2017. február 5., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 5 - VASÁRNAP - Zsoltárok 97

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 5. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 6. fejezet 574. nap

6. A birodalom kettészakadása

"Azután Salamon pihenni tért őseihez, és eltemették apjának, Dávidnak a városában. Utána fia, Roboám lett a király" (1Kir 11:43).
Roboám - nem sokkal trónra lépése után - Sikembe ment, azt remélve, hogy ott a törzsek formailag is elismerik királynak. "...Sikembe ment egész Izráel, hogy királlyá tegye őt" (2Krón 10:1).

Közöttük volt Jeroboám, Nébát fia is, akit Salamon uralkodása alatt "erős férfiú"-nak ismertek, és akinek a silóbeli Ahija próféta ezt a megdöbbentő üzenetet adta át: "...Én kiszakítom az országot Salamon kezéből és tíz törzset neked adok" (1Kir 11:31).

Az Úr - követe által - világosan megmondta Jeroboámnak, hogy a birodalom kettéoszlik, "...mert elhagyott engem, és Astóretet, Szidón istenét, Kemóst, a móábiak istenét és Milkómot, az ammóniak istenét imádta; nem az én utaimon járt, rendelkezéseimet és végzéseimet, amelyeket én helyesnek látok, nem hajtotta végre úgy, ahogyan apja, Dávid" (1Kir 11:33).

Jeroboám azt is megtudta a prófétától, hogy a birodalom Salamon uralkodása alatt még egységes marad. "De nem veszem ki a kezéből az egész országot - nyilatkoztatta ki az Úr -. Megtartom őt fejedelemnek egész életében szolgámért, Dávidért, akit kiválasztottam, és aki megőrizte parancsolataimat és rendelkezéseimet. Fiának a kezéből veszem ki az országot, és tíz törzset neked adok" (1Kir 11:34-35).

Bár Salamon szerette volna kiválasztott utódját, Roboámot lelkileg felkészíteni arra, hogy bölcsen fogadja az Isten prófétája által megjövendölt válságot, de olyan sok hiba csúszott gyermekkori nevelésébe, hogy már képtelen volt jó irányba fordítani a fiú lelkületét, aki ammonita anyjától ingatag jellemet örökölt. Időnként megpróbált ugyan Istennek szolgálni. Volt is némi fellendülés. Roboám azonban nem volt állhatatos, és végül engedett a rossz hatásoknak, amelyek kicsi korától körülfogták. Roboám botlásaiban és végső hitehagyásában jelentkezett azoknak a kapcsolatoknak a félelmes következménye, amelyeket Salamon bálványimádó nőkkel alakított ki.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 97

Éhezed és szomjazod az igazságosságot? A 97. zsoltár azokat bátorítja, aki éhezik az igazságosságot. Az egek beszélik az ÚR igazságosságát, trónjának alapja igazság és ítélet. Trónját világosság övezi. Mivel ez az igazságos Isten mindenek felett áll, az igazak nála biztonságban vannak.

Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy adta nekünk a Bibliát. Sőt, mi több, hálás vagyok, hogy adta a zsoltárokat is olvasásra és lelkünk felemelésére.
Isten ígéretet tesz az Őt félők megszabadítására, akik gyűlölik a gonoszt, és szeretik az Urat. Szereted az Urat? Ha így van, gyűlölnöd kell a gonoszt, még az árnyékát is, egyénenként, és közösségileg is. Ő azt ígéri, hogy vezeti a szívünket, és minden körülményben megszabadít minket a ránk támadó gonoszoktól.

Keresed az igazságosságot? Isten terve és célja az életünkkel, hogy igazak legyünk. Ő a szavát adta, hogy megigazít bennünket. Azt akarja, hogy közösségben legyünk vele, a trónjából áradó világosságban.

A 11. vers szerint „Világosság támad föl az igazra, és öröm a tiszta szívűekre.”  Te világosságot sugárzol? Hogyan mutatsz világosságot? Hogyan ültetsz örömet a szívekbe? Milyen dicsőséges látomás! Jézus a világosság! Ő a szívünkbe költözik, ha vágyakozunk az igazságossága után, és befogadjuk Őt a szívünkbe. A körülményünktől függetlenül, mélyről jövő öröm árad majd belőlünk, ami mások életére is hatással lesz.

Elfogadtad már Krisztus igazságát? Krisztus a világ világossága a szívedben?

Sook-Young Kim

80. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 6. fejezetéhez (február 5-11.).

Az egyetemen volt egy szobatársam, aki például szolgált arra, hogy hogyan éljen valaki keresztény életet. Emlékszem, egyszer a tanácsát kértem, amikor egy nagy döntést kellett meghozzak, ő pedig válaszul egy, az apjától származó bölcsességet adott tovább nekem. Amikor ő kérte az apja tanácsát, az apja megkérdezte tőle: „Miért tőlem kérdezed?” Miután elmagyarázta neki, hogy nagyra tartja a véleményét és tudja, hogy ő olyan bölcs valaki, aki szereti Istent, az apja azt válaszolta: „Ha ez az oka, hogy engem választottál, akkor már azt is tudod, hogy mi az, amit tanácsolnék neked – menj, és kövesd azt a tanácsot.”

Néha a problémánk nem az, hogy kutassuk és megkapjuk a bölcs tanácsot, hanem, hogy eldöntsük, hogy engedelmeskedünk annak a tanácsnak, és követjük azt. Az, hogy vonakodunk engedelmeskedni a számunkra kényelmetlen megoldásnak az oka annak, hogy második vélemény után vágyunk, amely végzetes végeredményhez torkollik.

Roboám úgy nőtt fel, hogy két paradigma között ingadozott: az istenfélő apjától, Salamontól származó tanácsok, amelyekből azonban túl kevés volt, és túl későn érkeztek, és a bálványimádó anyjától származó befolyás között, amelyet idejekorán megkapott, és folyamatosan hatást gyakorolt rá, azonban ez mit sem ért a szent dolgokban. Apja halála után Roboámnak döntenie kellett: Melyik befolyásnak engedjen, hogy az jellemezze a férfit és a királyságot?

Rá jellemző módon Roboám habozott, és mindkét oldal véleményét kikérte. Képletesen evett a tiltott gyümölcsből azzal, hogy a jó és rossz tudását egyaránt kereste. Majd, ahogy Éva, az ősanyja, ő is azt a tanácsot választotta, amelyik leginkább hízelgő volt számára. A többi, ahogy mondani szokás, történelem.

Karen Lifshay
Karnagy
Hermiston Hetednapi Adventista Gyülekezet
 Oregon, USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése