2017. február 24., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 24 - PÉNTEK - Zsoltárok 116

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 8. fejezet 563. nap

Akháb uralkodásának átkos hatására Izráel messze került az élő Istentől, és rossz útra tért. Hosszú éveken át egyre kevésbé tisztelték és félték Istent. Most pedig úgy tűnt, senki sem meri kockáztatni életét, hogy nyíltan szembeszálljon az általános istenkáromlással. A hitehagyás sötét árnya borult az egész országra. Mindenütt Baál és Astoret bálványokat lehetett látni. Szaporodtak a bálványtemplomok és a felszentelt ligetek, ahol az emberi kéz alkotásait imádták. A levegőt beszennyezte a hamis isteneknek bemutatott áldozatok füstje. Hegy és völgy visszhangzott a pogány papság részeg kiabálásától, akik a napnak, a holdnak és a csillagoknak áldoztak.

Jézabel és szentségtelen papjai befolyásukkal arra tanították a népet, hogy a felállított bálványok istenek, akiknek titokzatos hatalmuk van a föld, a tűz és a víz alkotóelemei felett. A menny minden ajándékát - a sebes folyású patakokat, az élő vízfolyásokat, a könnyű harmatot, a záport, amelyek felüdítik a földet, és nyomukban gazdagon terem a rét - a minden jó és tökéletes ajándék adója helyett Baál és Astoret kegyeinek tulajdonították. Az emberek elfelejtették, hogy a hegyek és a völgyek, a folyók és a források az élő Isten kezében vannak, és Ő irányítja a napot, az ég felhőit és minden természeti erőt.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 116

Ez a fejezet hálaadás Istennek, a zsoltáríró saját tapasztalata alapján a megválaszolt imáért és a személyes megváltásért (1-2. vers). Az átélt megpróbáltatás idején a zsoltáríró nyilvánvalóan közel került a halálhoz. Megértette, hogy az életét egyedül Isten könyörületessége és kegyelme mentette meg. Megtapasztalta, hogy valódi megnyugvást csak az Istenbe vetett teljes bizalom adhat (7. vers). Ez a fajta bizalom elűzi az aggodalmat és a nyugtalanságot (Máté 11:29).

2010-ben evangelizációs összejövetelt tartottam a Fülöp-szigetek egyikén.  A megnyitó napja előtt, az első szombatunk délelőttjén a foglyok szabadulásáról szóló üzenetről hirdettem az Igét. Az üzenet végéhez közeledve, erős késztetést éreztem, hogy felhívást intézzek a hallgatósághoz az Istennek való teljes átadásra és a keresztségre való felkészülésre. A szokásostól eltérő volt ilyen felhívást tenni az evangelizáció megkezdése előtt, mégis, úgy éreztem, hogy ha nem engedek Isten vezetésének, nem lesz nyugalmam. A felhívás után egy Jamie nevű férfi jött gyötrődve a szószék felé. Ő volt az egyetlen túlélője egy kereskedelmi szállítóhajón néhány évvel korábban történt robbanásnak. Súlyosan megsebesült, és majdnem belehalt a baleset okozta sérüléseibe. Válaszokat keresett, hogy ő miért élte túl, míg a társai nem. Keresése Isten szavához vezette őt. Más felekezet híveivel tanulmányozta a Bibliát. Azon a szombat délelőttön Jamie valahogy éppen a gyülekeztünk előtt járt, és bevonzotta a hálaadó énekünk. Majd megérintette a szabadulás üzenete. A hálaadó ének és a szabadulásról szóló üzenet hatására Jamie megtalálta a választ, amit keresett! Jamie megkeresztelkedett, és az új életcéljának megfelelő életet folytatott. Az utolsó, amit hallottam felőle, hogy örömmel ajánl fel hálaáldozatot, és naponta a lelki győzelemről tett fogadalmának megfelelően él (16-19. vers).

Veled mi a helyzet?  Mikor adtál legutóbb olyan hálaáldozatot, és tettél olyan fogadalmat, amely hatással volt másokra? Miért ne kérnéd ma Istent, hogy segítsen ezt megtenned?

Jan Harry Cabungcal

82. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 8. fejezetéhez (február 19-25.).

A Jeroboám uralkodását követő évek a gonosz lejtőjén való gyorsuló lefelé haladást jelentették, annak ellenére, hogy menet közben voltak figyelmeztető jelei a küszöbön álló és fenyegető katasztrófának. A mennyei ítélet lesújtott Jeroboám családjára, és az őt követő királyok is követték őt a gyors lelki hanyatlásban. Sokan megfeledkeztek Istenről, és az Ő hatalmát bálványoknak tulajdonították.

Egy fényes pont az egyébként lehangoló képen Asa, Júda királya. Egy az ő seregénél jóval nagyobb sereggel kellett szembenéznie, és a jövője reménytelennek tűnt. De Istenben bízott, nem emberekben, és Isten megjutalmazta ezt a hitet. A hatalmas ellenséges sereget legyőzték, és az soha nem is állt talpra a vereségből.

Mi volt Asa titka? Hallottad már a mondást: „Ha minden más csődöt mond, imádkozz!”? Valójában mindig jó ötlet imádkozni, és Asa ereje sem a pánikban elhadart, utolsó pillanatban kimondott imának volt köszönhető. „A békesség idején Asa nem a saját szórakozását és kedvteléseit kereste. Készült a válságos helyzetekre. Küzdelemre edzett hadserege volt. Igyekezett népét úgy vezetni, hogy Istennel békességben legyen.”

Amikor Isten egy elképesztő hadi győzelemben részesítette Asát, ő nem magának tulajdonította a dicsőséget. Ellenkezőleg, Júdában reformációt indított el, és áldozatot mutatott be hálaképpen.

Uram, kérlek, segíts, hogy neked tulajdonítsam és adjam meg a dicsőséget (saját magam helyett), és bízzak benned (könnyű és nehéz napokon egyaránt)!

Lisa Ward
Country Life Hetednapi Adventista Gyülekezet
Cleburne, Texas

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése