2022. augusztus 5., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 5 - PÉNTEK - Józsué 17

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Józsué 17 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2017&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2017&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten igazságossága örökérvényű. A Manassé nemzetségéből származó öt lány, akiknek nem voltak fiú testvéreik, Józsuétól kérték örökségüket és meg is kapták. Kérésükkel részt vállaltak a leányági örökösödési jog törvényének megszületésében így példát mutatva és segítséget nyújtva más családok számára, akik hasonló helyzetben voltak.

2.    Isten rendszerében mindenki egyformán fontos. A leányági örökösödés teljesen új volt abban az időben, de ez a történet arról tanúskodik, hogy Istennek mindenki fontos, a nők, a gyermekek, a szegények, a gyengék, akik kevesen vannak és azok is, akik sokan.

3.    Isten szereti a leleményes és aktív embereket. Az előző fejezetekben Kálebről olvastunk, aki egymaga szállt szembe az ellenséggel és foglalta el a neki kijelölt területet. 85 évesen nem várta, hogy valaki más tegye meg helyette. Ebben a fejezetben Manassé fiai keveslik a nekik jutott területet, ezért Józsué azt tanácsolja nekik, hogy irtsanak erdőt és hódítsanak meg újabb területeket, de ők másoktól várják, hogy tegyék meg helyettük. Készen várják az örökséget és kifogásokat találnak: erősek és vas harci kocsijaik vannak. Hasonló kifogások, mint a 12 kém kiküldésekor.

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki igazságosan osztogatja ajándékait

b.    akinél nem évülnek el az ígéretek. Isten még Mózesnek megparancsolta, hogy Celofhád lányainak adjanak örökséget. Józsué végrehajtja, amit Mózes évekkel korábban megparancsolt

c.    aki a megoldáskeresésbe beavatja a kérelmezőket. Manassé fiai kéréssel fordultak Józsuéhoz, Józsué pedig elmondja nekik, hogy mi az ő részük. Dolgozzanak és Isten meg fogja áldani és meg fogja segíteni őket

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 1. fejezet

 

1. fejezet – Ellen White tisztázza a kérdéseket (6. rész)

Amit az ember képtelen megtenni

Az ember egyetlen dicséretre méltó hőstettet sem tudna véghezvinni, mely bármilyen dicsőséget szerezne neki. Az embereknek szokásuk másokat dicsőíteni és magasztalni. Megborzadok, ha ilyet látok, vagy hallok, mert az Úr nem kevés esetben mutatta meg nekem, hogy a dicséret célpontjában lévő emberek családi élete és szíve tele van önzéssel. Mindenestől fogva romlottak, szennyesek, és gonoszak, és tetteik egyetlen eredménye sem emeli fel őket Istenhez, mert minden tettük utálatos Isten szemében. A bűn feladása nélkül nincs igazi megtérés, és fel sem ismerhetjük a gonoszság romboló jellegét. Isten angyalai olyan pontos látással rendelkeznek, amilyet a halandó ember sohasem érhet el, s így szemlélik ők, hogyan döntik el örök sorsukat a korlátozott látású, tisztátalan szívű, és kezű emberek, miközben sokuknak fogalmuk sincs arról, mi a bűn, és mi a gyógyír rá.

Oly sok igaztalan dolgot hallunk a prédikációkban a megtérésre vonatkozóan! Az emberek megszokták, hogy azt gondolják: ha valaki bűnbánatot tart, akkor bűnbocsánatot kap; s ezzel azt feltételezik, hogy a bűnbánat a mennybe vezető út, és az odanyíló ajtó; s a bűnbocsánatban egy bizonyos érték van, mellyel az ember bocsánatot vásárolhat magának. Képes-e az ember arra, hogy önmagától megbánja bűneit? Nem, nem képes erre, éppen úgy, mint ahogy arra sem, hogy megbocsásson önmagának. Könnyek, sóhajok, elhatározások: mindez nem más, mint az Istentől kapott képességek helyes alkalmazása, és a bűntől való elfordulás megváltozott életünkben, mely szintén Isten ajándéka. Hol van az az érdem az emberben, mellyel megszerezhetné üdvösségét, vagy Isten elé helyezhetne bármit is, ami értékes, vagy kitűnő? Vajon a pénzünk, házaink, földjeink felajánlása által kiérdemelhetjük-e, hogy az üdvözülendők sorába kerüljünk? Nem, ez lehetetlen!

Nagy veszély rejlik abban, ha a hit általi megigazulás kérdésében érdemként fogjuk fel a hitet. Ha Krisztus igazságát ingyen ajándékként fogadjuk el, akkor Krisztus megváltói munkája által, ingyen igazulunk meg. Mi a hit? “A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés” (Zsid 11,1). Isten szavainak elfogadása és megértése az, ami Istennek való, készséges odaszentelődésre és szolgálatra indítja a szívünket, hiszen Tőle kaptuk az értelmet, Ő munkálkodott szívünkben, és Ő irányította tekintetünket először a Golgota keresztjén függő Krisztusra. A hit az, ha odaszánjuk Istennek értelmi képességeinket, átengedjük Neki elménket és akaratunkat, s így Krisztus lesz számunkra az egyetlen ajtó, melyen keresztül beléphetünk a mennyek országába.

Amikor az emberek megtanulják, hogy saját érdemük vagy cselekedeteik által nem érdemelhetik ki a megigazulást, és erősen, teljes mértékig Jézus Krisztusra, az ő egyedüli reménységükre bízzák magukat, akkor szívükben nem az énjük lesz nagy, hanem Jézus. Az emberek lelke és teste bűntől szennyezett, szívük elidegenedett Istentől, mégis oly sokan küszködnek véges erejükkel azért, hogy jó cselekedeteikkel szerezzék meg az üdvösséget! Úgy gondolkodnak, hogy Jézus elvégzi ugyan a megváltás egy részét, a többit azonban nekik kell megtenniük. Az ilyen embereknek hittel kell elfogadniuk, hogy Krisztus az Ő igazságuk, és egyetlen reménységük most, és mindörökre.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

 

Olvasmány Ellen White HIT ÉS CSELEKEDETEK című könyve 1. fejezetéhez (július 31 – augusztus 7.).

A Generál Konferencia honlapjára még nem került fel. Ahogy megjelenik, pótoljuk

2 megjegyzés: