2017. február 4., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 4 - SZOMBAT - Zsoltárok 96

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 5. fejezet 573. nap

Bűnös életének keserű emlékeitől gyötörve, ezek a szavak kívánkoztak ki Salamonból: "Többet ér a bölcsesség a harci eszközöknél; egyetlen vétkes sok jót pusztíthat el." "Láttam, hogy van olyan rossz dolog is a nap alatt, amely a hatalmasok tévedéséből következik: az ostobák nagy méltóságra kerülnek, az érdemesek pedig alacsony sorsra jutnak."

"Egy döglött légytől büdös lesz és megerjed a kenőcskészítő olaja; egy kis ostobaság hatásosabb a bölcsességnél és a tisztességnél" (Préd 9:18; 10:5-6; 10:1).

Salamon életének egyik leghangsúlyosabb tanulsága az, hogy a jó és a rossz befolyás hatalom. Bármilyen szűk is az a tér, ahol hatni tudunk, jó vagy rossz befolyást árasztunk. Anélkül, hogy tudnánk róla, vagy megszabhatnánk határát, áldásos vagy átkos nyomai meglátszanak másokon. Lehet, hogy a panasz és önzés komor hangulatától terhes, vagy valamilyen dédelgetett bűn halálos szennyével fertőz; lehet, hogy a hit, bátorság, reménység életadó erejét tartalmazza, és a szeretet jó illata teszi kedvessé. De biztos, hogy a befolyás hatalom, amelyből jó vagy rossz fakad.

Félelmes az a gondolat, hogy befolyásunk halál illata; pedig ez lehetséges. Ha egy lelket megrontunk és elveszti örök üdvösségét, ki mérheti fel a veszteséget! Pedig egyetlen elhamarkodott tettel, egyetlen meggondolatlan szóval oly mélyreható befolyást gyakorolhatunk valakire, hogy lelkileg tönkremegy. Egyetlen jellemhibánk miatt talán sokan eltávoznak Krisztustól.
Ha a magot elvetjük, termést aratunk; és ha a termést is elvetjük, megsokszorozódik a termés. Ugyanez a törvény érvényesül másokhoz való viszonyunkban. Minden tett, minden szó egy-egy mag, amely gyümölcsöt hoz. Minden figyelmes, előzékeny, engedelmes, önmegtagadó cselekedet megismétlődik másokban, és általuk ismét másokban. Ugyanúgy minden irigy, gyűlölködő vagy viszályt keltő tett olyan mag, amelyből "a keserűségnek a gyökere" (Zsid 12:15) nő ki, és sok embert megfertőz. De mennyivel több azoknak a száma, akiket ez a "sok" ember megmételyez! Így folytatódik a jó és a rossz magvak vetése, mely meghozza termését a földi életre és az örökkévalóságra.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 96

Ez a zsoltár felöleli a teremtéstől Jézus második eljövetelén át az örökkévalóságig tartó időszakot (5. és 13. vers). Képzeljük csak el, hogy mi is a mennyei kar részei leszünk, akik énekkel dicsőítik az Urat! Az angyalsereggel és az el nem bukott lényekkel együtt az örökkévalóságon át énekelni fogunk, és dicsőséget adunk Istennek. Milyen nagyszerű gondolat!

A zsoltáros oly nagyon akarta dicsőíteni az Urat, hogy sokszor elismétli: „Énekeljünk az Úrnak!” Felsorolja az Istennek tulajdonított összes tiszteletreméltó tulajdonságot: dicsőség, becsületesség, fenség, erő, szépség és szentség. Ez A jelenések könyvének arra a jelenetére emlékeztet, amikor az angyalok és a teremtett lények a vénekkel együtt jellemzik Isten és a Bárány fenségét (Jel 4:8-11; 5:9-14). A mi korlátozott és véges értelmünk nem tudja eléggé felmérni, hogy mekkora dicsőség és kiváltság Istent az örökkévalóságon át dicsőíteni.  Szeretnénk az Istent dicsőítő hatalmas kar tagjai lenni.

Sok szép dolog létezik a világban: természeti szépség, gyönyörű virágok, épületek, szép hölgyek és széplelkű, jószívű emberek. A zsoltáros azonban úgy mutatja be a szentséget, mint amit nagy becsben kell tartanunk. Ezért mondja azt is, hogy „Pompa és fenség jár előtte, ékesség és méltóság van az Ő szentélyében” (6. vers).

Ha Jézus vére által legyőzzük a hiányosságunkat és a vétkeinket, közelebb kerülhetünk a szentség szépségéhez. Ő a Bárány és a Főpap, aki megtisztítja a vétkeinktől a fent említett szentélyt.
Ha nem feledjük, hogy Krisztus megváltó ereje által nyerünk tisztességet, ami által „új éneket” énekelhetünk az angyali karokkal a Mennyben, akkor az Úr ösztönözni fog bennünket, és ad elég erőt a gyengeségünk legyőzésére.

Semmiért, amit a világ kínálhat, nem akarjuk ezt a dicsőséget és tisztességet elcserélni.

„Énekelj az Úrnak, te egész Föld!”

Sook-Young Kim

79. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 5. fejezetéhez (január 29- feb 4.).

Ez a fejezet, amely Salamon bűnbánatáról szól, szemet felnyitó élmény volt számomra – bár nagyon is ismerősnek tűnt. Annak ellenére, hogy soha nem voltam igazán hatalom birtokában, együtt érzek Salamonnal. Néha azt veszem észre magamon, hogy az aktuális pozíciómat az életben magától értetődőnek tartom, és azt gondolom, hogy a saját terveim segítségével jobbá tudom tenni azt. Még amikor a földi sikereim tetőpontján voltam is, többre vágytam. Sürgető vágyat éreztem arra a szeretetre, amit igazán csak Isten tud nyújtani: az az Isten, aki a sikert mennyei mértében méri, nem pusztán földi fogalmakkal. Ha engedjük, Istennek tervei vannak arra, hogy rendkívüli módon feljavítsa az életminőségünket.

Salamon élete, az összes tudásával és hatalmával együtt is, semmi nem volt anélkül a Valaki nélkül, akitől a sok áldást kapta. Rendszeres időközönként személye életemben le kell mondanom „mindenről”, ahogy Salamon végül tette, hogy folytatódhasson Isten végtelenül jobb terve a mennyei siker érdekében. Megértettem, hogy Isten szeretete sosem hagy cserben, sem nem mond le rólunk, még akkor sem, amikor elutasítjuk Őt. Élete legvégén Salamon rendszeresen eltűnődött azokon a károkon, amiket cselekedeteivel másoknak okozott a múltban. Én is bánom, hogy másoknak bajt okoztam a múltamban, de ezek a szavak reményt adnak nekem:

„Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy amint ma, hogy sok nép életét megtartsa.” 1Mózes 50:20

Kasey Thomason
Palmer Hetednapi Adventista Gyülekezet, Alaszka
Truth Link bibliamunkás/evangelizátor

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése