2022. augusztus 1., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 1 - HÉTFŐ - Józsué 13

FIGYELEM!!! ÚJ ELLEN WHITE KÖNYVET KEZDTÜNK EL OLVASNI

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Józsué 13 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2013&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2013&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten újfajta szolgálatra hívja Józsuét. Amikor Józsué megöregedett és Isten már nem bízott rá harci feladatokat, egy más jellegű, de nagyon fontos feladattal bízta meg, a föld elosztásával. Ahogy a legyőzött területeket, ugyanúgy a még ellenség kezében lévő területeket is fel kellett osztani Izrael törzsei között. Volt kiindulási pont, hisz mikor Izrael népe számára elkövetkezett Kánaán elfoglalásának az ideje, Mózes már rendelkezett a területek felosztásáról.

2.    ISTEN ENGEDÉLYEZI A HARMADFÉL TÖRZS ÖRÖKSÉGHEZ JUTÁSÁT. A Jordán keleti partjának elfoglalása már Mózes idejében megtörtént, de a két és fél törzs vállalta, hogy segíti testvéreit a Jordán nyugati részének elfoglalásában. Miután ez alapjában véve megtörtént, Józsué Isten utasítása alapján elosztotta közöttük a földet.

3.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki megbecsüli azt, aki az Ő szolgálatában végzett munkában öregszik meg

b.    akinek fontosan a nyugdíjasok

c.    aki nem ítéli tétlenségre a nyugdíjasokat, hanem erejükhöz mért, értelmes feladattal látja el őket

d.    aki készen áll arra, hogy a megkezdett munkát befejezze. Józsué nem fejezte be, de Isten kész a folytatásra és a befejezésre

e.    aki gondoskodik arról, amire gyermekei életéhez szükség van: ország, otthon, védelem, áldás stb.

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 1. fejezet

1. fejezet – Ellen White tisztázza a kérdéseket (2. rész)

Hit és hitetlenség

Mennyire szívből fakadó a mi hitünk? Közeledjünk Istenhez, és Isten is közeledni fog hozzánk. Ez azt jelenti, hogy imáink által sokat vagyunk együtt a mi Urunkkal. Amikor Isten Lelke meggyőzi azokat, akik a kételkedésben gyakorolták magukat, és a hitetlenséget táplálták szívükben, és tapasztalatukba mindent megkérdőjelező kételyeket szőttek, akkor ezek az emberek személyes kötelességüknek érzik azt, hogy megvallják hitetlenségüket. Megnyitják szívüket a nekik küldött világosság előtt, és hitben átvetik magukat azon a határvonalon, mely elválasztja a bűnt az igazságtól, s a kételyt a hittől. Maradéktalanul Istennek szentelik magukat, hogy ezután a saját maguk szította szikrák helyett, az Ő világosságát kövessék. Amint odaszentelődésüket táplálják, még nagyobb világosságot fognak látni, s a fény egyre világosabb és világosabb lesz, egészen a teljes délig.

A szívben táplált hitetlenségnek megbabonázó hatalma van. A kétely magvai, melyeket elvetett, meg fogják hozni termésüket, de az embernek tovább kell folytatnia munkáját, míg ki nem gyomlálta a hitetlenség minden gyökerét. Ha kihúzgáljuk ezeket a mérges növényeket, nem fognak többé növekedni, mert nem tápláljuk őket szavainkkal és tetteinkkel. Szívünkbe a hit és szeretet drága palántáit kell elültetnünk, és azoknak kell átvenniük az uralmat felettünk.

Zavaros elméletek az üdvösségről

Hát nem értjük, hogy a földön a legköltségesebb dolog maga a bűn? Ára az, hogy elveszítjük lelkiismeretünk tisztaságát, Isten kegyét, lelkünk elkülönül Tőle, s végül a menny sem lesz a miénk. Azért a bűnért, hogy megszomorították Isten Szentlelkét, s az Ő akaratának ellenszegülve járták életútjukat, már sokan fizettek lelkük elvesztésével.

Ki tudja felmérni, micsoda felelősséggel tartozik minden ember saját befolyásáért, hiszen Üdvözítőnk az Ő élete árán vásárolt meg minket?! Micsoda jelenet lesz az, amikor az ítélők leülnek, a könyvek megnyittatnak, s bizonyságot tesznek minden ember üdvösségéről vagy kárhozatáról! Mindehhez a tévedhetetlen Isten ítélőképességére lesz szükség, aki emberként élt, szerette az emberiséget, és életét adta értünk. Ő fogja kiosztani a végleges jutalmat a hűséges igazaknak, s a büntetést az engedetleneknek, a hűtleneknek és az igazságtalanoknak. Isten teljesen az Ő Fiára bízta minden egyes emberi lény tettinek és felelősségének mérlegelését. Azok számára, akik részesei voltak mások bűneinek, és Isten döntése ellen cselekedtek, ez a legszörnyűbb és legkomorabb jelenet lesz.

Az Úr megmutatta nekem, milyen veszély rejlik abban, ha mi, mint nép hamis elképzeléseket dédelgetünk a hit általi megigazulással kapcsolatban. Éveken keresztül szólt az Úr üzenete hozzám, hogy Sátán különleges módon megpróbálja majd összezavarni az emberek elméjét ezzel a tárgykörrel kapcsolatosan. Az emberek nagyrészt Isten törvényére helyezték a hangsúlyt, s majdnem úgy mutatták be azt a hallgatóság előtt, mint ami helyettesíti Jézus Krisztus ismeretét; s az Ő törvényhez való viszonyáról úgy beszéltek, mint Káin áldozatáról. Az Úr megmutatta nekem azt, hogy sokakat a megváltásról alkotott vegyes és zavaros elképzelések tartottak vissza a hittől, s az, hogy a lelkészek rossz módszerekkel dolgoztak, hogy elérjék az emberi szíveket. A téma, mely évek óta foglalkoztatja elmémet: Krisztus részesített igazsága. Azon gondolkodtam, hogy e kérdést nem tették beszélgetések tárgyává gyülekezeteinkben, sehol az országban, pedig e téma folyamatosan súlyként nehezedik rám, s én szinte minden előadásomban megemlítem ezt, és elmondom népemnek, amit az Úr szívemre helyezett.

Ha megvizsgálom azokat az írásaimat, melyek már tizenöt-húsz esztendősek (bizony, telik az idő!), azt találom, hogy ugyanabban az értelemben írtam mindegyiket: kihangsúlyoztam, hogy akik a szolgálat komoly és szent munkájába lépnek, azoknak előkészítő képzést kell adni Krisztus és az apostolok tanításaival kapcsolatban, a gyakorlati kegyesség élő példáival illusztrálva. Tanítást kell kapniuk arra vonatkozóan, hogy mit jelent a buzgó, élő hit.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

Olvasmány Ellen White HIT ÉS CSELEKEDETEK című könyve 1. fejezetéhez (július 31 – augusztus 7.).

A Generál Konferencia honlapjára még nem került fel. Ahogy megjelenik, pótoljuk

2 megjegyzés: