2023. november 13., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 13 - HÉTFŐ - Prédikátor könyve 10

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit a Prédikátor könyve 10 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Pr%C3%A9dik%C3%A1tor%2010&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Pr%C3%A9dik%C3%A1tor%2010&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    Az Isten tisztaságához nem keveredik semmi szenny. A szerző azt mondja, hogy egy döglött légytől büdös lesz és megerjed a kenőcskészítő olaja; egy kicsi rossz is el tudja rontani a legjobb és legszebb dolgokat. Isten igazságához, szentségéhez és jellemének szépségéhez azonban semmi rossz sem keveredik, a legkisebb mértékben sem.  

2.    Istennél nincs tévedés. A szerző azt mondja, hogy a hatalmasok tévedéseiből nagy baj szokott keletzeni. Isten a legnagyobb hatalmasság, de Ő sosem téved. Semmi olyan rossz nincs világunkban, ami Isten tévedésének az eredménye lenne. Az emberek tévednek és ennek rossz következményei lesznek, de Istennél ez sosem fordul elő.  

3.    Istent lehet megismerni a bölcs emberen keresztül. Ebben a fejezetben is igaz az, hogy abból, hogy milyen a bölcs ember, Istenről kapunk egy átfogóbb képet. Ilyen a bölcs ember és ilyen az Isten ebben a fejezetben:

a.    gondolatai jóra irányulnak

b.    higgadtságával nagy vétkeket akadályoz meg

c.    nem készít csapdát saját magának

d.    helyesen alkalmazza a bölcsességet

e.    szavai kedvessé teszik őt

f.      nem szószátyár

g.    érett gondolkodásában és magatartásában

h.    rendszerezett

i.       önuralmat gyakorol

4.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    akinek hatalmas ajándéka a bölcsesség, amelynek következményei láthatóak az ember életében

b.    aki az igazság követőit gazdagon megáldja

c.    aki örömmel adja ajándékait, de az ember dönti el, hogy elfogadja-e azt

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy Neked szentelt életéhez semmi rossz se keveredjen! Adjad, hogy Rád figyeljen és ne kövessen el olyan tévedéseket, amelyekkel bajt okozna önmagának és környezetének! Adjad, hogy el tudja fogadni az általad felkínált bölcsességet! Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 36. fejezet

36. fejezet – A KÖZELGŐ KÜZDELEM (2. rész)

A keresztény világ tévedései közül egyik sem támadja vakmerőbben a Menny tekintélyét, egy sem ésszerűtlenebb és károsabb következményeiben, mint az a rohamosan tért hódító, divatos tanítás, hogy Isten törvénye hatályát vesztette. Minden nemzetnek megvannak a maga törvényei, amelyek tiszteletet és engedelmességet követelnek. Ezek nélkül egy kormányzat sem létezhet. Az ég és a föld Teremtője pedig törvények nélkül igazgatná keze alkotásait? Tegyük fel, hogy neves lelkészek nyilvánosan azt tanítják, hogy az országukat igazgató és polgárainak jogait védő törvényeket nem kell betartani, hogy azok korlátozzák az emberek szabadságát, és ezért nem kell nekik engedelmeskedni. Meddig tűrnének meg egy ilyen embert a szószéken? És vajon súlyosabb vétség áthágni az állami és a nemzeti törvényeket, mint sárba taposni a mennyei elveket, amelyek minden kormányzat alapját képezik?

Ha egy nemzet törvényeit eltörölnék, és alattvalóinak önkényes cselekvési lehetőséget adnának, ez korántsem lenne olyan következetlen dolog, mintha a világegyetem Kormányzója helyezné hatályon kívül törvényét, és fosztaná meg a világot a bűnöst elítélő és az engedelmest felmentő normától. Ha a szentség normáját félreteszik, a gonoszság fejedelme szabad utat kap a földön.

Ahol Isten szabályait elutasítják, ott a bűn nem tűnik rossznak, és a szentség nem kívánatos. Akik nem hajlandók meghódolni Isten kormányzata előtt, azok teljesen alkalmatlanok önmaguk kormányzására. Bomlasztó tanításaikkal elültetik az engedetlenség szellemét a gyermekek és az ifjúság szívébe, akik természetszerűen nehezen tűrik az irányítást. A következmény: törvényellenes, feslett társadalom. A tömegek, miközben azok hiszékenységén gúnyolódnak, akik engedelmeskednek Isten kívánalmainak, mohón kapnak Sátán ámításain. A vágyaknak adják át a gyeplőt, és olyan bűnökben élnek, amelyekkel a pogányok kihívták Isten büntető ítéletét.

Akik arra tanítják az embereket, hogy Isten parancsolatait könnyen vegyék, azok engedetlenséget vetnek, és azt is aratnak. Ha ledöntenék az Isten törvénye által emelt korlátot, az emberi törvények is hamar tekintélyüket veszítenék. Mivel Isten tiltja a becstelenséget, az irigységet, a hazugságot és a csalást, az emberek sárba tiporják Isten törvényeit, mert földi jólétük gátjának tartják. E szabályok száműzése azonban beláthatatlan következményekkel jár. Ha a törvény nem volna kötelező, miért félne bárki is áthágásától? Javaink nem volnának biztonságban. Az emberek erőszakkal elvennék felebarátaik tulajdonát, és a legerősebb lenne a leggazdagabb. Az emberi életet sem tisztelnék. A házassági eskü nem védené többé szent védőbástyaként a családot. Az erősebb erőszakkal elvenné felebarátja feleségét, ha megkívánná. Az ötödik parancsolatot elvetnék a negyedikkel együtt. Gyermekek gátlástalanul kioltanák szüleik életét, ha ezzel elérhetnék romlott szívük vágyait. A civilizált világ tolvajok és gyilkosok hordájává válna. A béke, a nyugalom, a boldogság eltűnne a földről.

2 megjegyzés: