2023. november 17., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 17 - PÉNTEK - Énekek-éneke 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit az Énekek-éneke 2 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89nekek%20%C3%89neke%202&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89nekek%20%C3%89neke%202&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    Isten szereti a helyes önértékelést. A szerző így kezdi a fejezetet, így nyilatkozik önmagáról: „Sárón nárcisza vagyok én, a völgyek lilioma.” Nem baj az, ha jót és szépet gondolunk önmagunkról, a baj akkor kezdődik, ha csak önmagunkról vagyunk jó véleménnyel és másokról nem. Isten az ő hasonlatosságára teremtett engem, de a másik embert is.

2.    Isten óvni szeretné az igaz szerelmet. Ez a fejezet óv azoktól a dolgoktól, amelyek ártanak a szerelemnek és tönkre teszik azt. Azt mondja, hogy a kis rókák teszik tönkre a szőlőt, ezért meg kell védeni azt tőlük. A szerelmet sem mindig az eget rengető nagy dolgok teszik tönkre, hanem a kis, észrevétlen kártevők, amik ellen óvakodnunk és védekeznünk kell.

3.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki szépnek teremtette társunkat; szemünkben nincs nála szebb az egész világon

b.    aki meghatározta a szerelem idejét és helyét; akkor lesz igazi örömforrás, ha ezt figyelembe vesszük

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy értékelni tudja önmagát, mert Te értékeled őt! Te szépnek, vonzónak és értékesnek teremtetted őt! Adjad, hogy tudja, hogy Te végtelenül vonzódsz hozzá! Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 36. fejezet

36. fejezet – A KÖZELGŐ KÜZDELEM (6. rész)

A spiritizmus köntösében Sátán az emberiség jótevőjének mutatkozik. Meggyógyítja a betegeket, és "egy új és dicsőbb" vallási rendszert kínál, miközben pusztító munkát végez. Kísértéseivel tömegeket tesz tönkre. A mértéktelenség elveszi az ember józan eszét. Következménye: érzéki bűnök, versengés, vérontás. Sátán gyönyörködik a háborúban, mert a háborúval felkelti a lélek legádázabb indulatait. Áldozatait bűnnel és vérrel átitatva sodorja az örök pusztulásba. A nemzeteket szembeállítja egymással, mert a háborúval el tudja terelni a figyelmüket arról a munkáról, amely az embert felkészíti az ítélet napjára, az Istennel való találkozásra.

Sátán az elemeket is felhasználja, hogy segítségükkel lelkeket gyűjtsön csűrébe. Kikutatva a természet laboratóriumának titkait, latba veti minden képességét, hogy - amennyire csak Isten engedi - úrrá legyen az elemeken. Amikor engedélyt kapott Jób meggyötrésére, ó, milyen gyorsan elsöpört nyájat és gulyát, szolgákat, házakat, gyermekeket! Egyik baj pillanatok alatt követte a másikat. Isten pajzsként és bástyaként védi teremtményeit a pusztító hatalmától. De a keresztény világ semmibe veszi Jahve törvényét; és az Úr meg fogja tenni azt, amit mondott: visszavonja áldásait a földtől, és leveszi védő kezét azokról, akik törvénye ellen lázadnak, és másokat is erre tanítanak és kényszerítenek. Sátán tartja kézben mindazokat, akiket Isten nem oltalmaz. Sátán egyeseket támogat és sikerhez segít, hogy előmozdítsák terveit; másokra pedig bajt hoz, és elhiteti velük, hogy azt Isten okozta.

Míg Sátán kiváló orvosnak tünteti fel magát, aki minden kórt meg tud gyógyítani, az általa okozott betegségek és csapások nyomán népes városok kihalt romhalmazzá válnak. Már most is dolgozik. A mindenütt és ezer formában előforduló tengeri és szárazföldi balesetekben és szerencsétlenségekben; a hatalmas tűzvészekben, vad tornádókban és félelmetes jégverésekben; viharokban, árvizekben, ciklonokban, szökőárakban és földrengésekben Sátán keze van. Elsöpri az érő termést, aminek következménye éhínség és nyomor. Halálos fertőt lehel a levegőbe, és emberek ezreit elviszi a ragály. E jelenségek egyre sűrűsödnek és súlyosbodnak. Pusztul mind ember, mind állat. "Gyászol és megromol a föld"; "elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget" (Ésa 24:4-5).

A nagy csaló el fogja hitetni az emberekkel, hogy e bajokat Isten szolgái okozzák. A menny haragját kihívók minden bajukkal azokat terhelik meg, akiknek az Isten parancsolatai iránti engedelmessége folyvást dorgálja a törvényszegőket. Azt állítják, hogy Istent sérti a vasárnapi nyugalomnak megszentségtelenítése; hogy ez a bűn csapásokat von maga után, amelyek addig tartanak, amíg a vasárnap megtartását szigorú törvények nem teszik kötelezővé; hogy akik a negyedik parancsolat hangoztatásával aláássák a vasárnap iránti tiszteletet, azok az emberiség bajkeverői, akik megfosztják a világot Isten kegyelmétől, és a földet a jóléttől. Tehát megismétlődik az Isten szolgája ellen felhozott ősi vád, a régi jó indokkal: "És mikor meglátta Akháb Illést, monda Akháb néki: Te vagy-é az Izrael megháborítója? Ő pedig monda: Nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te és a te atyád háza, azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és a Baál után jártatok" (lKir 18:17-18). Amikor az emberek a hamis vádak hallatán haragra gerjednek, szinte ugyanazt teszik Isten követeivel, mint a hitehagyó Izrael Illéssel.

2 megjegyzés: