2020. szeptember 14., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 14 - HÉTFŐ - Ézsaiás 24

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 3. fejezet 1888. nap

AZ IGAZI ORVOS-MISSZIONÁRIUS

3. fejezet (2. rész) – A természetben – Istennel  

 Szolgálata során állandóan alattomos és álszent emberek üldözték. Meg akarták ölni. Besúgók jártak nyomában; figyelték szavait, hogy okot találjanak megvádolására. A nemzet legértelmesebb és legműveltebb polgárai próbálták vitában legyőzni. De soha nem ők voltak az erősebbek. Mindig zavartan és megszégyenülten kellett az egyszerű galileai Tanító elől a csatatérről visszavonulniuk. Krisztus tanításaiban addig soha nem ismert elevenség és erő volt. Még ellenségei is kénytelenek voltak elismerni: "Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember!" (Jn 7:46).

Jézus gyermekkora szegénységben telt. Nem fertőzték meg az erkölcstelen kor mesterkélt szokásai. Dolgozott a gyalupadnál, hordta a családi élet terheit; megtanult engedelmeskedni és keményen dolgozni; a természetben pedig felüdült. S miközben igyekezett megfejteni a természet titkait, tudása bővült. Kutatta Isten Igéjét. Legboldogabb akkor volt, amikor otthagyva munkáját, kimehetett a földekre, elmélkedhetett a békés völgyekben és a hegyoldalon, vagy az erdő fái között beszélgethetett Istennel. A kora reggel sokszor találta valamilyen elhagyatott helyen: elmélkedett, kutatta a Szentírást, vagy imádkozott. A reggeli fényt énekszóval köszöntötte. Hálaénekével tette vidámmá a munkával telt órákat, és a menny örömét hozta a munkában kifáradtaknak és az elcsüggedteknek.

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 24

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2024&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2024&version=NT-HU

Ebben a fejezetben Ézsaiás a végidőről beszél. Sok mindent élénken felvázol, melyek egymást követve fognak történni. Az Úr tervéből fakadóan betegségeket és pusztító jelenségek lesznek (1. vers), melyek Jóel 1:15-ben is meg vannak említve. „Az Úr megüresíti a földet és (...) elszéleszti lakóit,” a papok együtt szenvednek a néppel, az úr a szolgájával, az úrhölgy a szolgálóleányával (2. vers).

Az országok kölcsönadnak más országoknak, de maguk is kölcsönt fognak felvenni. A vevő olyan lesz, mint az eladó. Az ország, mely kölcsönt vesz fel, hogy gyárakat építsen, a gyárak termékeit eladja a kölcsönadó országnak. „… a hitelező, mint az, akinek hitelez” (2. vers). „Megüresíttetvén megüresíttetik a föld, és elpusztíttatván elpusztíttatik” (3. vers); ezt a témát már más próféták is említették.

A világ vezető pozícióit betöltő emberek eltűnnek a süllyesztőben: „elhervadnak a föld népének nagyjai” (4. vers). Lelki sötétség lesz úrrá a földön, mert „áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték” (5. vers). Akik a földön élnek, bűnösök „ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg” (6. vers). A globális felmelegedés szedi áldozatait. Az aratás szűkös lesz (7. vers). A koncertek megszűnnek (8. vers). Városok omlanak le, és házak zárulnak be (10. vers). Az öröm elvész a homályban (11. vers), a városkapuk már csak törmelékek lesznek (12. vers). De Ézsaiás nem csak egyetlen várost ábrázol így, hanem „így lesz a föld közepette” (13. vers).

Ezen idő alatt a hűségesek „felemelik szavukat, ujjongnak” (14. vers). Ez a késői eső ideje, ezért hangos szóval ujjonganak az Úr fenségének, kiáltoznak a tenger felől de ugyanúgy kelet felől is hangzik, hogy „dicsérjétek az Urat” (15. vers). Az Úr nevét, a lelki Izrael Istenét dicsőítik a Szentlélek egész földre való kitöltetése idején (Jóel 2:28). „A föld széléről énekeket hallánk: dicsőség az igaznak!” (16. vers).

A nyomorúság ideje ezután következik majd, amikor a hűségesek Ézsaiáshoz hasonlóan kiáltanak fel: „jaj nékem! A hitetlenek hitetlenül cselekesznek” (16. vers). Az egész földre kiterjedő üldözés veszi kezdetét és „Rettegés, verem és tőr vár rád földnek lakója” (17. vers). Az emberek menekülni fognak a terror elől, de „lesz, hogy aki fut a rettegésnek szavától, verembe esik” (18. vers). Aki mégis kijut, csapdába fog esni. De nem emberkéztől származik az, hogy „az egek csatornái megnyílnak, és megrendülnek a föld oszlopai” (18. vers). „Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld; Inogva meging a föld, miként a részeg” (19-20. vers).

A Menny volt lakosai (sátán és bukott angyalai) megbűnhődnek azon a napon, hasonlóan a földi királyokhoz (21. vers). A királyok a föld színére lesznek korlátozva, Sátán pedig egyedül lesz a földön ezer évig. „És összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlöcbe, és sok napok [1000 év] után meglátogattatnak” és sátánnal együtt elpusztíttatnak a végrehajtó ítélet során a Messiás, Krisztus által a bűn végső felszámolásakor (22. vers).

A Mennyben nem lesz szükség sem Napra, sem Holdra (23. vers). Abban az időben a seregek Ura fog uralkodni dicsőségben, mint Királyoknak Királya és Uraknak Ura a Sion hegyén az új Jeruzsálemben, népe között (23. vers).

Szerető Istenünk! Ézsaiás sikerrel hívta fel figyelmünket arra a tényre, hogy Te irányítod a történelmet és a jövő eseményeit a Földön. Urunk, tarts meg minket a tenyeredben, hogy a körülöttünk zajló, különös események közepette is bizakodóak maradhassunk, és örömünk állandó legyen! Ámen.

Koot van Wyk

267. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN   3. fejezetéhez (szeptember 13-19.).

Sosem sikerült legyőzzem az új helyektől való irracionális félelmemet. Néhány évvel ezelőtt, amikor a posztgraduális képzést kezdtem, újfent kikészített idegileg az első nap gondolata. Már azelőtt felébredtem, hogy az ébresztőórám csörgött volna. Elindultam, mint a dalban: „a kertben egyedül”. Dicsőítettem Istent, és megkértem a Szentlélek Istent, hogy adjon higgadtságot. Elöntött a túláradó béke, amint a kedvenc énekem sorait énekeltem: „Ő azt mondja nekem, nem vagyok egyedül…”

A csüggedtség az első kórházi napommal kapcsolatosan nem tartott sokáig. Azon a napon a Vizsgáló Bizottság éppen a műtőt ellenőrizte. Bejelentés nélkül érkeztek. Mivel mindenki maszkot visel a műtőben, engem véletlenül összetévesztettek, és a Vizsgáló Bizottság tagjának hittek. Az ebéd alatt a személyzet megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor beléptem az ebédlőbe. Épp azt vitatták meg, hogy az idei ellenőr mennyire nyugodt volt. Bár a maszkja fent volt, tudták, hogy mosolyog alatta. Én elmondtam nekik, hogy rám is mély benyomást tett a barátságosság a műtőben.

Ha Istennel kezdjük a napot, az áldást jelent annak is, aki ad, és annak is, aki kap. A biztató mosoly a maszkkal fedett arcon keresztül is látszani fog, még ezekben a furcsa időkben is, amikor maszkot kell viseljünk. A magányosak és a félők így fognak esedezni: „Doktor úr, nővér, amikor kimegy és elmegy a szobaablakom előtt, kérem, láthatnám a teljes mosolyát maszk nélkül?”

Ruth Haamankuli
Egészségügyi szolgálatok igazgatója és gyülekezeti vén, Minnetonka Hetednapi Adventista Egyház, Minnesota
Fordította Gősi Csaba
 

 

2 megjegyzés: