2023. november 15., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 15 - SZERDA - Prédikátor könyve 12

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit a Prédikátor könyve 12 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Pr%C3%A9dik%C3%A1tor%2012&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Pr%C3%A9dik%C3%A1tor%2012&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    A Teremtőre való gondolás védelem a rossz ellen. A szerző felsorolja az ifjúsággal járó veszélyeket, és azt javasolja, hogy gondoljanak Teremtőjükre, vagy emlékezzenek meg Teremtőjükről. Ha már ifjú korában tisztában van az ember azzal, hogy kicsoda ő, és ki a Teremtője, helyesen fogja értékelni önmagát és helyesen fogja megítélni a világ kívánságait és kísértéseit. És ha valaki már ifjú korában gondol teremtőjére, azaz számításba veszi Őt, idős korában jól fog tudni dönteni.

2.    Az istenfélelem a legfontosabb dolog. A szerző sok fontos dolgot látott az életben és ki is próbálta azokat, de hamar rájött, hogy mindenik hiábavalóság. Könyvének végén összegzi tapasztalatait és azt mondja, hogy egy valami nem hiábavaló, az istenfélelem, az Isten tisztelete, az Istennel való kapcsolat helyreállítása és ápolása.   

3.    Az ember mulandó, az Isten örök. A szerző felteszi a kérdést, hogy mi lesz akkor, ha a fiatalság és az ezzel kapcsolatos erő és biztosság tovatűnik? A válasza az, hogy Isten megmarad, de csak akkor, ha már ifjú korában gondolt rá és életének részévé tette.

4.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki meghatározza az emberi élet korlátait

b.    aki biztos pont az ember életében, akár fiatal, akár idős

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy emlékezzen meg Teremtőjéről, akár idős, akár fiatal! Kérlek, segítsd meg őt, hogy felkészüljön arra az időre, amikor ereje már nem a régi és arra is, hogy Benned való hitben tudja lezárni földi életét! Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 36. fejezet

36. fejezet – A KÖZELGŐ KÜZDELEM (4. rész)

Ezek az emberek azt állítják, hogy a rohamosan terjedő romlottság jórészt az úgynevezett "keresztény szombat" megszentségtelenítésének tulajdonítható, és hogy a vasárnap megtartásának kikényszerítésével nagy mértékben megjavulnának a társadalom erkölcsei. Ez az állítás különösen Amerikában hangzik, ahol az igazi szombat tantételét legtöbbet prédikálják. Az egyik legkimagaslóbb és legfontosabb erkölcsi reform, a mértékletességi munka itt gyakran kapcsolódik a vasárnapmozgalomhoz. Az utóbbi képviselői azt állítják önmagukról, hogy a társadalom legfőbb érdekeinek előmozdításán fáradoznak. Azokat pedig, akik nem hajlandók összefogni velük, a mértékletesség és a reform ellenségeinek bélyegzik.

De az a tény, hogy egy mozgalom, amely tévelygéshez vezet, olyan munkához kapcsolódik, amely önmagában jó, nem érv a tévelygés mellett. Álcázhatjuk a mérget egészséges ételbe keverve, de hatását nem változtathatjuk meg. Ellenkezőleg, veszélyesebbé tesszük, mert így valószínűbb, hogy gyanútlanul beveszik. Sátán egyik stratégiája, hogy annyi igazságot kever a hazugságba, amennyivel a hazugságot hihetővé tudja tenni. Előfordulhat, hogy a vasárnapmozgalom vezetői olyan reformokat hirdetnek, amelyekre az embereknek szükségük van; olyan elveket, amelyek összhangban vannak a Bibliával, de ha e reformok és elvek Isten törvényének megrontásával járnak, Isten szolgái nem foghatnak össze hirdetőikkel. Nincs mentségük, ha emberi előírásokkal felcserélik Isten parancsolatait.

E két nagy tévedéssel - a lélek halhatatlanságával és a vasárnap szentségével - fogja Sátán az embereket csalásainak foglyává tenni. Míg az előbbi a spiritizmus alapját rakja le, az utóbbi Rómával hozza közös nevezőre az embereket. Az Egyesült Államok protestánsai elsőként fognak a szakadékon át kezet nyújtani a spiritizmusnak; és átnyúlnak a mélység felett is, hogy a római hatalommal kezet fogjanak. E hármas szövetség hatására ez az ország követni fogja Rómát a lelkiismeret jogainak sárba tiprásában.

Amikor a spiritizmus még jobban fog hasonlítani a mai névleges kereszténységhez, még több embert fog megtéveszteni és tőrbe ejteni. Sátán alkalmazkodik a mai élet körülményeihez. Világosság angyalaként jelenik meg. A spiritizmus útján meglepő dolgok fognak történni. Betegek meggyógyulnak, és sok tagadhatatlan csoda történik. És mivel a gonosz lelkek úgy tesznek, mintha hinnének a Bibliában, és tisztelik az egyházat, az emberek isteni erő megnyilatkozásaként fogják elfogadni munkájukat.

Az állítólagos keresztények és a hitetlenek között ma alig lehet különbséget tenni. Számos egyháztag szereti azt, amit a világ szeret, és könnyen felzárkózik a világ mellé. Sátán egyesíteni akarja őket, hogy mindnyájukat a spiritizmus soraiba sodorva ügyét erősebbé tegye. A pápistákat, akik a csodákat az igaz egyház jeleként dicsőítik, könnyen megtéveszti ez a csodatevő hatalom; a protestánsok pedig, mivel eldobták az igazság pajzsát, szintén a csalás áldozatai lesznek. Katolikusok, protestánsok és a világ fiai egyaránt elfogadják a kegyesség formáját a kegyesség ereje nélkül, és ebben a szövetségben a világot megtérítő és régóta várt millennium nagyszerű mozgalmának kezdetét látják.

2 megjegyzés: