2023. november 1., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 1 - SZERDA - Példabeszédek 29

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Példabeszédek 28 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=P%C3%A9ldabesz%C3%A9dek%2028&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=P%C3%A9ldabesz%C3%A9dek%2028&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.   Isten az alázatosak, a kicsik Istene: Ebben a fejezetben, de az egész könyvben azt találjuk, hogy Isten az alázatosak, a kicsik, a lenézettek, a perifériára szorultak Istene. Noha nincs dicsőségesebb és magasztosabb lény Nála az egész világmindenségben, le tud ereszkedi, le tud hajolni a kicsikhez, és ez az igazi nagyság.

2.   Egyedül Isten tud maximálisan igazságot szolgáltatni. Ennek a fejezetnek a vége arról szól, hogy sokan igyekeznek az uralkodókat megkeresni, hogy igazságot szolgáltassanak nekik, de ember erre nem képes. Sok ember keres ma is igazságszolgáltatást a mindennapi életben, de akár a gyülekezetben is. Ennek sokszor gátja az emberi gyengeség és hozzá nem értés, de még a legnagyobb jószándék és segítőkészség mellett is előfordul, hogy nem szolgáltatnak neki igazságot.     

3.   Istent lehet megismerni az igaz emberen keresztül. Ebben a fejezetben is igaz az, hogy abból, hogy milyen az igaz ember, Istenről kapunk egy átfogóbb képet. Ilyen az igaz ember és ilyen az Isten ebben a fejezetben:

a.   a nép örül uralkodásának

b.   örömet szerez hozzátartozóinak

c.    igazságosan vezet/uralkodik

d.   nem alkalmaz hízelgést

e.   megérti a nincstelenek ügyét

f.     lecsillapítja a haragot

g.   szereti a fedhetetleneket

h.   nem engedi szabadjára indulatait

i.     nem hallgat hazug beszédre

j.     nem elhamarkodott beszédében és kijelentéseiben

k.    nem haragos, nem indulatos

l.     nem kevély

m.  nem társul tolvajokhoz

n.   nem tud azonosulni az álnok emberrel

4.   Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.   a szegény és a zsarnok is tőle kapja az életét, szeme világát

b.   aki kijelentést ad, aminek elfogadása boldogságot hoz a népnek

Ima éretted: Istenem, kérlek, áldd meg az olvasót, hogy örülni tudjon annak, hogy nem kerüli el figyelmedet, még akkor sem, ha szegény, kicsiny, megvetett, kiszolgáltatott! Adjad, hogy megnyugvást találjon abban, hogy te igazságot szolgáltatsz neki akkor is, ha a földi életben ezt nem kapja meg vagy félreértik, Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 34. fejezet

34. fejezet – A SPIRITIZMUS (4. rész)

Isten határozottan megtiltotta a halottidézést. A héberek korában egyesek azt állították - miként ma a spiritiszták -, hogy kapcsolatban vannak a halottakkal. A megidézett halottakat, ahogy a túlvilági látogatókat nevezték, a Biblia "ördögi lelkek"-nek mondja. (Vö. 4Móz 25:13; Zsolt 106:28; lKor 10:20; Jel 16:14) A halottidézés - a Szentírás szerint - az Úr előtt utálatos dolog, és Isten halálbüntetés terhe mellett megtiltotta (3Móz 19:31; 20:27). Pusztán ez a szó: ördöngösség - ma megvetést vált ki az emberekben. Azt az állítást, hogy az ember ördögi lelkekkel érintkezhet, középkori mesének tartják. A spiritizmus azonban, amely híveinek százait, ezreit, sőt mi több, millióit tartja számon, utat talált a tudományos körökbe, betört az egyházakba, pártfogásra talált a törvényhozó testületekben, sőt a királyok udvarában is. Ez az óriási csalás, a régi időkben kárhoztatott és megtiltott boszorkányság új álarcot öltött.

Ha semmi más nem bizonyítaná a spiritizmus valódi jellegét, a keresztény ember számára legyen elég az a bizonyíték, hogy ezek a lelkek nem tesznek különbséget az igazság és a bűn között, Krisztus legnemesebb és legtisztább apostolai és Sátán legromlottabb szolgái között. Sátán elhiteti az emberekkel, hogy a legbecstelenebbek megdicsőülten a mennyben vannak. Ezt hirdeti a világnak: "Nem számít, milyen gonosz vagy; nem számít, hiszel-e Istenben és a Bibliában, vagy nem. Élj úgy, ahogy tetszik; a menny a hazád. " A spiritiszta tanítók tulajdonképpen ezt hirdetik: "Minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik Ő azokban; vagy: Hol van az ítéletnek Istene?" (Mal 2:17). Isten Igéje ezt mondja: "Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossá, s a világosságot sötétséggé teszik" (Ésa 5:20).

E hazug lelkek megszemélyesítik az apostolokat, és éppen az ellenkezőjét tanítják annak, amit az apostolok a Szentlélek indítására földi életükben tanítottak. Sátán e követei tagadják a Biblia isteni eredetét; ezzel elveszik a keresztény reménység alapját, és kioltják azt a fényt, amely megvilágítja a mennybe vezető utat. Sátán elhiteti a világgal, hogy a Biblia csupán mese, vagy legalábbis az emberiség gyermekkorához alkalmazkodó könyv, de ma már nem kell komolyan venni, vagy mint idejétmúlt dolgot el kell vetni. Isten Igéje helyett Sátán a szellemvilág megnyilatkozásait kínálja. Ezt a csatornát teljesen ő tartja hatalmában. Ezen az úton mindent el tud hitetni a világgal, amit csak akar. Azt a könyvet, amely őt és követőit megítéli, árnyékba helyezi. Szerinte ott van jó helyen. A világ Megváltóját csak embernek tünteti fel. És miként a Jézus sírját őrző római katonák elhíresztelték azt a hazugságot, amellyel a zsidó papok és a vének Jézus feltámadását meg akarták cáfolni, a spiritiszták hívei is azt a látszatot keltik, hogy semmi csoda nincs Megváltónk életének körülményeiben. Jézust háttérbe szorítva, saját csodáikra hívják fel a figyelmet, és azt hirdetik, hogy ezek messze felülmúlják Krisztus cselekedeteit.

2 megjegyzés: