2017. július 1., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 1 - SZOMBAT - Ézsaiás 42

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 29. fejezet 719. nap

Ezékiás a követek látogatásakor hűtlennek bizonyult megbízatásához. E kudarcának története mindenki számára fontos tanulságot hordoz. Sokkal többet kellene beszélnünk életünk drága fejezeteiről, Isten irgalmáról és jóságáról, a Megváltó páratlan szeretetéről. Ha szívünk és gondolatvilágunk telve van Isten szeretetével, akkor nem nehéz elmondani azt, ami lelkünket betölti. A nagyszerű gondolatok, nemes törekvések, az igazság világos felismerése, önzetlen célok, kegyesség és szentség utáni vágyakozás olyan szavakban jut kifejezésre, amelyek feltárják, milyen kincset rejteget szívünk.

Társainknak, akikkel napról napra együtt vagyunk, szükségük van segítségünkre és tanácsainkra. Olyan lelki állapotban lehetnek, amikor az idejében mondott szó maradandóan lelkükbe vésődik. Lehet, hogy holnap egyesekkel már nem találkozhatunk. Milyen hatással vagyunk útitársainkra?
Az élet minden napja felelősséget rak ránk, amelyet hordoznunk kell. Szavaink, tetteink naponta benyomásokat keltenek környezetünkben. Mily fontos, hogy závárt tegyünk szánkra, és gondosan ügyeljünk lépteinkre! Egyetlen vigyázatlan mozdulat, egyetlen meggondolatlan lépés és az erős kísértés kavargó hullámai romlásba sodorhatnak valakit. Nem gyűjthetjük össze azokat a gondolatokat, melyeket elültettünk mások lelkébe. Ha azok bűnös gondolatok voltak, mozgásba hozzuk velük a körülmények olyan láncolatát, a gonoszság olyan áradatát, amelyet nem tudunk megállítani.

Másrészt erőt adunk másoknak a jócselekedetekre, ha példamutatásunkkal segítjük őket helyes elvek kialakításában. Ők azután ugyanolyan áldásos befolyást árasztanak másokra. Tudtunkon kívüli befolyásunkkal százaknak és ezreknek nyújtunk segítséget. Krisztus igaz követője erősíti mindazok jó szándékát, akikkel kapcsolatba kerül. Isten kegyelmének erejét és tökéletes jellemét mutatja be a bűnt szerető, hitetlen világnak.

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 42

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ez a fejezet az első abból a négyből, amit Ézsaiás Szolgaénekeinek neveznek (Ézs 42:1-9; 49:1-13; 50:4-11; 52:13-53:12). Két dolog tűnik ki számomra ebből az énekből: a Messiás természete, és az, amit én „Isten kézjegyének” hívok. Ez utóbbi magyarázatára egy későbbi fejezetig várnunk kell.

Ézsaiás 42. fejezetének első három versét Máté is idézi (Mt 12:18-21), és ő kifejezetten Jézus Krisztusra alkalmazza azokat. Ézsaiás ezzel a fejezettel kezdi el a Messiásról, és az Ő világi küldetéséről egy teljesebb képet adó leírásának kifejtését. A Messiás Isten szolgája, akiben Isten teljes szívéből gyönyörködik. Ahogy valaki megfogalmazta: „a Messiás nem csak az Úr embere a feladatra, ő az Úr embere magának az Úrnak”.  Ennyire fog örvendezni az Atya a Fiúnak. Azt is látjuk, hogy a Messiásra kitöltetik Isten Lelkének teljessége, ez pedig olyasvalami, amit a Biblia Krisztus esetében kiemel fogantatásával és keresztségével kapcsolatban is (Lk 1:35, 3:16).

Krisztus igazságot szolgáltat a nemzeteknek, értsd: az egész világnak (2. és 4. vers), nem csak a zsidóknak. A 4. versben olvasható „szigetek” gyakori kifejezés a Földközi-tenger parti (ázsiai, észak-afrikai, európai) országokra, amelyek, Izraelt leszámítva, mind pogány országok voltak. Ami viszont engem ezekben a versekben a leginkább megszólít, az a Messiás személyének leírása. Félelmet támasztó és fenyegetésekkel dobálózó háborús vezető helyett Jézust szelíd és halk szavú személyként ábrázolja a Biblia. A pusztítás útján járó szörnyű alak helyett az Úr Jézus jóságos a gyengékkel („a megrepedt nádszálat nem töri le”), és együttérzéssel fordul a kitaszítottak és csüggedtek felé: „a füstölgő mécsest nem oltja el”. Ő maga pedig sosem adja fel az értünk munkálkodást! „Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön”. Milyen egy csodálatos Megmentő!

Mégis, mikor az ellenségeinkről van szó – az Ő ellenségeiről – „az Úr elindul, mint egy hős, indulatba jön, mint egy harcos, harsányan kiált” (13. vers) a gonosz és az ő követői ellen. Jézus tehát velünk gyengéden bánik, míg azokkal, akik az elpusztításunkra törnek, irtózatosan. Ézsaiás hozzáteszi, hogy Krisztus nem csupán Isten szövetségének a közvetítője az Ő népe felé, hanem Ő maga a szövetség! És mit tesz értünk a szövetség megtestesítője? Vakok szemeit nyitja meg, és foglyokat szabadít ki (6-7. vers). Izrael, ahogyan a próféciából megtudjuk, vak és süket (18-19. vers), mindazonáltal Krisztus azonosulni tud a „vakokkal” és „sötétben ülőkkel”.

Emeljük tekintetünket minden nap Jézusra! Ő gyengéden bánik gyengeségeinkkel, és törődik a gyötrelmeinkkel. Megszabadít minden bajunkból, ha hozzá kiáltunk. Értünk, és az Ő nevének dicsőségéért teszi meg mindezt (8. vers).

Ron E. M. Clouzet

100. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 29. fejezetéhez (június 25-július 1.).

Feszültség van aközött, amit kaptunk az életben és amiért megdolgoztunk. Táplálja az egónkat, ha arra gondolunk, amit vagyonban vagy eredményekben elértünk. Mások vagyona és eredményei láttán szeretjük elhalmozni őket bókokkal és dicséretekkel. Ezzel azt érjük el, hogy jó ponotkat gyűjtünk a magunk számára, mint akik hitelre méltóak, továbbá vállonveregetést.

Természetesen az életben minden helyzet a kapott lehetőségek és a megszerzett lehetőségek egy kombinációja. Ez a gondolat jelenik meg az alábbi egyszerű képben: „Az ajtó nyitva állt, de nekem kellett rajta besétálnom.” Azonban, ha Istent is számításba vesszük, mit mondhatunk, mit értünk el, és mi az, amit Isten lehetővé tett számunkra? A mérleg nyilvánvalóan arra billen, amit kaptunk, és amihez Isten erőt adott nekünk, hogy megtehessünk.

A Próféták és királyok ezen fejezete Izrael hatalmas, erős, gazdag és művelt királyát mutatja be, aki annak ellenére, amit elért, világosan ki van szolgáltatva annak, amit Isten adott. A teljes vagyona, népe, a föld, amelyen élnek és az egész élete Isten ajándéka. Isten rendeli el, hogy mi van és mi nincsen, hogy az élet mikor kezdődik, és mikor ér véget.

Amikor Isten Ezékiásnak adta azt a csodálatos ajándékot, hogy tovább élhet, lehetőséget kapott, hogy bemutassa a világnak mindazt, amit az Úrtól kapott, de ő ehelyett az általa megszerzett dolgokat mutogatta. Isten legértékesebb ajándékai soha nem azok a dolgok, amiket felhalmozunk. Isten legértékesebb ajándéka a leírhatatlan szeretete. Ez olyan szeretet, amelyet soha nem tudunk megszerezni vagy kiérdemelni saját cselekedetünk által.

Összpontosítsunk Isten leírhatatlan szeretetére, ahelyett, hogy mi mindent szerezhetünk ezen a földön!.

Tommy Poole
Segédlelkész
Walla Walla University, USA

 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése