2022. augusztus 4., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 4 - CSÜTÖRTÖK - Józsué 16

FIGYELEM!!! VASÁRNAP ÚJ ELLEN WHITE KÖNYVET KEZDTÜNK EL NAPI BONTÁSBAN OLVASNI

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Józsué 16 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2016&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%B3zsu%C3%A9%2016&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Az Isteni terv halad tovább. Júda után József fiai is megkapják örökségüket. A Biblia előkelő helyen említi József fiait, bizonyos értelemben elsőszülöttségi jogot is kapnak, hiszen dupla örökségük volt Izraelben.

2.    Isten csodáinak és hatalmának eredménye. Az, hogy József fiainak örökségéről beszélhetünk Izraelben, Isten hatalmas csodájának, szeretetének, bölcsességének és tervének eredménye. Arról a Józsefről van szó, akit apja halottnak hitt, akit testvérei meg akartak ölni, bedobták egy kiszáradt kútba, majd eladták rabszolgának. Most pedig arról olvasunk, hogy ott szerepel Izrael törzsei között két névvel is, és óriási földterületet kapnak. Isten csodái és beavatkozása nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Ilyen a mi Istenünk, aki ilyen és ehhez hasonló csodákat tesz.

3.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki ajándékba földet és országot ad

b.    aki szolgákul adja Izrael népének azokat az embereket és népeket, amelyektől a zsidók féltek, és azt hitték, hogy legyőzik őket és rabszolgaságba hajtják őket. Istennél így fordulhat a kocka, minden logika ellenére is

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 1. fejezet

1. fejezet – Ellen White tisztázza a kérdéseket (5. rész)

A teremtmény érdeme

A halandó emberek belemerülhetnek ugyan olyan beszélgetésekbe, melyek buzgón bizonygatják a teremtmények érdemeit, miközben mindannyian az elsőbbségért küzdenek, de egyszerűen nincsenek tudatában annak, hogy elveikkel és jellemükkel mindig rossz fényben mutatják be azt az igazságot, mely Jézusban van. A zűrzavar ködében botorkálnak. Isten szeretetére van szükségük, melyet a tűzben megpróbált arannyal jelképez a Szentírás; ezen kívül szükségük van még Krisztus tiszta jellemének fehér ruhájára, és a mennyei szemgyógyító írra, hogy döbbenten felismerjék azt, milyen értéktelen a teremtmény érdeme, s mennyire nem tudja megfizetni az örök élet árát. Letehetjük Üdvözítőnk lába elé a buzgó munkát, lángoló érzéseinket, értelmünk magas szintű és nemes vívmányait, széleskörű ismereteinket és a legmélyebb alázatunkat, még sincs egy jottányi dolog sem, melyet ne az Istentől kapott kegyelemből és képességek által értünk volna el. Semmivel sem kapunk kevesebbet, mint amennyit a kötelességünk megkíván, és egy jottányival sem adhatunk többet, mint amennyit kaptunk; s mindezt bele kell tennünk Krisztus igazságának a tüzébe, hogy megtisztuljon földi illatától, mielőtt még jó és édes illatként felszállna a hatalmas Jahve trónjához, Aki elfogadja azt.

Felteszem magamnak a kérdést: hogyan tárjam fel ezt a témát, úgy, ahogy van? Az Úr Jézus adja nekünk az erőt, a kegyelmet, a bűnbánatot, a hajlandóságot és a bűnbocsánatot, amint feltárja előttünk az Ő igazságát, melyet élő hittel kell megragadnunk – ami szintén Isten ajándéka. Ha összegyűjtenénk mindent, ami csak jó, szent, nemes és kedves egy emberben, majd bemutatnánk az eredményt Isten angyalainak, mintha az szerepet játszana az ember üdvösségében, vagy valamilyen érdemként szolgálna, ők árulásként utasítanák azt vissza. Amint az angyalok Teremtőjük színe előtt állnak, és szemlélik az Őt övező felülmúlhatatlan dicsőséget, akkor Isten Bárányát látják, Aki a világ megalapítása óta a megaláztatás életére szánta oda Önmagát; arra, hogy a bűnös emberek visszautasítsák, megvessék, és keresztre feszítsék. Ki tudja felmérni ennek az áldozatnak a végtelen jelentőségét?

Krisztus szegénnyé lett érettünk, hogy szegénysége által mi gazdaggá lehessünk. S bármilyen cselekedet, melyet az ember felajánlhatna Istennek, a semminél is kevesebb. Kéréseinket csak azért fogadja el Isten, mert Krisztus igazságának alapján tárjuk elé azokat. Az a gondolat, hogy bármit is tehetünk azért, hogy a bűnbocsánat kegyelmét kiérdemeljük, teljes egészében téves. “Hozni semmit nem tudok, keresztfádra borulok!”

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

Olvasmány Ellen White HIT ÉS CSELEKEDETEK című könyve 1. fejezetéhez (július 31 – augusztus 7.).

A Generál Konferencia honlapjára még nem került fel. Ahogy megjelenik, pótoljuk

2 megjegyzés: