2022. augusztus 2., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 2 - KEDD - Józsué 14

FIGYELEM!!! VASÁRNAP ÚJ ELLEN WHITE KÖNYVET KEZDTÜNK EL OLVASNI

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Józsué 14 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2014&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2014&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten előnyben részesíti a csapatmunkát. Bár Józsué nevéhez kötődik az ország szétosztása, ebben a fejezetben azt olvassuk, hogy Józsuénak segédkeznek Eleázár pap és a törzsek családfői. Isten nem tudja elfogadni az egyszemélyes vezetést. Mózes mellé is rendel 70 vént, így Józsué mellett is ott találjuk a munkaközösséget. Istennek ez a módszere követendő ma is egyházának működtetésében.

2.    Isten bekapcsolódik a föld szétosztásába. A földet sorsvetéssel osztották szét, ami nem azt jelentette, hogy a véletlenre bízták az egészet. A bibliai időkben a sorsvetés Isten vezetésének az egyik eszköze volt.

3.    Isten megjutalmazza Kálebet. Káleb volt az egyike a 12 kémnek és a kettő közül az egyik, aki pozitív hírt hozott és bízott Isten hatalmában. Annak idején pozitív képet festett arról a jövőről, amit Isten vezetésével képzelt el. Ez a pozitív kép olyan hatással volt rá, hogy 45 év után azt mondta, hogy 85 évesen kész felmenni a hegyre és megharcolni azokkal az Anák fiakkal, és bevenni azokat a megerősített városokat, amelyektől 45 éve megijedtek Izrael fiai. Ez mutatja, hogy milyen komolyan vette azt, amit akkor képviselt Isten hatalmáról és segítségéről. Nemcsak 40 évesen volt képes erre, hanem 85 évesen is. Ennyire hitt és bízott Isten erejében.

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki nemcsak az emberekről gondoskodik, hanem az állatokról is, hogy biztosítva legyen nekik a szükséges legelő

b.    aki az ígért jutalmat mindig megadja

c.    aki a harcot népe érdekében vívja

d.    aki nem akar folyamatos háborút. Egyszer csak elhozza a várva várt békét  

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 1. fejezet

1. fejezet – Ellen White tisztázza a kérdéseket (3. rész)

Csakis hit által

Sok fiatalember indul úgy a munkába, hogy nem értik a megváltás tervét, s azt, hogy mi az igazi megtérés; tehát nekik maguknak is megtérésre van szükségük. Világosságra van szükségünk ebben a kérdésben, és a lelkészeket meg kell tanítani arra, hogy többet időzzenek azoknál a tárgyköröknél, melyek az igazi megtérésről szólnak. Mindenkinek, aki megkeresztelkedik, bizonyítania kell, hogy megtért. Nincs olyan kérdés, melyet buzgóbban kell tanulmányoznunk, és gyakrabban kell ismételnünk, és alaposan bele kell vésnünk mindenkinek az elméjébe, mint azt, hogy a bukott emberi lények képtelenek arra, hogy saját jó cselekedeteikkel bármilyen érdemet is szerezzenek. Az üdvösség kizárólag a Jézus Krisztusba vetett hit által lehetséges.

Ha megvizsgáljuk ezt a kérdést, fáj a szívünk, mert látjuk, milyen jelentéktelenek azok megjegyzései, akiknek érteniük kellene a kegyesség titkát. Oly könnyelműen beszélnek azon testvéreink igaz tanításairól, akik vallják, hogy hisznek az igazságban, és az igazságot tanítják. Testvéreink messze nem értik azokat a valódi tényeket, melyeket az Úr elém tárt. Az ellenség annyira beburkolta őket a világiasság homályába és ködébe, s az olyan mélyen meggyökerezett értelmükben, hogy már hitük és jellemük részévé vált. Csak egy új megtérés változtathatja meg, és veheti rá őket arra, hogy feladják hamis elképzeléseiket, mert az Úr útmutatása szerint ezt kell tenniük. Úgy kapaszkodnak hamis elképzeléseikbe, mint ahogy a fuldokló ember a mentőövbe, hogy majd azok megmentik őket a süllyedéstől és hitük hajótörésétől.

Krisztus a következő üzenetet adja ajkamra: “Újonnan kell születnetek, mert különben sohasem léphettek be a mennyek országába.” Mindazonáltal, azoknak, akik helyesen értelmezik ezt a témát, félre kell tenniük a vitatkozó lelkületet, és teljes szívükből keresniük kell az Urat. Akkor meg fogják találni Krisztust, és vallási életük egészen más színezetet kap. Minden előadásukban egyértelműen kell képviselniük e témát – a valódi kegyesség egyszerűségét – az emberek előtt. Ez meg fogja találni az utat minden éhező és szomjas lélek szívéhez, akik vágyakoznak arra, hogy reménységre, hitre és tökéletes bizalomra jussanak Istenben, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Képviseljük egyértelműen és világosan azt az üzenetet, hogy Isten előtti állapotunkat vagy Isten érettünk hozott áldozatát semmilyen érdemmel sem tudjuk befolyásolni, mivel teremtmények vagyunk. Ha a hittel és a cselekedetekkel bárki is meg tudná vásárolni az üdvösség ajándékát, akkor a Teremtő lekötelezettjévé válna teremtményeinek. Íme a lehetőség arra, hogy a hazugságot igazságként fogadjuk el. Ha bárki, bármit tudna tenni azért, hogy kiérdemelje az üdvösséget, akkor ugyanabba a helyzetbe kerülne, mint a katolikus hívő, aki vezekel bűneiért. Az üdvösség így részben adósságból állna, melyet ki lehet egyenlíteni némi fizetséggel. Ha az ember saját jó cselekedetei által nem tudja kiérdemelni az üdvösséget, akkor azt csakis kegyelemből lehet elnyerni, vagyis az ember – mint bűnös lény – elfogadja azt, mert hisz Jézusban. Az üdvösség teljesen ingyen kapott ajándék. A hit általi megigazulás vitán felül álló kérdés. A vitának vége, ha leszögezzük, hogy a bukott ember jó cselekedeteivel szerzett érdemei sohasem biztosítják számára az örök életet.

Teljesen kegyelemből

A világosság, melyet Istentől kaptam, minden kétséget kizáróan tisztázza elmémben ezt a fontos igazságot. A megigazulás teljes mértékig kegyelemből van, s nem biztosítható semmilyen cselekedettel, amire a bukott ember képes. Az Úr világosan elém tárta, hogy ha egy gazdag embernek pénze és vagyona van, és abból áldozatot ad az Úrnak, az a hamis elképzelése támadhat - mely megmérgezi az áldozatot -, hogy ezzel kiérdemelte Isten kegyét, és az Úr elkötelezettjévé vált abban a tekintetben, hogy ajándékáért cserébe különleges keggyel tartozik neki.

Ebben a kérdésben túl kevés egyértelmű tanítás történt. Az Úr saját tulajdonát adta kölcsön az embernek: nála helyezte letétbe, és elvárja, hogy azt visszaadjuk neki, amikor gondviselése jelzi, és művének építése megkívánja. Isten adta az értelmünket. Ő teremtette a földön lévő dolgokat. Az Ő isteni hatalma nyilvánul meg abban, hogy a föld gazdagon megtermi gyümölcsét, mint az Ő gazdasága. Ő adta a napot, a felhőket, a hűsítő záporokat, s az Ő hatalma által virul a növényzet. Mi Isten megbízott szolgáiként végezzük az Ő aratását, és használjuk fel gazdaságos módon mindazt, amire szükségünk van, és őrizzük az egyensúlyt az Ő parancsára. Elmondhatjuk Dáviddal együtt: “Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk.” A teremtmény elégedettsége tehát nem származhat abból, hogy érdemeket szerez azzal, ha visszaadja az Úrnak, ami egyébként is az Övé; hiszen mi mindig az Ő tulajdonát használjuk, az Ő gondviselésének irányítása alatt.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

Olvasmány Ellen White HIT ÉS CSELEKEDETEK című könyve 1. fejezetéhez (július 31 – augusztus 7.).

A Generál Konferencia honlapjára még nem került fel. Ahogy megjelenik, pótoljuk

2 megjegyzés: