2022. augusztus 6., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 6 - SZOMBAT - Józsué 18

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Józsué 18 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2018&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2018&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten, aki a jövőt úgy kezeli, mint a múltat. Hét törzs területét még nem foglalták el, de Isten bátorította őket, hogy folytassák a honfoglalást, és arra utasította őket, hogy osszák el úgy, mint az előző törzsekét, mintha már elfoglalták volna. Ez a hit, amikor még meg nem történt dolgot úgy kezelünk, mintha már megtörtént volna. Ez az üdvbizonyosság. Még nem kaptuk meg mennyei örökségünket, de Isten arra bátorít, hogy úgy tekintsük, mintha már meglenne.

2.    A földrajzi tudományok Istene. Józsué megbízott embereket, hogy mérjék fel az el nem foglalt területeket és könyvben feljegyezve hozzák vissza hozzá, hogy ki tudja sorsolni mindenkinek az örökségét. Elgondolkoztam azon, hogy milyen földrajzi ismeretekre volt szükség ehhez? Milyen pontos térképeket kellett készíteni ahhoz, hogy egy országot távolról felosszanak a családok között? Amikor a konkrét honfoglalás megtörtént, ezen térképek alapján birtokba tudták venni a nekik kisorsolt örökséget.

3.    Isten kijelöli az ország istentiszteleti helyét. Siló volt az első istentiszteleti hely 300 évre. Jeruzsálemet sokkal később Dávid hódítja el a jebuzeusoktól, és ezek után ez lesz Izrael (később Júda) fővárosa és a központosított Istentisztelet helye.

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki biztat az előrehaladásra

b.    aki először csak hitben adja oda népe örökségét, és várja, hogy úgy higgyenek benne, mintha már az övék lenne

c.    akinek fontos a pontos és tudományos alaposságú munkavégzés

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 1. fejezet

1. fejezet – Ellen White tisztázza a kérdéseket (7. rész)

Természetfeletti hatalom a természetfeletti munkához

Sokan azért nem sikeresek munkájukban, mert úgy dolgoznak, mintha Isten függne tőlük, és nekik kellene megmondani Istennek, hogy milyen feladatot bízzon rájuk; s nem értik meg, hogy ők függnek Istentől. Félreteszik a természetfeletti erőt, s ezért nem tudják elvégezni a természetfeletti munkát. Állandóan saját erejüktől, és testvéreik emberi erejétől függnek. Túlságosan szűklátókörűek, és mindig véges emberi elképzeléseik alapján ítélnek. Az ilyen embereknek arra van szükségük, hogy valaki felemelje őket, mert nincs felülről jövő erejük. Isten adja testünket, értelmi képességünket, az időt és a lehetőséget, hogy dolgozhassunk, és elvárja tőlünk, hogy mindezt felhasználjuk az Ő művében. Ha az emberi és az isteni együttműködik, akkor el tudjuk végezni azt a munkát, melynek eredménye az örökkévalóságra szól. Amikor az emberek úgy gondolják, hogy az Úr hibát követett el az ő esetükben, és ezért maguk választják ki munkájukat, akkor keserű csalódásban lesz részük.

“Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez” (Ef 2,8). Íme az igazság, mely felfedi a választ előtted, ha nem zárod be elmédet a fénysugarak előtt! Az örök élet végtelenül értékes ajándék. Végtelenül értékes volta pedig kizárja azt a lehetőséget, hogy kiérdemeljük azt. Szükségképpen tehát, ajándéknak kell lennie; s mint ajándékot, hittel kell elfogadnunk azt, hálánkat és dicséretünket ajánlva fel érte Istennek. A szilárd hit nem vezet senkit fanatizmusba, és nem készteti arra sem, hogy rest szolgaként éljen. Sátán hitető hatalma az, amely arra bírja rá az embert, hogy önmagát nézze, és ne Jézust szemlélje. Krisztus igazsága előttünk kell, hogy járjon, hogy az Úr dicsősége követhessen bennünket. Ha Isten akarata szerint élünk, akkor Isten ingyen ajándékaként fogadjuk az Ő hatalmas áldásait, de nem azért, mintha bármiféle érdemünk lenne, mert ami bennünk van, az értéktelen. Végezzük Krisztus munkáját, mert ezzel szerzünk dicsőséget Istennek, és több mint győztesen kerülhetünk ki a harcból Őáltala, aki szeretett minket, és életét adta érettünk, hogy Jézus Krisztusban életünk és üdvösségünk lehessen.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

Olvasmány Ellen White HIT ÉS CSELEKEDETEK című könyve 1. fejezetéhez (július 31 – augusztus 7.).

A Generál Konferencia honlapjára még nem került fel. Ahogy megjelenik, pótoljuk

2 megjegyzés: