2017. január 4., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 4 - SZERDA - Zsoltárok 65

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 1. fejezet 542. nap

Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon."

"Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet: olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt azt is megadom neked, amit nem kértél: olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között.

Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád, Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked" (1Kir 3:5-14; 2Krón 1:7-12). Isten megígérte, amint Dáviddal volt, úgy lesz Salamonnal is. Ha a király becsületesen jár az Úr előtt, ha Isten parancsolata szerint cselekszik, akkor trónja erősen áll, és uralma eszközül szolgál arra, hogy Izráelt "bölcs és értelmes nép"-ként, a környező népek világosságaként dicsőítsék (5Móz 4:6).

Salamon szavai, amikor Istenhez imádkozott az ősi gibeoni oltár előtt, alázatosságról tanúskodtak. Azt is kifejezték, nagyon vágyik Isten megdicsőítésére. Ráeszmélt arra, hogy mennyei segítség nélkül épp olyan képtelen az őt terhelő kötelezettségeknek eleget tenni, akárcsak egy kisgyermek. Tudta, hogy nincs jó ítélőképessége. Nagy hiányérzete késztette arra, hogy bölcsességet kérjen Istentől. Nem önző célból vágyott olyan tudásra, amely mások fölé emeli. Szeretett volna hűségesen eleget tenni a reá háruló feladatoknak, és azt a lehetőséget választotta, melynek segítségével uralkodása megdicsőítheti Istent. Salamon soha nem volt olyan gazdag, bölcs és igazán nagy, mint amikor megvallotta: "De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz."

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 65

Rendkívül kifejező szépséggel és erőteljes szóképi ábrázolással mutatja be Isten megszámlálhatatlan erényét és áldását ez a dicsőítő zsoltár.

Te vagy Isten, aki mindennel ellát bennünket. Ó, Isten, te egyedül vagy tiszteletreméltó! Királyok királya, és uraknak Ura! Egyedül hozzád fordulunk a kérésünkkel. Te vagy Isten, aki a jelenléteddel betöltött szív csendességében szólsz hozzánk. Te vagy a Megváltónk, a büntetésünk elviselője, aki megmentettél minket a gonoszságunk büntetésétől. Érdemtelenségünk ellenére te biztosítod számunkra, hogy azon a helyen lakjunk, amit te készítettél nekünk, úgy itt, mint a Mennyben. Te énbennem, és én tebenned, különleges lelki és fizikai helyszín a te jelenlétedben, ami betölti a szükségletünket.

Te vagy a hatalmas „Vagyok”. Az alfa és az ómega. Egyedül te szerettél már bennünket az örökkévalóságtól fogva, jóval a Föld alapjának lerakása előtt. Te vagy Isten, aki meghallgat! Számtalan galaxisod ellenőrzése közben meghallod a leggyengébb kérésünket is, és válaszolsz arra. A felhőkön, mint harci szekéren suhansz, úgy ügyelsz ránk, hogy megerősíts, és segíts a szükség idején. Nem tartozol nekünk semmivel, mégis, nekünk adsz mindent. Mindenkinek kijelentetted magadat; a hűséged végtelen, és a kegyelmed napról napra megújul.

Az erő és a hatalom Istene vagy.  Te szóltál, és meglett. Hatalmad lecsendesíti az élet és a tengerek viharát.  A vágyad a teremtés nagyszerűségére és szeretetreméltóságára megeleveníti az értelmet, és megnyugvást nyújt a léleknek. A reggel lenyűgözően mutatja meg a kezed mesteri munkáját; és az este művészien fedi be a napnyugta színpompás takarójával. Majd lassan gyémánt és bársony öleli körül a bolygókat, amelyeket az űrben felfüggesztettél, s mégis, mindegyikük megtartja a szavad által kijelölt pályáját. Közülünk még azok sem tagadhatják a létezésedet, akik még nem hallottak a nevedről.

Te vagy a megtartó Isten, aki folyamatosan gondoskodik a teremtményeiről. Te gondoskodsz a talajról, hogy a magok jó földbe essenek; olyan talajba, ahol gyökeret tudnak ereszteni, és megerősödni. A te életadó vized erőt ad a gabonamagnak, hogy aratásra érjen, és képessé teszi a fákat a gyümölcstermésre. Mindent te ültetsz, növesztesz, gondozol, és tartasz fent a fizikai és lelki aratásra.

Drága Urunk, te azt ígérted, hogy bőségesen és a kérésünket felülhaladva, megválaszolod az imánkat, ha teljességében nem is itt, ezen a Földön, de mindenképpen az eljövendő világban. Áldásodnak sokasága meg sem számlálható. Te nemcsak életet adsz nekünk, hanem életet ajánlasz mindenkinek, aki elfogad téged, és örömmel adod azt mindenkinek ingyen. Ámen.

Stephanie Sheehan

75. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 1. fejezetéhez (január 1-7.).

Amikor Dávid királyt Salamon követte, Izrael abba a helyzetbe került, hogy Isten megvalósítja azt, amit eltervezett. Izraelt olyan útvonalak kereszteződésébe helyezte, ahol az igaz Istenről szóló üzenetet eljuttathatja az egész világnak. 

Miközben Salamon felnevelkedett, az Isten törvénye iránti engedelmességben élt. És most eljött az idő, hogy átvegye a trónt. Apja, Dávid király és tanácsosai átadták neki az Izrael feletti uralkodással járó feladatokat. Ez az uralom gyors gondolkodást, finom lelket és igazi jellemet követelt meg. Egy álomban Salamon alázatosan megnyitotta a szívét Isten előtt, és bölcsességet kért Tőle. Isten örömmel tett eleget Salamon kérésének.

Mi egy olyan időben élünk, ahol a világ érett arra, hogy meghallja a remény és a szeretet üzenetét. Nekünk is arra van szükségünk, amire Salamonnak is szüksége volt, hogy Izraelen uralkodjon: egy olyan elmére, amely képes az üzenetet továbbadására, gyöngéd lelkületre azok irányában, akikkel találkozunk és olyan jellemre, amely tükrözi Megváltónkat. Milyen alázatra késztető az, amikor az üzenet céljára gondolunk! De Salamonhoz hasonlóan mi is megnyithatjuk szívünket Isten előtt, és bölcsességet kérhetünk. Isten örömét leli abban, hogy meghallgassa ezt az imát.

"Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja" (Jak 1:5). "Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket" (Jak 4:10)

Arlene Campbell
fődiakonissza
Holly hetednapi adventista gyülekezet

Michigan USA

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése