2023. november 2., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 2 - CSÜTÖRTÖK - Példabeszédek 30

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Példabeszédek 30 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=P%C3%A9ldabesz%C3%A9dek%2030&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=P%C3%A9ldabesz%C3%A9dek%2030&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.   Az ember bölcsessége sehol sincs Isten bölcsességéhez képest: Agur, ennek a fejezetnek a szerzője bölcs ember volt, de alázatos is. Elismerte, hogy az ő bölcsessége sehol sincs Isten bölcsességéhez képest, de még az emberek között sem tartja magát kiemelkedőnek. Ez egy igazán bölcs és helyes hozzáállás. Sok ember, aki ismeretre tesz szert, önmagát tarja mércének. Agur felteszi a kérdést, hogy ki ment fel a mennybe, hogy minden bölcsességet megszerezzen magának? Mivel egyedül Isten járt ott, ezért egyedül az Övé minden ismeret. Mi csak cseppeket kapunk abból, amivel Isten rendelkezik.

2.   Istennek nincsenek korlátjai, az embernek vannak. Ez a fejezet felsorol néhányat:

a.   Van néhány kielégítetlen teljesíthetetlen dolog

b.   Van néhány dolog, mely csodálatra méltó, ami   jellegét soha nem veszti el   

c.   Bizonyos dolgok mindig csak problémákba torkollhatnak

d.   Bizonyos dolgok viszont hatalmas bölcsességről tanúskodnak

e.   Bizonyos dolgokat pedig nem lehet nem becsülni  

3.   Istent lehet megismerni az igaz emberen keresztül. Ebben a fejezetben is igaz az, hogy abból, hogy milyen az igaz ember, Istenről kapunk egy átfogóbb képet. Ilyen az igaz ember és ilyen az Isten ebben a fejezetben:

a.   nem tesz hozzá az igazsághoz

b.   távol akarja tartani magát a hazug beszédtől

c.    nem akarja eltulajdonítani azt, ami a másé

d.   nem akarja gyalázni Isten nevét

e.   nem rágalmaz

f.     nem átkozza szüleit

g.   nem fennhéjázó és nem kevély

4.   Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.   aki fizikai törvényeket szabott a szélnek, víznek, földnek

b.   akinek neve van és fiai is van

c.    akinek minden szava színigaz

d.   aki minden gyermekét megérti

e.   akinek az ember mindenét köszönheti

f.     akinek munkája meglátszik életünkben abban is, hogy helyes dolgokat kérünk Tőle

g.   aki olyan dolgokat tesz, amelyeken keresztül mindenki megértheti végtelen hatalmát és jóságát

Ima éretted: Istenem, kérlek, áldd meg az olvasót, hogy elismerjen téged, mind minden bölcsesség forrását, és kellő alázattal elfogadja az általad felkínált utat. Adjad, hogy elismerje korlátait és engedje, hogy amit Ő nem tud megtenni, azt Te megtegyed helyette! Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 34. fejezet

34. fejezet – A SPIRITIZMUS (5. rész)

Az igaz, hogy a spiritizmus most változtat formáján, és egyik- másik kifogásolhatóbb vonását leplezve keresztény köntöst ölt magára. De a szószéken és a sajtóban elhangzott nézetei hosszú évek óta a köztudatban vannak, és tanúsítják valódi arcát. Ezeket a tanításokat nem lehet letagadni, sem eltitkolni.

A spiritizmus jelenlegi formája korántsem megengedhetőbb, mint a régebbi. Sőt a mostani még veszélyesebb, mert ravaszabbul vezet félre. Korábban a spiritiszták elvetették Krisztust és a Bibliát, most pedig azt vallják, hogy el kell fogadni mindkettőt. De a Bibliát a meg nem újult szív tetszése szerint magyarázzák, hogy súlyos és létfontosságú igazságait hatástalanítsák. Azt hirdetik, hogy a szeretet Isten legfontosabb tulajdonsága, de azt gyenge szentimentalizmussá süllyesztik, és nem tesznek különbséget a jó és a rossz között. Arról hallgatnak, hogy Isten igazságos; hogy kárhoztatja a bűnt; és arról is, hogy szent törvénye mit követel. Az embereket arra tanítják, hogy a Tízparancsolatot holt írásnak tartsák. A spiritizmus tetszetős, megigéző meséi foglyul ejtik az érzéseket, és az embereket arra befolyásolják, hogy ne fogadják el a hit alapjaként a Bibliát. A spiritiszták Krisztustól éppúgy elzárkóznak, mint korábban, de Sátán annyira elvakítja az embereket, hogy a csalást nem veszik észre.

Kevés embernek van helyes fogalma a spiritizmus megtévesztő hatásáról, és a befolyásával járó veszélyről. Sokan csupán kíváncsiságból barátkoznak vele, de nem hisznek igazán benne. A gonosz lelkek hatalma előtt való meghódolásnak még a gondolata is rémülettel tölti el őket. De tiltott területre merészkednek, és a nagy hatalmú pusztító akaratuk ellenére uralkodik rajtuk. Csak egyszer hallgassanak rá, többet nem engedi ki őket fogságából. Képtelenek saját erejükből elszakadni az igéző, csábító varázslattól. Csak Isten hatalma - a hittel elmondott imára válaszként - tudja megszabadítani ezeket a tőrbe csalt lelkeket.

Mindazok, akik bűnös jellemvonásokat melengetnek, vagy szántszándékkal vétkeznek, kihívják Sátán kísértéseit. Elkülönülnek Istentől, és kivonják magukat angyalainak oltalma alól. Amikor Sátán eléjük tárja csalásait, senki sem védi őket, és könnyen zsákmányul esnek. Akik így hatalma alá kerülnek, aligha tudják, hova vezet ez az út. Miután a kísértőnek sikerült hatalmába keríteni ezeket az embereket, eszközként használja fel őket mások megrontására.


2 megjegyzés: