2017. február 28., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 28 - KEDD - Zsoltárok 120

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 9. fejezet 597. nap

Illés nem mentegette váratlan megjelenését. Izráel uralkodójánál nagyobb valaki bízta meg, hogy szóljon. Kezét a menny felé emelve, ünnepélyesen hivatkozott az élő Istenre, és határozottan kijelentette, hogy a magasságos Isten büntetése nemsokára utoléri Izráelt. "Az élő Úrra, Izráel Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra."

Illést Isten csalhatatlan szavába vetett erős hite indította arra, hogy ezt az üzenetet átadja. Ha nem bízott volna teljesen abban, akinek szolgált, soha nem jelent volna meg Akháb előtt. Samáriába vezető útján Illés bővizű folyók, zöldellő dombok és pompás erdők mellett haladt el. Úgy tűnt, hogy odáig nem jut el az aszály. Minden, amin a szeme megpihent, szépségbe öltözött. A próféta talán azon tűnődött, hogyan száradhatnak ki a szüntelen áramló folyók, hogyan égetheti ki az aszály ezeket a dombokat és völgyeket. De nem adott helyet a hitetlenségnek. Tökéletesen elhitte, hogy Isten megalázza a hitehagyó Izráelt, és a büntetés megtérésre indítja. A menny kiadta a parancsot. Isten beszéde nem vallhat kudarcot. Illés életét kockáztatva bátran teljesítette megbízatását.

A küszöbön álló ítélet meghirdetése úgy érintette a gonosz királyt, mint a derült égből a villámcsapás. De még mielőtt Akháb magához tért volna megdöbbenéséből és válaszolhatott volna, Illés eltűnt olyan hirtelen, ahogyan jött. Nem várta meg az üzenet hatását. Az Úr előtte ment és egyengette útját. "Eredj el innen, menj kelet felé - parancsolta a prófétának -, és rejtőzz el a Kerit-patak mellett, a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad."

A király szorgalmasan tudakozódott a próféta után, de nem találta meg. Jézabel királyné haragra gerjedt az üzenet miatt, amely bezárta a menny kincseit. Időt nem veszítve tanácskozott Baál papjaival, akik vele együtt átkozták a prófétát és dacoltak Jahve haragjával. Szerették volna megtalálni a csapás meghirdetőjét, de csalódniuk kellett. A hitehagyás miatt kimondott ítéletet mások előtt titkolni sem tudták. Az a hír, hogy Illés leleplezte Izráel bűneit és megjövendölte hamar bekövetkezett büntetésüket, gyorsan elterjedt az egész országban. Egyesek félni kezdtek, de általában gúnnyal fogadták a menny üzenetét és kinevették

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 120

A következő 15 zsoltárt (120-134.) úgy ismerjük, mint a „Grádicsok énekét”, vagy mint „Zarándokéneket”. Ezeket a dalokat gyakran énekelték az izraeliták, akik visszaindultak Jeruzsálembe évente háromszor a kötelező ünnepekre (lásd 5Mózes 16:16). Képzeld el, ahogy a Jeruzsálemet körülvevő hegyeken kanyargó utakon lépdelsz a többi fáradt utazóval, egyesül dalotok és várjátok, hogy megpillanthassátok a templomot, az Isten lakóhelyét. Ezeket a dalokat a papok is énekelték, amikor bementek a templomba a szolgálatuk ideje alatt.

A templom épületegyütteséhez 15 lépcsőfok vezetett fel. Amikor a fáradt utazó vagy a pap odaért a templomhoz, és felfelé indult a lépcsősoron, minden lépcsőn megállt, és elénekelt egy zsoltárt, kezdve a 120. zsoltárral az első lépcsőfokon, és befejezve a 134. zsoltárral a legfelső lépcsőfokon.

Mi is egy zarándokúton járunk, az örök haza ígérete felé tartunk, és mi lehetne jobb kezdet annál, mint felismerni, hogy szükségünk van Rá, és emlékeztetnünk magunkat, hogy ez a világ nem a mi otthonunk – mint ahogy az ének írója írja az 5. versszakban?!

Az utazás fáradalmait enyhítik utastársaink, akiket Isten küldött az életünkbe. Van-e valaki, akit Isten helyezett melléd az utadon? Bárki, aki képletesen – vagy valóságosan! – dalokat énekel neked bátorításul? Dicsérjük az Urat az ő irgalmáért, és zarándok testvéreinkért, akiket mellénk rendel az úton! Ámen.

Cindy Nash
Feleség, Anya, Nővér
Collegedale, Tennessee

83. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 9. fejezetéhez (február 26 - március 4.).

Illés a hit és ima embere volt – ezek olyan tulajdonságok, amik szeretném, ha a saját életemet jellemeznék. Feleségként és anyaként a szívem gyakran érez félelmet azokért, akiket szeretek, de a félelem helyett az imához akarok fordulni. A Biblia minden ígérete azért van, hogy megragadjuk, és én saját különleges versemként ragadtam meg a 37. zsoltár 25. versét: „Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé.” Bízhatok Istenben a szeretteimmel kapcsolatban.

Illésnek nem volt különleges pozíciója az életben, se köztiszteletben álló munkája, se hivatali pozíciója. Nem vágyott rá, hogy Isten különleges hírhozója legyen, de bizonyos volt afelől, hogy Isten előkészíti számára az utat és sikert teremt számára, bármit is kér tőle, hogy cselekedjen meg. Főállású anyaként, az én „állásomra” nem tekintenek tisztelettel vagy presztízs rangként. A napjaimat gyakran a főzés, takarítás és mosás tölti ki – olyan tevékenységek, amelyekre a legtöbben másokat szeretnek felbérelni, ha csak tehetik. Azonban a tiszta otthon és az egészséges ételek áldást jelenthetnek a családom részére, csak úgy mint a barátoknak, akik meglátogatnak. Mindig eszembe jut, amikor ételt készítek vagy rendet rakok, hogy Jézus számára főzök és takarítok. „És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek.” Kol. 3:23

Susan Menzmer
 McDonald Hetednapi Adventista Gyülekezet
Tennessee USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése