2018. szeptember 2., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 2 - VASÁRNAP - Jakab 3


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 61. fejezet 1147. nap

61. Zákeus

Útban Jeruzsálem felé Jézus "bemenvén, általméne Jerikón" (Lk 19:1). A Jordántól néhány mérföldnyire, a völgy nyugati szélén - amely itt síksággá szélesedik - terül el a város gyönyörű, termékeny trópusi zöld növényzet közepette. Pálmafáival, élő forrásokkal öntözött gazdag kertjeivel smaragdként csillogott a mészkő-dombok és kopár szakadékok ölén, melyek Jeruzsálem és a síksági város közé ékelődtek.

Az ünnepekre jövet sok karaván haladt át Jerikón. Érkezésük mindig ünnepi esemény volt, de most fokozottabb érdeklődés tartotta izgalomban az embereket. Tudták, hogy a galileai Rabbi, aki nemrég életre hívta Lázárt, a sokaságban menetel. Noha elterjedt a suttogás a papok összeesküvéséről, a tömeg alig várta, hogy kifejezhesse hódolatát iránta.

Jerikó ősidőktől a papok számára elkülönített város volt, ez idő tájt rengeteg pap élt ott. A város lakosságát azonban a tarkaság jellemezte. Jelentős csomópont lévén, római tisztviselők, katonák, különböző égtájak felől jött idegenek fordultak meg itt, a vám begyűjtésének lehetősége miatt pedig számos vámszedő telepedett le.

Zákeus, "a fővámszedő", zsidó volt, akit polgártársai megvetettek. Rangja és vagyona gyűlölt hivatásának jutalma volt. A vámszedő név egyet jelentett az igazságtalansággal, zsarolással. A gazdag vámszedő teljességében mégsem volt egy érzéketlen csaló, mint amilyennek tartották. A világias és büszke magatartás mögött egy isteni befolyásra érzékeny szív rejlett. Zákeus hallott Jézusról. Annak híre, aki oly kedvesen, udvariasan bánt a számkivetett osztályokkal, széltében-hosszában étterjedt. A fővámszedőben vágy ébredt a jobb élet után. Keresztelő János a Jordánnál prédikált, mindössze néhány mérföldnyire Jerikótól, és Zákeus hallotta a felszólítást a bűnbánatra. A vámszedőknek szóló tanítást: "Semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett" (Lk 3:13), látszólag nem vette figyelembe, de az befolyásolta gondolkodását. Ismerte az Írásokat, és meg volt győződve róla, hogy helytelen gyakorlatot folytat. Most, amikor közvetítették számára a Nagy Tanító szavait, úgy érezte, Isten szemében bűnös. Mégis, amit Jézusról hallott, az reményt gyújtott szívében. Számára is lehetséges a bűnbánat, az élete megváltoztatása, hiszen nem vámszedő-e az új Tanító egyik leghűségesebb tanítványa is? Zákeus azonnal követni kezdte a meggyőződést, mely hatalmába kerítette, s elkezdte kártalanítani azokat, akikből hasznot húzott.
Ily módon már kezdett visszafelé haladni az úton, amikor elhangzott a hír, hogy Jézus megérkezett Jerikóba. Zákeus mindenáron találkozni akart Vele. Kezdte felismerni, milyen rögös ösvény áll előtte, ha vissza akar fordulni a rossz útról. Félreértik, gyanakodva, bizalmatlanul fogadják a hibái kijavítására irányuló erőfeszítést - ezt nehéz volt elviselni. A fővámszedő annak arcába akart nézni, akinek szavai reményt költöztettek szívébe.

Az utcák zsúfoltak voltak, és Zákeus alacsony termete miatt semmit sem látott az emberek feje fölött. Senki sem engedett utat neki, ezért egy kicsit előreszaladt, megelőzte a sokaságot. Egy terebélyes koronájú fügefa hajlott az út fölé, s a gazdag adószedő felmászott rá, olyan helyet keresett magának a lombok között, ahonnan áttekintheti az alatta elhaladó menetet. A tömeg közeledett, elvonult alatta, s Zákeus sóvár szemmel figyelte őket, hogy észrevehesse, akit látni vágyott.

Mai Bibliai szakasz: Jakab 3

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Jakab rámutat arra, hogy hiába vannak tanítók és vezetők nagy tiszteletben a közösségben, ez nem jelenti azt, hogy nem fognak magasabb elbírálás alá esni, mint az átlagember. Sőt, az ő beszédük súlyosabb ítélet alá esik, mint másoké.

A nyelv olyan kicsi, és látszólag veszélytelen, de hatalmas pusztítást tud véghezvinni, ha nincs Jézus irányítása alatt. A nyelv tudja építeni egy személy jellemét, de rombolni is képes azt. Néhány szó egy életre tönkre tud tenni egy kapcsolatot. Ha engedjük az ördögöt, hogy irányítsa a szavainkat, embereket, gyülekezeteket, közösségeket idegeníthetünk el tőlünk. Egész háborúk robbantak ki néhány óvatlanul kimondott szó miatt.

Másrészről, a férfiak és nők hatalmas dolgokat vihetnek végbe, ha irányítják szavaikat. Kedves szavakkal állatokat lehet szelídíteni, betanítani. A szavak segíthetik a gyógyulást, érzelmi és lelki nyugalmat adhatnak az embereknek. A nyelv lehet undorítóan gonosz, szétszórva mérgező magvait mindenfelé. De lehet hasznos eszköz is a jóra, ösztönözhet és lehetővé teheti embereknek, hogy olyanok lehessenek, mint Jézus. Furcsa, de a bátorító és bosszantó szavak érkezhetnek ugyanazon ajak felől. Lehetséges, hogy édes és keserű víz folyik egyazon forrásból?

Ha megértjük, hogy János mit szeretne mondani nekünk, akkor alázattal használjuk a pozitív beszédet és viselkedjünk is úgy. Ezek a cselekedetek az életünk részévé válnak, mert Jézus Krisztus él bennünk. A mi tetteink ragyogjanak úgy mint a nap, mert a Fiú lakozik bennünk.

A mások felé érzett haragot Isten nem helyesli. Ellenkezőleg, ezt az eszközt az ördög használja, hogy megmérgezze mindazokat, akik kiejtik a haragos szavakat, és azokat is, akik hallgatják. Az ilyen viselkedés nem egyeztethető össze egy olyan kereszténnyel, aki Jézus Krisztus evangéliumát hirdeti. A gyűlölet, harag, irigység terjesztésének zavarodottság lesz az eredménye.

A bölcsesség, tisztaság, kedvesség, megszánás és türelem mind-mind a menny felé tartó emberek tulajdonságai. Ha megvannak bennünk a helyes viselkedés és hozzáállás alapjai, akkor elfogultság és képmutatás nélkül állíthatom, hogy egy nap látni fogjuk Jézust. Ezen a csodás napon az begyűjtetnek majd azok, akik a kedvesség, megszánás és béke megvait vetették el.

Robin Pratt 

161. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  61-62. fejezeteihez (szeptember 2-8.).

Jézus szelíd gondoskodása simogatja a lelkemet.

Zákeus, Mária Magdolna, Simon és Júdás egy dolgon osztoztak: ez pedig a bűn és szégyen élete. Azonban az életük különböző dolgokról tett tanúbizonyságot kifelé: kettőt közülük becsületes és tisztességes polgárként tartott számon a nyilvánosság, míg ketten botrányos számkivetettek voltak, akiket a társadalom kivetett magából.

Nem számít, hogy a bűn külsőleg látható vagy belül elrejtett.  Nem számít, hogy a bűnös nyilvánosan elismert valaki vagy nyilvánosan megszégyenített. A belső és a külső bűn egyaránt sebhelyet hagy életünkön.

Jézus ismerte valamennyi egykori követőjének szívét. Egyszer sem ostorozta őket, amitől csak makacs ellenállással megkeményítették volna a szívüket. Ma sem szégyenít meg nyilvánosan senkit Jézus. Jézus tudja, hogy a megszégyenítés csak további leplezéshez és tagadáshoz vezet. Tudja, hogy a bűntudat eláraszthatja teljesen a lelket. Tudja, hogy a társadalom megszégyenítése csak mélyíti a szívekben lévő sebeket.

2015 végétől kezdve egyedül éltem, többnyire ágyhoz kötve neurológiai problémákkal, és teljes mértékig mások (barátok és idegenek) anyagi támogatásától függtem, amíg vártam a leszázalékolásom jóváhagyását. Előfordult, hogy segítséget kértem, ilyenkor sokféleképpen szégyenítettek meg. Amikor az emberek nem értik az utamat, olyankor kritizálnak, prédikálnak, megszégyenítenek, kegyetlen megjegyzéseket tesznek, vagy egész egyszerűen csak elsétálnak, ott hagyván a szívemet még jobban összetörve, mint amilyen sérült a testem.

Ha téged megszégyenítettek a bűn következményei vagy az élet kínzó problémáinak nem kívánt következményei, tudnod kell ezt az igazságot: kétezer évvel ezelőtt Jézus nem szégyenítette meg egyetlen egy követőjét sem. Nem sétált el egyiküktől sem, még Júdástól sem.

Bízz az Ő szívében. Ő sosem fog megszégyeníteni vagy elhagyni. Soha!

Lori Engel
lelkész
Eugene, Oregon, USA
Fordította Gősi Csaba

1 megjegyzés: