2023. november 20., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 20 - HÉTFŐ - Énekek-éneke 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit az Énekek-éneke 5 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89nekek%20%C3%89neke%205&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89nekek%20%C3%89neke%205&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    A szeretet ápolni kell és vigyázni kell rá. Ebben a fejezetben a vőlegény megérkezik, de mire a menyasszony összeszedi magát, eltűnik, és a menyasszony hiába keresi, nem találja, sőt bántalmazás is éri keresés közben. A szeretetkapcsolatokra vigyázni kell, mert ha csak egy pillanatra is óvatlanok vagyunk, csak áldozat árán tudjuk visszaszerezni, ha egyáltalán vissza tudjuk szerezni. Jézus szülei csak rövid időre vették le szemüket a 12 éves Jézusról, de három napig kellett keresniük.  

2.    Az ember és Isten kapcsolata is kihűlhet. Ápolnunk kell mennyei Vőlegényünkkel a kapcsolatot, mert ha elhanyagoljuk és levesszük a tekintetünket Róla, nem javul meg újra magától. Áldozatot kell hozni érte. Annak ellenére, hogy Isten megkeres bennünket, ez nem egy könnyű folyamat. Az elveszett juhot a pásztor áldozat és erőfeszítés árán találja meg és viszi vissza a nyájhoz.

3.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki többre értékel bennünket az aranynál

b.    aki eljön menyasszonyáért, de a menyasszonynak be kell engedni Őt a szívébe

c.    aki szép és jó a gyermekei szemében, sőt vonzó

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy megfelelően tudja ápolni szeretetkapcsolatait emberi szinten, de Veled is! Adjad, hogy ne hanyagolja el és ne hagyja kihűlni, vagy ha véletlenül már megtörtént, segítsd helyreállítani azt! Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 37. fejezet

37. fejezet – A SZENTÍRÁS VÉDŐBÁSTYA (2. rész)

Amikor Isten olyan fontos intéseket küld az embernek, hogy az ég közepén szálló szent angyalok által hirdetett üzenettel ábrázolja, akkor mindenkitől, akinek értelmet adott, megkívánja, hogy figyeljen az üzenetre. A fenevad és képe imádásáért járó félelmes büntetés (Jel 14:9-11) késztessen mindenkit a próféciák szorgalmas kutatására. Mindenkinek meg kell tudnia, mi a fenevad bélyege, és miként kell elhárítani. De a sokaság elfordítja fülét az igazság hallásától, és a mesékre figyel. Pál apostol a végső idő felé tekintve kijelentette: "Lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik" (2Tim 4:3). Ez az idő már itt van. A tömegeknek nem kell a Biblia igazsága, mert keresztezi bűnös, világot szerető szívük vágyait, Sátán pedig gondoskodik a nekik tetsző tévedésekről.

De Istennek lesz egy népe a földön, amely minden tanítás normájának és minden reform alapjának a Bibliát és csakis a Bibliát tartja. A tudósok nézetei, a tudomány következtetései, a többség hangja, az egyházi zsinatok hitvallásai és határozatai - amelyekből oly sok és sokféle van, mint az általuk képviselt egyházakból - külön-külön és együttvéve sem tekinthetők bizonyítéknak egyetlen hitpont mellett, sem ellen. Mielőtt bármilyen tantételt vagy előírást elfogadnánk, kérdezzük meg, hogy mit szól hozzá az Úr!

Sátán az emberek figyelmét Isten helyett folyvást emberekre igyekszik terelni. Ráveszi őket, hogy a Szentírás kutatása helyett püspököktől, lelkészektől, teológiai professzoroktól kérdezzék meg, mi a kötelességük. E vezetők befolyásolásával pedig úgy irányítja a tömegeket, ahogy neki tetszik.

Amikor Jézus eljött, hogy az élet igéit szólja, az egyszerű emberek boldogan hallgatták; és sokan - még a papok és a főemberek közül is - hittek benne. De a papság feje és a nemzet vezetői tanításait készakarva kifogásolták és elvetették. Bár minden ellene koholt vádjukkal kudarcot vallottak, és bár Jézus szavaiban érezhető volt a menny hatalma és bölcsessége, ők mégis az előítélet mögé bújtak, és Messiás voltának legvilágosabb bizonyítékát sem fogadták el. Különben minden bizonnyal tanítványai lettek volna. Jézusnak ezeket az ellenségeit az emberek gyermekkoruktól kezdve tisztelték, és már megszokták, hogy tekintélyük előtt vakon fejet hajtanak. "Hogy lehet - kérdezték -, hogy főembereink és tanult írástudóink nem hisznek Jézusban? Ha Ő volna a Krisztus, e kegyes emberek hinnének benne. " E tanítók befolyására tagadta meg a zsidó nép Megváltóját.

Ma is sok szenteskedő ember tükrözi azoknak a papoknak és főembereknek a lelkületét, akik nem hajlandók megvizsgálni, hogy mit mond a Szentírás korunk különleges igazságairól. Hivatkoznak gazdagságukra, népszerűségükre, nagy létszámukra, és közben megvetik az igazságnak azt a néhány szegény, népszerűtlen képviselőjét, akiket vallásos hitük elkülönít a világtól.

2 megjegyzés: