2017. január 8., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 8 - VASÁRNAP - Zsoltárok 69

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 2. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 2. fejezet 546. nap

2. A templom felszentelése

Dávid régóta dédelgetett tervét - hogy templomot épít az Úrnak - Salamon bölcsen valósította meg. Jeruzsálem hét éven át tele volt szorgos munkásokkal, akik elegyengették a kiválasztott helyet, építették a roppant tartófalakat, és lefektették a terjedelmes alapokat - "nagy és értékes köveket... faragott kövek"-et, és a libanoni erdőkből hozott nehéz faanyagból építették a nagyszerű templomot. (1Kir 5:31).

A fa- és kőanyagok előkészítésével egy időben - amelyhez sok ezren adták erejüket - szünet nélkül folyt a templom berendezésének készítése a Tírusból való Húrám, a "hozzáértő és értelmes mester" irányításával, aki "az arany, az ezüst, a réz, a vas, a kő, a fa, a piros és kék bíbor, a len és a karmazsin... különféle... vésetek készítéséhez értett" (2Krón 2:13).

Mórija hegyén "a templom építésekor már készen kifaragott kövekből építettek, sem kalapácsnak, sem vésőnek, sem egyéb vasszerszámnak a zaja nem hallatszott" (1Kir 6:7). A minta szerint, amelyet Dávid adott át fiának - készítették el a gyönyörű berendezést, "az Isten háza összes felszerelését" (2Krón 4:19). Ez magában foglalja a füstölőoltárt, a szent kenyerek asztalát, a gyertyatartót és a mécseket, valamint azokat az edényeket és eszközöket, melyeket a papok használtak a szent helyen végzett szolgálatuk közben. Mindezek "aranyból, mégpedig tiszta aranyból" (2Krón 4:21) készültek. A rézből való felszereléseket - az égőáldozati oltárt, a nagy mosdómedencét, amelyet tizenkét ökör tartott, a kisebb medencéket, sok más eszközzel együtt "a Jordán környékén öntette ezeket a király az agyagos földben, Szukkót és Cerédá között" (2Krón 4:17). Ezekből a berendezésekből sokat készítettek, hogy ne legyen belőlük hiány.

Páratlanul szép és utolérhetetlenül pompás volt az a fejedelmi épület, amelyet Salamon és társai emeltek Isten és az istentiszteletek számára. A drágakövekkel díszített, faragott cédrussal és csiszolt arannyal bélelt templomépület - amit pompás utakkal átszelt tágas udvarok vettek körül - hímzett függönyeivel és díszes berendezéseivel alkalmas szimbóluma volt Isten földi egyházának, amely korszakokon át a mennyei minta szerint épült "arany"-hoz, "ezüst"-höz, "drágakövek"-hez (1Kor 3:12) hasonlítható anyagokból, "faragott oszlopok"-ból, "amilyenek a palotákban vannak" (Zsolt 144:12). Ebben a lelki templomban Krisztus "a szegletkő", akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 69

Hogyan kezeljük azokat a zsoltárokat, amelyekben az ellenséget ilyen szemléletes módon átkozzák, Jézusnak ama felhívása fényében, hogy szeressük az ellenfeleinket? (1) Alkalmazhatjuk Péter tanácsát, aki azt írja, hogy néhány dolog a Bibliában nehezen érthető, és így ne is törődjünk azzal; vagy (2) feltételezhetjük, hogy mivel a Bibliában vannak, ihletettek és Istentől valók; illetve (3) tehetünk erőfeszítést azért, hogy megértsük azokat.

Az Újszövetség írói többször idéztek ebből a zsoltárból, mint bármelyik másikból, több részt Jézus életére alkalmazva. János a 4. verset Jézus ellenfeleire alkalmazza, akik ok nélkül utálták Őt; a 9. verset pedig a templom megtisztítására, amikor kihajította azokat, akik megsértették Istent; míg a 21. vers az ellenség megvetését írja le, és azt, ahogy ecettel kínálták meg a szomjúsága csillapítására. Mindezek után szinte azt várnánk, hogy a zsoltár ezekkel a szavakkal folytatódik, „bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek”, ehelyett átkot találunk. Dávid ezzel a kéréssel zárja a zsoltárt. „Töröld ki őket az élők könyvéből!” (29. vers)

Akkor tehát Jézus megbocsátó vagy Dávid átkozódó hozzáállását sajátítsuk el a gúnyolóinkkal szemben? Mivel Dávid következő zsoltára (Zsolt. 70) is tartalmaz átokkal kapcsolatos elemeket, holnap folytatjuk!

Gordon Christo,
a Dél-ázsiai Divízió titkára

76. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 2. fejezetéhez (január 8-14.).

Hogy Eszter történetét valóságosabbá tegyék, néhány évvel ezelőtt a Hanna-Barbera rajzfilmstúdió három modern korbeli gyermeket utaztatott az ősi Perzsiába az animációs filmjükben.

Ha mi is hasonlóképpen visszamehetnénk az időben, és megtapasztalhatnánk Salamon templomának felszentelését, minket is lenyűgözne az esemény és az épület is. Hét éven keresztül a munkások, a mesteremberek, az események tervezői, a király, az énekkarok és az építészek fáradhatatlanul azon dolgoztak, hogy kiemelkedővé tegyék ezt az eseményt az emberek számára. A különféle nemzetek gazdagon díszített ruhájú méltóságai, az éneklés, a pompa, a hangszeres zene, a fennkölt művészet és kézművesség – semmi sem maradhatott el, ami a világegyetem fenséges Istenét dicsérné.

Képzeld el, amint azt figyeled, ahogyan Salamon karját az égnek emeli és megkéri Istent, hogy áldja meg a hatalmas gyülekezetet! Mennyire ünnepélyes és lenyűgöző lehetett látni, amint a tűz lejött a mennyből, és felemésztettei az égőáldozatot és áldozatokat Salamon imájának végén!

Isten még most is jelen van az ima órájában és helyszínén. Habár nem látunk tüzet leereszkedni az égből az istentisztelet vagy a személyes imádságunk során, de annak érzékelése, hogy Istenünk mennyire végtelenül nagyszerű, igaz istentiszteletre és imádatra kell, hogy ösztönözzön minket.

Cindy Tutsch
Ellen G. White intézet nyugalmazott társigazgatója

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése