2017. február 1., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 1 - SZERDA - Zsoltárok 93

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 5. fejezet 570. nap

Szívbe markoló szavakkal írt arról, hogy milyen kiváltságok és kötelezettségek várnak az ifjúságra Isten szolgálatában:

"Édes a világosság, és jó látni szemünkkel a napot. Azért, ha sok évig élhet az ember, örüljön mindig, de gondoljon arra, hogy sok sötét napja is lesz, és ami következik, az mind hiábavalóság! Örvendezz, ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod! De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged! Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tartsd távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság mulandó!" (Préd 11:7-10).

"Gondolj Teremtődre ifjúságod idején,
míg el nem jönnek a rossz napok,
és el nem érkeznek azok az évek,
melyekről ezt mondod:
nem szeretem őket!
Míg el nem sötétedik a nap világa,
meg a hold és a csillagok,
és újra felhők nem érkeznek az eső után.
Akkor reszketni fognak a ház őrizői,
támolyognak az erős férfiak;
megállnak az őrlő lányok,
mert kevesen vannak,
és elhomályosulnak az ablakon kinézők.
Bezárulnak az utcára nyíló ajtók,
elcsendesül a malom zúgása.
Fölkelnek a madárszóra is,
és elhalkul minden énekszó.
Még egy kis emelkedőtől is félnek,
és ijedeznek az úton.
A mandulafa kivirágzik,
a sáska nehezen vonszolja magát,
és mit sem ér a fűszer,
mert elmegy az ember örök otthonába,
és az utcán körös-körül siratók járnak.
Végül elszakad az ezüstkötél,
összetörik az aranypohár,
a korsó eltörik a forrásnál,
és a kerék belezuhan a kútba.
A por visszatér a földbe,
olyan lesz, mint volt,
a lélek pedig visszatér Istenhez,
aki adta" (Préd 12:1-7).

Salamon élete tele van figyelmeztetéssel, nemcsak az ifjúság, hanem az érettebb korúak, valamint azok számára is, akik már a delelőn túl a lenyugvó nap útját járják. Látjuk és halljuk, hogy az ifjúság állhatatlan. Ingadozik a jó és a rossz között, és belekerül a bűnös szenvedélyek sodrába. Az érettebb kortól nem állhatatlanságot és megbízhatatlanságot, hanem kiforrott jellemet és jól meggyökerezett elveket várunk. De ez nem mindig válik be. Amikor Salamon jelleme erős tölgy kellett volna legyen, a kísértések hatására megingott és elbukott. Amikor a legerősebbnek kellett volna lennie, akkor volt a leggyengébb.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 93

Az Úr uralkodik!

Milyen bizalomébresztő gondolat! Isten uralkodik a hatalmas univerzum felett. Ő tartja fenn és mozgatja ezt a világot. Hatalma kiterjed még ránk, emberi lényekre is; őrzi és gyógyítja a testünket, még a legapróbb sejtjeinket is. Istené a dicsőség!

Ebben a zsoltárban úgy láthatjuk Istent, mint aki uralja a hegyeket és a hatalmas tengereket. Ez a kivonulásra emlékeztet, főként arra az eseményre, amikor az Úr szétválasztotta a Vörös-tengert, hogy népe átkelhessen azon. A víz a Bibliában gyakran a világ nemzeteit alkotó, nagy néptömegekre utal (Jel 17:15; Dán 7:1-8, 23), valamint az általuk okozott problémákra. Ám ennek kapcsán felidézhetjük azt, amikor Jézus a vízen járt (Mt 14:22-23) és lecsendesítette a hullámokat a viharban (Mk 4:35-41). Jézus legyőzte és meg is hódította magának a világot (Jn 16:33).

Isten hatalma az Ő jelleme. Fenséges, magasztos volta, ereje és hatalma a hűségéből és szentségéből ered (5. vers). Ragyogó jövő vár ránk, az Ő teremtményeire, hiszen örökké élvezhetjük azt a kiváltságot, hogy dicsőíthetjük Őt.  Az örökkévalóságon át magasztalhatjuk Megváltónk igazságát és szentségét, ott a kristálytengernél.

Az Úr uralkodik! Ámen és Ámen.

Sook-Young Kim

79. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 5. fejezetéhez (január 29- feb 4.).

Ez a fejezet, amely Salamon bűnbánatáról szól, szemet felnyitó élmény volt számomra – bár nagyon is ismerősnek tűnt. Annak ellenére, hogy soha nem voltam igazán hatalom birtokában, együtt érzek Salamonnal. Néha azt veszem észre magamon, hogy az aktuális pozíciómat az életben magától értetődőnek tartom, és azt gondolom, hogy a saját terveim segítségével jobbá tudom tenni azt. Még amikor a földi sikereim tetőpontján voltam is, többre vágytam. Sürgető vágyat éreztem arra a szeretetre, amit igazán csak Isten tud nyújtani: az az Isten, aki a sikert mennyei mértében méri, nem pusztán földi fogalmakkal. Ha engedjük, Istennek tervei vannak arra, hogy rendkívüli módon feljavítsa az életminőségünket.

Salamon élete, az összes tudásával és hatalmával együtt is, semmi nem volt anélkül a Valaki nélkül, akitől a sok áldást kapta. Rendszeres időközönként személye életemben le kell mondanom „mindenről”, ahogy Salamon végül tette, hogy folytatódhasson Isten végtelenül jobb terve a mennyei siker érdekében. Megértettem, hogy Isten szeretete sosem hagy cserben, sem nem mond le rólunk, még akkor sem, amikor elutasítjuk Őt. Élete legvégén Salamon rendszeresen eltűnődött azokon a károkon, amiket cselekedeteivel másoknak okozott a múltban. Én is bánom, hogy másoknak bajt okoztam a múltamban, de ezek a szavak reményt adnak nekem:

„Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy amint ma, hogy sok nép életét megtartsa.” 1Mózes 50:20

Kasey Thomason
Palmer Hetednapi Adventista Gyülekezet, Alaszka
Truth Link bibliamunkás/evangelizátor

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése