2017. január 15., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 15 - VASÁRNAP - Zsoltárok 76

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 3. fejezet 553. nap

3. Siker és elbizakodottság

Amíg Salamon magasra emelte a menny törvényét, Isten vele volt és bölccsé tette, hogy pártatlanul és irgalommal tudjon uralkodni Izraelen. Amikor gazdagsághoz és világi dicsőséghez jutott, még alázatos volt, és befolyása messze hatott. "Salamon uralkodott mindazokon az országokon, amelyek az Eufrátesztől a filiszteusok földjéig és az egyiptomi határig terültek el." "...mindenfelől békesség volt körülötte. Júda és Izráel biztonságban lakott, mindenki a maga szőlője és fügefája alatt... Salamon egész életében" (1Kir 5:1, 4-5).

De a sokat ígérő indulás után életét beárnyékolta a hitehagyás. A történelem feljegyzi azt a szomorú tényt, hogy Salamon felhagyva Jahve imádásával, térdet hajtott a pogány bálványok előtt. Pedig őt Nátán Jedidjának, az Úr kedveltjének (2Sám 12:25) nevezte, és Isten oly feltűnően tüntette ki kegyeivel, hogy bölcsessége, egyenessége világra szóló hírnevet szerzett neki, mely másokat Izráel Istenének dicsőítésére késztetett.

Évszázadokkal Salamon trónra lépése előtt az Úr Mózes által eligazítást adott Izráel jövendő uralkodóinak, mert előre látta az őket környékező veszélyeket. Utasította az Izráel trónjára ülőt, hogy "írassa le magának e törvény másolatát", Jahve rendelkezéseinek "abból a könyvből, amely a lévita papoknál van. Legyen az nála - mondta az Úr -, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni Istenét, az Urat; őrizze meg ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket. Ne legyen gőgös a szíve atyjafiaival szemben, és ne térjen el ettől a parancsolattól se jobbra, se balra, hogy hosszú ideig uralkodhasson ő is meg a fiai is Izráelben" (5Móz 17:18-20).

Ezzel a rendelkezéssel kapcsolatban az Úr különösképpen figyelmeztette azt, aki felkent király lesz, hogy "ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon, nagyon sok ezüstöt és aranyat ne gyűjtsön" (5Móz 17:17).

Salamon jól ismerte ezeket az intéseket; egy ideig meg is fogadta őket. Legfőbb óhaja az volt, hogy a Sínai-hegynél kapott rendelkezések szerint éljen és uralkodjon. Az a mód, ahogy a birodalom ügyeit igazgatta, szöges ellentétben állt kora népeinek szokásaival, azokéval, akik nem félték Istent, akiknek uralkodói lábbal taposták szent törvényét.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 76

A PATRIOT rakétaelhárítási rendszer neve angol szavakból képzett mozaikszó. A jelentése: hazafi. Olyan védekező rendszernek tervezték, amely nyomon követi, és lelövi a támadó rakétákat. Azokat, akik a rakétatámadástól való félelem árnyékában élnek, talán megnyugtatja egy ilyen védelemi berendezés létezése. Kezdettől fogva, a népeknek ugyanannyit kellett költeniük a védelmi berendezésekre, mint a támadófegyverek kifejlesztésére.

Istennek mindig voltak angyalai a gyermekgyilkolásra emelt kezek visszatartására.  Paralízissel és leprával sújtotta más felemelt kezek tulajdonosait, vízbe fullasztott egy egész hadsereget, és egy sor más módszerrel állította meg azok gonosz szándékát, akik a népének ártani akartak. Számtalan bibliaszöveg úgy írja le Istent, mint aki késedelmes a haragra. Nem veszíti el a nyugalmát, és nem bosszúálló. Ám az Ő tűrésének is van egy határa, és amikor ez elérkezik, nagy bánatára lesz azoknak, akik a rossz oldalon állnak.

De, ó, milyen csodálatos érezni a védelmet, ami az Ő oldalán tapasztalható!  Akik az Ő egyházához tartoznak, érzik a jelenlétének melegét. Akik megmaradnak az Ő szeretetében, megtapasztalják a békességet, amit az Ő Szentlelke ad. Még ha a halál árnyékának völgyében kell is járnunk, nem fogunk félni a gonosztól, mert Ő velünk van.

Gordon Christo

77. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 3. fejezetéhez (január 15-21.).

Amikor jól mennek a dolgok, akkor is látjuk-e a veszélyt? Úgy tűnik, Salamon nem ismerte fel a negatív hatásokat, amik a vagyonnal és a hírnévvel járhatnak az életére nézve. A bölcsessége és tisztessége miatt szerte a világon ismertté vált, és Izráel királyságát a jólét és fellendülés jellemezte vezetése idején. Eleinte Salamon tiszteletben tartotta Istent, és gondosan követte az Ő utasításait, hogy hogyan uralkodjon. Idővel Salamon már inkább magában bízott, mint hogy felismerte volna, hogy a sikerei teljes mértékben Isten áldásaitól függtek. Elkezdett kisebb dolgokban a saját feje után menni, Isten útmutatásain kívülre, amely ahhoz vezetett, hogy a nagyobb döntésekben is Isten útjától eltávolodott. Végül már szörnyű dolgokat tett, például olyan kegyhelyek felállítását engedélyezte, ahol az emberek saját gyermekeiket áldozták fel bálványoknak!

Mi magunk is hasonló irányba tartunk? Dicsőítjük-e Urunkat az életünkben lévő jó dolgokért és alázatosan kérjük az Ő további útmutatását? Vagy mérhetetlenül jó véleménnyel vagyunk magunkról (büszkeség) és azt gondoljuk, annyira erősek és nagyszerűek vagyunk, hogy saját magunk érdemeltük ki az áldásainkat? Salamon bukása egy figyelmeztető jel mindannyiunk számára, amelyre tekintsünk, ha jól mennek a dolgok, azért hogy megőrizzük Istentől való függőségünket és elismerjük, hogy szükségünk van rá.

Julie Hill Alvarez
Placerville, CA USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése