2023. november 19., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 19 - VASÁRNAP - Énekek-éneke 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit az Énekek-éneke 4 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89nekek%20%C3%89neke%204&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89nekek%20%C3%89neke%204&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    A vőlegény szépnek látja menyasszonyát. Ebben a fejezetben a vőlegény és a menyasszony bókokkal halmozzák el egymást és ez nem csupán ifjúkori hóbort. Isten megajándékozta a párban élőket a másikkal, akinek úgy kell leélnie az életét, hogy párja őt látja a legszebbnek a világon. Ez az egyik legszebb ajándék, amivel a párok megajándékozzák egymást. A házasságban nem működik az, hogy a szomszéd kertjében zöldebb a fű. A társunknak nem kell abban a félelemben élni, hogy egyszer találunk nála szebbet. És milyen szép az, amikor valaki ebben a tudatban éli le egész életét, hogy társa soha nem fog nála szebbet találni. Ajándékozzuk meg társunkat ezzel a szép ajándékkal.

2.    A Vőlegény szépnek látja menyasszonyát. A mennyei Vőlegény szépnek látja menyasszonyát, az egyházat, olyannak, akiben semmi hiba sincs. A Vőlegény nem vak, csak szeret. Jézus ismeri egyháza hibáit, mégis a legszebbnek látja, olyannak, akiben semmi hiba sincs. „Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.” Ef 5:25-27

3.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki szereti a szépet, és ő maga a szépség forrása és alkotója

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy el tudja fogadni, hogy Te őt szépnek látod, hogy békesség legyen a szívében, hogy Te nem veted meg őt hibái miatt, hanem végtelenül szereted! Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 37. fejezet

37. fejezet – A SZENTÍRÁS VÉDŐBÁSTYA (1. rész)

"Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz! Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala" (Ésa 8:20). Isten népének a Szentírásnál kell védelmet keresnie a hamis tanítók befolyása és a sötétség lelkeinek megtévesztő hatalma ellen. Sátán minden úton-módon igyekszik az embert elzárni a Biblia kínálta ismerettől, mert a Biblia világos kijelentései leleplezik csalásait. Minden alkalommal, amikor Isten műve új életre kel, a gonoszság fejedelmének munkája is megélénkül. Most összeszedi minden erejét a Krisztus és követői elleni végső küzdelemhez. Nemsokára szemtanúi lehetünk utolsó nagy csalásának. Az antikrisztus szemünk láttára viszi véghez bámulatos tetteit. A hamisítvány annyira fog hasonlítani az igazságra, hogy csakis a Szentírás által lehet különbséget tenni köztük. Minden kijelentést és minden csodát a Biblia bizonyságtételével kell ellenőrizni.

Azok, akik igyekeznek Isten parancsolatainak engedelmeskedni, gúnynak és támadásnak lesznek kitéve. Csak Isten segítségével állhatnak meg. Hogy el tudják viselni a reájuk váró próbát, meg kell érteniük Isten akaratát, Igéjének kinyilatkoztatásait. Csak azok tudják megdicsőíteni Istent, akiknek helyes fogalmaik vannak jelleméről, kormányzatáról, szándékairól, és azokkal összhangban cselekszenek. Csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia igazságaival. Egyszer mindenki fel fogja tenni magának ezt a súlyos kérdést: Istennek engedelmeskedjem-e vagy embereknek? A döntő óra már a küszöbön van. Szilárdan áll-e lábunk a sziklán, Isten változhatatlan Igéjén? Ki tudunk-e híven tartani Isten parancsolatai és a Jézus hite mellett?

Megváltónk, mielőtt keresztre feszítették, elmondta tanítványainak, hogy meg fogják ölni, de újra életre kel. Angyalok is jelen voltak e beszélgetésnél, hogy Jézus szavait bevéssék a tanítványok elméjébe és szívébe. De a tanítványok földi szabadságot, Róma igája alóli szabadulást vártak, és nem tudták elviselni azt a gondolatot, hogy az, akiben minden reményük összpontosult, megalázó halált szenvedjen. Nem lett volna szabad elfelejteniük Jézus szavait, mégis elfelejtették. És amikor jött a próba, készületlenül találta őket. Jézus halála minden reményüket romba döntötte, mintha a Megváltó nem is figyelmeztette volna őket rá. A próféciák nekünk is éppoly világosan mutatják a jövőt, miként Krisztus szavai a tanítványoknak. Az Ige tisztán feltárja a kegyelemidő lezárulásához fűződő eseményeket, és azt, hogy miként kell a nyomorúság idejére felkészülnünk. De a tömegek nem értik ezeket a fontos igazságokat, mintha Isten ki sem nyilatkoztatta volna őket. Sátán résen áll, hogy elragadjon minden benyomást, amely az embert bölccsé teheti az üdvösségre. És a nyomorúság idején sokan készületlenek lesznek.


2 megjegyzés: