2017. január 30., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 30 - HÉTFŐ - Zsoltárok 91

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 5. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 5. fejezet 568. nap

Az Úr azonban nem hagyta el. Dorgáló üzenetekkel és szigorú büntetésekkel akarta ráébreszteni bűnös útjára. Megvonta tőle védelmét. Hagyta, hogy ellenség zaklassa és gyöngítse birodalmát. "Azután ellenfelet támasztott az Úr Salamonnak, az edómi Hadadot, aki királyi ivadék volt Edómban... Támasztott Isten másik ellenfelet is, Rezónt... ellenfele volt Izráelnek Salamon egész életében... Jeroboám... föllázadt a király ellen" (1Kir 11:14-26).

Végül az Úr ezt a megdöbbentő üzenetet küldte Salamonnak egy prófétával: "Mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én ki fogom szakítani kezedből az országot, és a szolgádnak adom. De apádért, Dávidért nem a te napjaidban teszem ezt. A fiad kezéből fogom kiszakítani" (1Kir 11:11-12).

Mintha álomból ébresztette volna fel Salamont az ítélet, amelyet Isten ellene és családja ellen mondott ki! Lelkiismerete felébredt, és igazi megvilágításban kezdte látni oktalanságát. Kiábrándultan, testben és lélekben elerőtlenedve, elfáradva és megszomjazva fordult el a föld repedezett kútjaitól, hogy újra ihasson az élet forrásából. A szenvedés fegyelmezése elvégezte munkáját. Már hosszú ideje nyugtalanította az a gondolat, hogy végleg elvész, mert képtelen megszabadulni oktalanságától. De most a kapott üzenetben felcsillant előtte a remény sugara. Isten nem vetette el teljesen, kész volt megszabadítani a sírnál is kegyetlenebb rabságából, melyből önmaga nem tudott szabadulni.

Salamon hálás szívvel ismerte el annak hatalmát és szeretetét, aki felsőbbrendű a legfelsőbbrendűeknél is. Bűnbánattal indult el, hogy visszajusson a tisztaságnak és szentségnek arra a magaslatára, amelytől oly messzire eltávozott. Nem remélte, hogy megmenekül a bűn rontó következményeitől, de soha nem tudta kitörölni lelkéből annak az életnek emlékeit, amelyben mindent megengedett magának, de komolyan igyekezett másokat lebeszélni a hiábavalóság követéséről. Alázatosan megvallotta, hogy téves utakon járt. Felemelte intő szavát, nehogy mások elvesszenek régebbi rossz befolyása következtében.

Aki őszintén megbánja bűneit, az nem feledkezik el arról, hogy mit vétett. Amikor békesség költözik szívébe, nem válik közömbössé hibáival szemben. Azokra gondol, akiket élete példájával bűnre vitt, és minden lehetőt megpróbál, hogy visszavezesse őket az igaz útra. Minél nagyobb világosság veszi körül, annál jobban vágyik másokat a helyes útra téríteni. Nem szépítgeti helytelen életvitelét, és nem veszi könnyen tévedéseit; megszólaltatja a vészjelet, hogy mások óvakodjanak.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 91

A 91. zsoltár kijelenti, hogy a mi Istenünk a leghatalmasabb. Ismeri a valós helyzetünket. Látja a szívünket, és hallja kiáltásunkat.  Ez a zsoltár Mindenhatónak nevezi Őt. Bármilyen nehéz és bonyolult helyzetből ki tud vezetni minket. Ezért ne hagyjuk el Őt.

Gondolkoztál már azon, hogy otthagyd a munkahelyedet, gyülekezetedet, vagy elhagyod a házastársadat? Talán a főnököd túl kemény, a munkatársaid rágalmaznak, vagy kiközösítenek. A gyülekezeti színvonal egyre lejjebb kerül, amitől legszívesebben sírva fakadnál. Néha erős összetűzésbe kerülsz a házastársaddal. És ehhez még anyagi problémák is hozzáadódnak. Ilyenkor ezt mondod magadnak: „Bárcsak elmenekülhetnék, és mindent elölről kezdhetnék.” 

Isten megígérte, hogy meg fog védeni. Angyalokat küld majd, hogy átsegítsenek a nehézségeken. A katasztrófák és problémák jönnek, de nem léphetik át az Isten által megszabott határán.  A zsoltár három alkalommal biztosít arról, hogy Ő megszabadít téged (3, 14, 15, versek). Bízz Benne! Az oroszlán és a kígyó fejét is el fogja taposni.  Bár Sátán az ellenségünk, de már egy legyőzött ellenség.

Isten ígérete biztos: Ő felemel, megvéd, sajátjának tekint, és felmagasztal! Maradj mellette, és meg fogod látni az Ő szabadítását.

A zsoltár utolsó szava a héber „Yeshuah” szó, ami azt jelenti, hogy „szabadulás”. Joshua/Jézus azt jelenti, hogy “az Úr a Szabadulás.” Igen, Ő a Szabadulás. Ezért menekülj Jézushoz!

Sook-Young Kim

79. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 5. fejezetéhez (január 29- feb 4.).

Ez a fejezet, amely Salamon bűnbánatáról szól, szemet felnyitó élmény volt számomra – bár nagyon is ismerősnek tűnt. Annak ellenére, hogy soha nem voltam igazán hatalom birtokában, együtt érzek Salamonnal. Néha azt veszem észre magamon, hogy az aktuális pozíciómat az életben magától értetődőnek tartom, és azt gondolom, hogy a saját terveim segítségével jobbá tudom tenni azt. Még amikor a földi sikereim tetőpontján voltam is, többre vágytam. Sürgető vágyat éreztem arra a szeretetre, amit igazán csak Isten tud nyújtani: az az Isten, aki a sikert mennyei mértében méri, nem pusztán földi fogalmakkal. Ha engedjük, Istennek tervei vannak arra, hogy rendkívüli módon feljavítsa az életminőségünket.

Salamon élete, az összes tudásával és hatalmával együtt is, semmi nem volt anélkül a Valaki nélkül, akitől a sok áldást kapta. Rendszeres időközönként személye életemben le kell mondanom „mindenről”, ahogy Salamon végül tette, hogy folytatódhasson Isten végtelenül jobb terve a mennyei siker érdekében. Megértettem, hogy Isten szeretete sosem hagy cserben, sem nem mond le rólunk, még akkor sem, amikor elutasítjuk Őt. Élete legvégén Salamon rendszeresen eltűnődött azokon a károkon, amiket cselekedeteivel másoknak okozott a múltban. Én is bánom, hogy másoknak bajt okoztam a múltamban, de ezek a szavak reményt adnak nekem:

„Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy amint ma, hogy sok nép életét megtartsa.” 1Mózes 50:20

Kasey Thomason
Palmer Hetednapi Adventista Gyülekezet, Alaszka
Truth Link bibliamunkás/evangelizátor

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése