2023. november 3., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 3 - PÉNTEK - Példabeszédek 31

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Példabeszédek 31 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=P%C3%A9ldabesz%C3%A9dek%2031&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=P%C3%A9ldabesz%C3%A9dek%2031&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    Nem minden illik egy királyhoz. A királyhoz bizonyos viselkedésforma illik. Isten is király, és Ő igazán király módon viselkedik. Jézus is király volt földönjártakor, és Ő is rangjához méltó módon élt. A Biblia azt mondja, hogy mi is királyi papság vagyunk, ezért nem minden illik hozzánk sem. Ez a fejezet felsorol néhány ilyen dolgot:

a.    nem illik a házastársi hűtlenség és erkölcstelen életmód

b.    nem illik az alkohol fogyasztás és a részegeskedés

c.    de illik a szegények és kiszolgáltatottak védelme, hogy érdekükben felszólaljon

2.    Nemcsak az igaz és bölcs emberen keresztül, de a derék asszonyon keresztül is Istent lehet megismerni:

a.    bízni lehet benne

b.    áldás van keze munkáján

c.    mások javára és nem kárára van

d.    gondoskodik övéiről

e.    szorgalmas

f.      helyes terveket sző és azokat meg is valósítja

g.    előrelátó

h.    megszánja a szűkölködőt

i.       erő és méltóság árad belőle

j.       száját bölcsen nyitja meg

k.    szeretetre tanít

l.       dicsérik őt, mert megérdemli

3.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki tökéletes szülőként tanácsaival is védi gyermekét

b.    aki igazságosan ítél

c.    aki védi a szegény és nyomorult jogát

Ima éretted: Istenem, kérlek, áldd meg az olvasót, hogy a Király gyermekéhez méltó módon éljen, hogy a királyi papság tisztségéhez méltó módon éljen! Adjad, hogy életének minden mozzanata a te csodálatos lényedről és jellemedről tegyen bizonyságot, Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 34. fejezet

34. fejezet – A SPIRITIZMUS (6. rész)

Ésaiás próféta így ír: "Ha azt mondják nektek az emberek: ,Kérdezzétek meg a halottidézőket és jósokat, akik suttognak és motyognak', akkor ezt mondjátok: ,Hát nem Istenét kell megkérdeznie a népnek, vagy tán a holtaktól kell felvilágosítást kérni az élők felől.' Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz! Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala" (Ésa 8:19-20). Ha az emberek készek lennének elfogadni az ember természetéről és a holtak állapotáról kinyilatkoztatott világos szentírási igazságot, akkor a spiritizmus állításaiban és megnyilvánulásaiban felismernék Sátán munkáját, hatalmát, jeleit és hazug csodáit. De ahelyett, hogy feladnák az érzéki szív számára oly tetszetős szabadságot, és elhagynák a bűnt, amit szeretnek, tömegek zárják be szemüket a világosság előtt, és az intések ellenére sem változtatnak életükön. Sátán pedig köréjük szövi hálóját, és zsákmányul ejti őket. "Mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre", ezért "bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak" (2Thessz 2:10-11).

Akik a spiritizmus tanításai ellen felemelik szavukat, nemcsak embereket támadnak, hanem Sátánt és angyalait is. A magasságban levő fejedelemségekkel, hatalmasságokkal és gonosz lelkekkel lépnek harcba. Sátán egy tapodtat sem fog engedni, hacsak a mennyei követek hatalmukkal vissza nem szorítják. Isten népe a Megváltó e szavaival állhat ki ellene: "Meg van írva. " Sátán most is éppúgy tudja idézni a Szentírást, miként Krisztus korában. Hogy alátámassza csalásait, kiforgatja a Szentírás tanításait. Azoknak, akik meg akarnak állni a veszélyes időben, jól kell ismerniük a Szentírás bizonyságtételét.

Sokan fogják szembe találni magukat a szeretett rokonaikat és barátaikat megszemélyesítő ördögi lelkekkel, akik a legveszélyesebb eretnekségeket hirdetik. Ezek a látogatók a legérzékenyebb húrokat fogják megpengetni, és hazugságaik igazolására csodákat művelnek. Azzal a bibliai tanítással kell szembeszállnunk velük, hogy a halottak semmit sem tudnak, és hogy ördögi lelkek azok, akik így megjelennek.

"A megpróbáltatás ideje", "amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait" (Jel 3:10), közvetlen előttünk van. Sátán elámítja és legyőzi azokat, akik hitüket nem Isten Igéjére építik. "A gonoszságnak minden csalárdságával" dolgozik, hogy az embereket uralma alá vonja. Csalásai egyre sokasodnak. De célját csak akkor érheti el, ha az ember önként enged kísértéseinek. Akik igazán igyekeznek megismerni az igazságot, és lelküket az engedelmesség útján megtisztítani, minden erejükkel készülve a harcra, azok az igazság Istenében biztos oltalomra lelnek. "Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged" (Jel 3:10) - ígéri a Megváltó. Inkább elküldené minden angyalát a mennyből népe védelmére, mintsem engedné, hogy Sátán egyetlen Istenben bízó embert is legyőzzön.

2 megjegyzés: