2018. szeptember 4., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 4 - KEDD - Jakab 5


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 61. fejezet 1149. nap

Nem őszinte az a bűnbánat, amely nem eredményez teljes megújulást. Krisztus igazságossága nem köpeny, mellyel eltakarhatók a meg nem vallott és el nem hagyott bűnök; sokkal inkább egy olyan életelv, amely átalakítja a jellemet, és a magatartást befolyásolja. Az igazságosság teljes átadást jelent Isten számára; hogy a mennyei elvek bennünk lakozhassanak.

A kereszténynek üzleti életében a világ számára azt a módszert kell képviselnie, melyet Urunk is követne az üzleti vállalkozásokban. Minden egyességben meg kell mutatnia, hogy Isten a tanítója. "Szentség az Úrnak" (2Móz 28:36; 39-30) - ez legyen odaírva naplókra és főkönyvekre, okmányokra, nyugtákra, váltókra. Akik Krisztus követőinek vallják magukat, de nem járnak el becsületesen, azok hamis bizonyságot tesznek a szent, igaz és kegyelmes Isten jelleméről. Minden megtért lélek - Zákeushoz hasonlóan - a korábbi életére jellemző igazságtalan eljárások elhagyásával jelzi, hogy Krisztus a szívébe lépett. A fővámszedőhöz hasonlóan azzal bizonyítja őszinteségét, hogy megtéríti a kárt. Az Úr így szól: "Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsolataiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot: [...] Semmi az ő vétke, mellyel vétkezett, emlékezetbe nem jön néki; [...] élvén él" (Ez 33:15-16).

Ha másokat megkárosítottunk igazságtalan üzleti eljárásainkkal, kijátszottunk a kereskedelemben; vagy bárkit becsaptunk - még ha törvényesen is -, meg kell vallanunk hibánkat, és amennyire csak erőnkből telik, kárpótolnunk kell őket. Kötelességünk nemcsak annak visszatérítése, amit elvettünk, hanem mindannak is, ami kamatozott volna, ha helyesen és bölcsen használják föl, miközben az a mi tulajdonunkban volt.

Zákeusnak ezt mondta a Megváltó: "Ma lett üdvössége ennek a háznak!" (Lk 19:9). Nemcsak Zákeust áldotta meg az Úr, hanem egész házanépét is. Krisztus az ő otthonába ment, hogy tanítsa az igazságra, s oktassa házanépét a mennyei dolgokra.

A rabbik és a hívők megvetése kizárta őket a zsinagógákból, most viszont egész Jerikóban a legkiváltságosabb ház volt az övék. Saját otthonukban az isteni Tanító köré gyűltek, és hallgatták az élet igéit.
Akkor jő el a lélek üdvössége, amikor elfogadja Krisztust személyes Megváltójának. Zákeus nem pusztán futó vendégként fogadta Jézust otthonában, hanem, mint aki a lélek templomában fog lakozni. A papok és írástudók azzal vádolták, hogy bűnös, és zúgolódtak Krisztus ellen, amiért vendége lett, az Úr azonban Ábrahám fiának ismerte el a vámszedőt. Mert "akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai" (Gal 3:7).

Mai Bibliai szakasz: Jakab 5

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

A közeljövőben a világ lakói, akik most még jól élnek, sírni fognak a rájuk következő próbák miatt. Ha önző eszközök segítségével értünk el anyagi sikert, akkor pénzünk és a tulajdonunkban lévő földterületek értéktelenné válnak. Drága ruháinkat megeszik a molyok, felhalmozott kincseinket pedig a rozsda.

Nagyon figyelnünk kell arra, hogy hogyan bánunk másokkal. Egyesek ki sem fizetik azokat, akik dolgoznak nekik; ők pedig Istenhez kiáltanak kétségbeesésükben az elszenvedett igazságtalanságok miatt. Isten meghallgatja kiáltásukat. Úgy élünk, mintha döntéseinknek nem lennének következményei. Az élet rövid, lehet, hogy ma még itt vagyunk, de holnap már nem.

Vajon sok szenvedést viselünk el? Gondok lesnek ránk minden kanyarban az életúton? Vigyük minden bajunkat mennyei Atyánk elé! Ő erőt fog adni mindenhez. Segít elviselni az élet nehézségeit. Másrészt, ha minden rendben van velünk, akkor örvendezzünk Isten kegyelmének és áldásainak, amelyeket ránk áraszt mindennapjainkban! 

Tartsuk szem előtt, hogy bűneinket csak Istennek valljuk be, hibáinkat viszont egymásnak! Imádkoznunk kell egymásért, és ha Isten az ő nagy irgalmából úgy dönt, akkor meggyógyít bennünket. Az igazak következetes és szívből elmondott könyörgései hatalmas erővel bírnak – az Úr jósága által. Ha népe együttesen könyörög az ínségben lévőkért, Isten meghallgatja őket.

Ha valamelyikünk visszaviszi egy testvérét az Istenhez, megmentette az örök haláltól, és egy jobb életre vezette. Bűnei a tenger mélyére vettetnek, és onnan soha elő nem kerülnek. Örök élete lesz. Mindennek örömteli következménye, hogy az Úr bennünket választott ki arra, hogy egy-egy tékozló fiát vagy lányát hazavezessük Urának, a Megváltó Jézus Krisztusnak szerető karjába!


Robin Pratt 

161. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  61-62. fejezeteihez (szeptember 2-8.).

Jézus szelíd gondoskodása simogatja a lelkemet.

Zákeus, Mária Magdolna, Simon és Júdás egy dolgon osztoztak: ez pedig a bűn és szégyen élete. Azonban az életük különböző dolgokról tett tanúbizonyságot kifelé: kettőt közülük becsületes és tisztességes polgárként tartott számon a nyilvánosság, míg ketten botrányos számkivetettek voltak, akiket a társadalom kivetett magából.

Nem számít, hogy a bűn külsőleg látható vagy belül elrejtett.  Nem számít, hogy a bűnös nyilvánosan elismert valaki vagy nyilvánosan megszégyenített. A belső és a külső bűn egyaránt sebhelyet hagy életünkön.

Jézus ismerte valamennyi egykori követőjének szívét. Egyszer sem ostorozta őket, amitől csak makacs ellenállással megkeményítették volna a szívüket. Ma sem szégyenít meg nyilvánosan senkit Jézus. Jézus tudja, hogy a megszégyenítés csak további leplezéshez és tagadáshoz vezet. Tudja, hogy a bűntudat eláraszthatja teljesen a lelket. Tudja, hogy a társadalom megszégyenítése csak mélyíti a szívekben lévő sebeket.

2015 végétől kezdve egyedül éltem, többnyire ágyhoz kötve neurológiai problémákkal, és teljes mértékig mások (barátok és idegenek) anyagi támogatásától függtem, amíg vártam a leszázalékolásom jóváhagyását. Előfordult, hogy segítséget kértem, ilyenkor sokféleképpen szégyenítettek meg. Amikor az emberek nem értik az utamat, olyankor kritizálnak, prédikálnak, megszégyenítenek, kegyetlen megjegyzéseket tesznek, vagy egész egyszerűen csak elsétálnak, ott hagyván a szívemet még jobban összetörve, mint amilyen sérült a testem.

Ha téged megszégyenítettek a bűn következményei vagy az élet kínzó problémáinak nem kívánt következményei, tudnod kell ezt az igazságot: kétezer évvel ezelőtt Jézus nem szégyenítette meg egyetlen egy követőjét sem. Nem sétált el egyiküktől sem, még Júdástól sem.

Bízz az Ő szívében. Ő sosem fog megszégyeníteni vagy elhagyni. Soha!

Lori Engel
lelkész
Eugene, Oregon, USA
Fordította Gősi Csaba

2 megjegyzés:  1. pROBALOK SEGITSÉGET KÉRNI!!tüzelö VÁSÁSRLÁSRA kérek segitséget!!Engedjétek meg, hogy bemutatkoztam, Varga Zoltánnak hívnak, 2 gyermekemmel és beteg feleségemmel Vadnán élünk, egy komfortos kis családi házban. Becsületes keresztény emberekként nehéz helyzetünkből csak a Jóisten segíthet nekünk, ezért is gondoltam Önökre! Sajnos saját hibánkon kívül nehéz helyzetbe kerültünk! Feleségem fizetéséből havi 23 ezret vonnak le tartozás fejében, így bárminemű segítséget, élelmiszert is szívesen elfogadunk! Én jelenleg közmunkán vagyok, beteg feleségemet, Csillát gondozom (vizes láb, lábszárfekély), de jómagam is szívbeteg vagyok, amely mellé még cukorbetegség is társul Csillának kevés vörösvérsejtje, ill hemoglobinja van, dolgozni nem bír, fárad! Én inzulinos cukorbeteg vagyok (napi 2x)! Ezért kérnem a segítségeteket! Bővebb információ privát üzenetben! Köszönöm!//varga zoltan vadna szabadsag tér 15 vagy fabian lajos sajovelezd fatelep 20 958 58 52 zola67@gmail.hu/butorlapfakéreg is jo // NEM PÉNZT KÉREK FÁT!!f,,kb egy honapja diabetese neuropathya allapitottak meg ill... gerinc csipö kopas ill szükület folyamatban van leszazalékolas elinditasa// vargáné szücs csilla erste bank 116 00006 0000000025766862 amennyiben lehetséges feleségem részére tudnának küldeni növér vagy alfa c tablettakat? vashianyos vérszegénységre//vagy maltofer tablettat ha lehet vvalamelyikböl 2 dobozzal//közgyogyigazolvany megszünt nem is fogjuk kapni mert 1000 ftal több a jövedelmünk!!köszönjük vARGA ZOLTAN VADNA SZABADSAG tér15
    ha tüzelöben nem tud feleségemnek ruhaban 178 cm 60kg

    most már fele fizetést vonja végrehajto tartozasba 28 ezer ftot kapok 70 518 9043
    voltma ctén 2 es 3 as csigolyaban kailakuloban van gerincsérv ..többi csigolya el van meszesedve ha segitenek elötte hivjanak hogy mikor hoznak fát dolgozom közmunkan és haza megyek

    VálaszTörlés