2017. január 10., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 10 - KEDD - Zsoltárok 71

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 2. fejezet 547. nap

Salamon megértette, mit jelent a köd, és így szólt: "Az Úr mondta, hogy homályban kíván lakni. Házat építettem neked lakásul, maradandót, örök lakóhelyül" (2Krón 6:1-2).

"Uralkodik az Úr,
reszkessenek a népek!
A kerúbokon trónol ő,
remegjen a föld!
Nagy az Úr a Sionon,
magasan fölötte van minden népnek.
Magasztalják nagy és félelmes nevét,
mert szent ő! ...
Magasztaljátok Istenünket, az Urat,
boruljatok le lába zsámolya előtt,
mert szent ő" (Zsolt 99:1-5).

Salamon "...emelvényt készíttetett rézből", amelynek "hossza öt könyök, szélessége öt könyök, magassága pedig három könyök volt. Föllépett rá" "...megáldotta Izráel egész gyülekezetét, miközben Izráel egész gyülekezete állt" (2Krón 6:13, 3).

"Áldott az Úr, Izráel Istene - kiáltotta Salamon -, aki ígéretet tett apámnak, Dávidnak és azt hatalmával be is teljesítette. Ezt mondta: ...kiválasztottam Jeruzsálemet, hogy ott legyen nevem..." (2Krón 6:4, 6).

Salamon azután az emelvényre térdelt, és az egész nép hallatára elmondta templomszentelési imáját. A gyülekezet fejét meghajtva állt, és közben a király ég felé emelt kézzel így könyörgött: "Uram, Izráel Istene! Nincs hozzád hasonló Isten sem az égben, sem a földön! Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívükkel előtted járnak...

De vajon lakhatik-e Isten a földön az emberekkel? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem! Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram, Istenem, és hallgasd meg a kiáltást és imádságot, amikor szolgád színed előtt imádkozik! Nézz nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről azt mondtad, hogy ott lesz a te neved. Hallgasd meg az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik!...

Ha majd néped, Izráel vereséget szenved ellenségétől, mert vétkezik ellened, de azután megtér, és vallást tesz nevedről, hozzád imádkozik, és könyörög színed előtt ebben a házban, te hallgasd meg a mennyből, bocsásd meg népednek, Izráelnek a vétkét, és hozd vissza arra a földre, amelyet neki és őseinek adtál...

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 71

Sokszor kénytelen-kelletlen, de végül mégiscsak kidobjuk azokat a dolgainkat, amikre nincs szükségünk többé, vagy nagyon régiek, mint például viseltes cipőinket, kopottas ruháinkat, törött játékokat, eszközöket, bútorokat, noha sokáig és jól szolgátak bennünket. Minden tárgy, ami egyszer új és hasznos volt, egyszer régi és használhatatlan lesz.

A zsoltáríró visszaemlékszik, hogy gyermekségétől fogva hűséges volt Istenhez, ugyanakkor gyakran előjött az a félelme, hogy Istennek egyszer talán nem lesz rá szüksége többé. Az emberek, habár egész életükben a közösség, az egyház hasznos szolgálatára voltak, néhányan még harcoltak is hazájukért, végül meggyengülnek, visszavonulnak az aktív szolgálattól és munkától, tekintélyük szertefoszlik, és amikor megöregedtek, úgy tűnik, hogy senki sem törődik velük többé igazán.

A természet rendje, hogy a növények, a fák és az állatok felett is egyszer eljár az idő,  gyengék lesznek, és átadják a helyüket a fiataloknak és erőseknek. A zsoltáros félelme is az volt, hogy ellenségei végezni fognak vele, amikor már öreg és gyenge lesz.

Hála Istennek – bátorításul a már idős korba lépett keresztényeknek – a halál nem az egyetlen dolog, ami még hátra van. Habár megviselnek bennünket az élet nehézségei, és elgyengülünk, megöregszünk, egy újabb, de véget nem érő ifjúság elé nézhetünk. Ezt olvassuk a 71. zsoltárban: „Aki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket. Megsokasítod az én nagyságomat; hozzám fordulsz és megvigasztalsz engem” (20. és 21. vers). Így az ősz hajú zsoltáríróval együtt minden idős keresztény bátor szívvel dicsőítheti az Urat, és örömmel kiálthat hozzá, mert Isten sohasem dob félre bennünket.

Gordon Christo

76. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 2. fejezetéhez (január 8-14.).

Hogy Eszter történetét valóságosabbá tegyék, néhány évvel ezelőtt a Hanna-Barbera rajzfilmstúdió három modern korbeli gyermeket utaztatott az ősi Perzsiába az animációs filmjükben.

Ha mi is hasonlóképpen visszamehetnénk az időben, és megtapasztalhatnánk Salamon templomának felszentelését, minket is lenyűgözne az esemény és az épület is. Hét éven keresztül a munkások, a mesteremberek, az események tervezői, a király, az énekkarok és az építészek fáradhatatlanul azon dolgoztak, hogy kiemelkedővé tegyék ezt az eseményt az emberek számára. A különféle nemzetek gazdagon díszített ruhájú méltóságai, az éneklés, a pompa, a hangszeres zene, a fennkölt művészet és kézművesség – semmi sem maradhatott el, ami a világegyetem fenséges Istenét dicsérné.

Képzeld el, amint azt figyeled, ahogyan Salamon karját az égnek emeli és megkéri Istent, hogy áldja meg a hatalmas gyülekezetet! Mennyire ünnepélyes és lenyűgöző lehetett látni, amint a tűz lejött a mennyből, és felemésztettei az égőáldozatot és áldozatokat Salamon imájának végén!

Isten még most is jelen van az ima órájában és helyszínén. Habár nem látunk tüzet leereszkedni az égből az istentisztelet vagy a személyes imádságunk során, de annak érzékelése, hogy Istenünk mennyire végtelenül nagyszerű, igaz istentiszteletre és imádatra kell, hogy ösztönözzön minket.

Cindy Tutsch
Ellen G. White intézet nyugalmazott társigazgatója

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése