2017. július 30., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 30 - VASÁRNAP - Jeremiás 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 34. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 34. fejezet 748. nap

34. Jeremiás

Jeremiás azok közé tartozott, akik remélték, hogy a Jósiás uralkodása alatt végbement reformáció maradandó lelki megújulást hoz. Még fiatal volt, amikor - Jósiás uralkodásának tizenharmadik évében - Isten elhívta prófétának. A lévitai papsághoz tartozó Jeremiást gyermekségétől a szent szolgálatra nevelték. A felkészülés boldog éveiben aligha tudhatta, hogy születésétől fogva Isten "népek prófétájává" tette. Amikor meghallotta a mennyei hívást, erőt vett rajta méltatlanságának érzete. "Ó, Uram, Uram! Hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok!" (Jer 1:5-6)

Az ifjú Jeremiásban Isten oly embert látott, aki hű lesz megbízatásához, és aki a nagy ellenállással szemben is az igazság mellé áll. Gyermekkorában megbízhatónak bizonyult, és most a kereszt jó vitézeként nehézségeket kell elviselnie: "Ne mondd, hogy fiatal vagy - mondta az Úr választott követének -, hanem menj ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok! Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek!" "Kösd azért derekadra övedet, indulj, és hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg általuk! Megerősített várossá teszlek ma téged: vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben, Júda királyaival, vezetőivel, papjaival és az ország népével szemben. Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, és megmentelek! - így szól az Úr" (Jer 1:7-8, 17-19).

Jeremiás negyven esztendeig állt a nép előtt az igazság és jogosság tanúbizonyságaként, a példátlan hitehagyás éveiben saját életével és jellemével szemléltetve az egyedül igaz Isten tiszteletét. Jeruzsálem rettenetes ostromai idején Jahve szócsöve volt. Meg kellett jövendölnie Dávid házának bukását és a Salamon által épített gyönyörű templom elpusztulását. Amikor bátor beszédéért börtönbe vetették, akkor is világosan szólt az előkelő körök bűnei ellen. Megvetették, gyűlölték, elutasították, de végül látta a katasztrófát meghirdető prófécia szó szerinti teljesedését, és osztozott a megítélt város pusztulását követő bánatban és szomorúságban.
Miközben gyors léptekkel közeledett az egész nemzetet sújtó katasztrófa, Jeremiás a jelen lesújtó képein túl többször megpillanthatta a jövő dicső távlatait, amikor Isten kiváltja népét az ellenség földjéről és visszatelepíti Sionba. Elé tárult az az idő, amikor Isten megújítja velük kötött szövetségét. "...olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem hervadoznak többé" (Jer 31:12)..

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 5

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Isten sokkal jobban megáldott, mint megérdemelném.  Jó egészséget adott nekem, szerető szülőket és barátokat, még anyagi javakat is. Néha mégis azon tűnődöm, kimaradtam-e valamilyen áldásból, leginkább szellemi téren.

Bizonyos, hogy a Jeremiás korában élő izraeliták sem hitték jobban, mint a mai országok népei, hogy bűneik miatt nem részesülnek áldásokban.  Jeremiás azonban másként szólt.  Emlékeztette az izraelitákat, hogy Isten adta nekik az őszt és a tavaszt, az esőt, ami a jó termést biztosítja. „Bűneitek fordították el ezeket tőletek, vétkeitek fosztottak meg titeket e jótól!” (25. vers).
               
Tetteinknek következményei vannak. Ez a természet alaptörvénye. Ezért szól így a közmondás: „Ki mint vet, úgy arat.” Azt jelenti, hogy ha megölsz valakit, vagy lopsz, akkor megbüntetnek érte. Ha mérgesen kiabálsz valakivel, ő visszakiabálhat rád, vagy legalábbis rossz érzései lesznek veled szemben.  Hasonlóképpen egy mosoly is jó eséllyel széppé teheti valakinek a napját.

A bűnnel kapcsolatban Jeremiás emlékeztet minket arra, hogy a rossz cselekedeteink miatt nem áradhat ránk a Menny áldásainak teljessége. Isten nem áraszthatja jóságát olyanokra, akik akarattal engedetlenek vele szemben.

Imádságom: Drága Istenem, a bűneim fosztottak meg a Te jóságodtól. Kérlek, segíts, hogy hallgassak rád és Neked engedelmeskedjem, nem azért, mert több áldást szeretnék, hanem mert Te tudod, mi a legjobb számomra a boldogsághoz. Kérlek, segíts, hogy engedelmeskedjek, mert szeretlek, és töltsd be a napom jóságoddal! Ámen.

Andrew McChesney
Oroszországban élő újságíró
Fordította: Csala Beáta

105. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 34. fejezetéhez (július 30-augusztus 5.).

A nagybátyámnak volt egy halom rozsdás autója az udvarban. Az évek során folyton azt tervezte, hogy mindegyiket szeretettel fogja javítgatni, és visszanyerik korábbi szépségüket. Mindegyik autó versenyeken fog futni, hosszú utakat tesz meg, és az idősebb generációt emlékezteti a fiatalságára.

A sok autó mind roncs maradt, de, jaj, milyen fény csillogott a nagybátyám szemében, miközben álmodozott és tervezett!

Miközben Jeremiás, a félénk fiatalember látta az Izraelt ért pusztulást és éveken keresztül Isten üzenetét ismételgette, volt valami, ami mindig vitte előre. A szikrát Jeremiás szemében az a homályos kép táplálta, amit a próbákkal és fájdalommal teli élete során kapott újra meg újra a dicsőségről, amelyet Isten ígért minden bűn végleges eltörlésekor. A menny csodái, Isten terve életre keltek, és reményt adtak Jeremiásnak, hogy a fájdalom valójában csak ideiglenes. Volt valami, amire megérte várni és küzdeni ebben a világban. Napjainak „párját ritkító hitehagyása” alatt Jeremiás tovább követte az elfogadatott feladatát, egész idő alatt abba az örömbe kapaszkodva, amit az eljövendő Királyság ígért neki.

Meglehetősen gyakran tűnik úgy, hogy a királyság képei messze vannak tőlünk, és Isten ígéreteit maguk alá temetik a rozsdás halmok odakint. Azonban az az igazság, hogy Isten jelen van ma is, és dolgozik a körülöttünk lévő világban. Ő hív és helyet készít számunkra. És ettől a szemünknek csillognia kell!

Jenniffer Ogden
segédlelkész
Walla Walla University Church, USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése