2017. február 20., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 20 - HÉTFŐ - Zsoltárok 112

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 8. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 8. fejezet 589. nap

Asa hitének kemény próbája volt az, amikor "az etióp Zerah milliós haderővel és háromszáz harci kocsival" (2Krón 14:8) betört az országba. Ebben a válságos helyzetben Asa nem Júda "megerősített" városaiban bízott, amelyeket "várfallal, tornyokkal, kapukkal, zárakkal" épített, sem az "erős vitézek"-ben, a gondosan kiképzett hadseregben (2Krón 14:6-7). A király bizalma a seregek Urában volt, akinek nevében csodálatos szabadulások történtek a régi Izráel életében. Csatasorba állította hadseregét, és Isten segítségét kérte.

Az ellenséges seregek szemtől szemben álltak egymással. Próbatétel és megpróbáltatás ideje volt ez azok számára, akik az Urat szolgálták. Vajon bevallották-e minden bűnüket? Júda emberei bíznak-e teljesen Isten szabadító hatalmában? Ilyen gondolatok foglalkoztatták a vezetőket. Emberileg nézve várható volt, hogy a hatalmas egyiptomi sereg elsöpör mindent maga előtt. A békesség idején azonban Asa nem a saját szórakozását és kedvteléseit kereste. Készült a válságos helyzetekre. Küzdelemre edzett hadserege volt. Igyekezett népét úgy vezetni, hogy Istennel békességben legyen. És most, bár hadereje kisebb volt az ellenségénél, nem gyengült meg hite abban, akibe bizalmát helyezte. 

A király a jólét idején az Urat kereste, ezért most, a viszontagságos napokban támaszkodhatott rá. Könyörgéséből kitűnik, hogy nem volt ismeretlen előtte Isten csodálatos hatalma. "Uram, neked nem nehéz segíteni az erőtlent a sokasággal szemben! - esedezett -. Segíts meg bennünket, Urunk, Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk ez ellen a tömeg ellen! Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit!" (2Krón 14:10).

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 112

A 112. zsoltár a 111. zsoltár folytatása. Az előbbi Isten magasztos munkáiról beszél, az Ő hűségéről és igazságáról, miközben a 112. zsoltár bemutatja azokat az áldásokat, amelyeket a bölcs, istenfélő ember kap, a gonosszal ellentétben (10. vers). Ahhoz, hogy a szerző bemutassa az igazat, aki nincs elszigetelve a bűn által megfertőztetett világ valóságától, amely tele van ellenségeskedéssel (sötétség - 4. vers; rossz hír - 7. vers; ellenség - 8. vers), egy átfogó kifejezést használ: „szíve erős, az Úrban bizakodó” (7. vers). Ez az, amire a legtöbb ember vágyik, még akkor is, ha nem a zsoltáros szavait használja. Sokan vannak, akik sok mindennel rendelkeznek, de nincs stabilitás az életükben, így a gyönyör, az anyagi haszon és más bálványok rabjaivá lesznek.

A szilárd, állhatatos, beteljesedett élet alapját mutatja be ennek a zsoltárnak a bevezetője, rögtön a dicsőítésre hívás után: „Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik” (1. vers). Ő egy „becsületes” (2. vers - új prot. ford), nagylelkű ember, aki kész segíteni a szükségben lévőt, kölcsönt ad (5. vers) és Isten áldása mindig jelen van az életében. Ez a leírás előfutára a Hegyi beszédnek, ahol Jézus meghatározza az Isten által felállított mércét az Ő gyermekei számára. Az igazi nagylelkűséget nem az ajándék értékével és méretével mérik, hanem a lelkülettel, amelyben az adás megvalósul. Számunkra ott van Jézus Krisztus páratlan példája a Golgotán hozott áldozatában. Ha ezt a páratlan áldozatot szemléljük, az Isten parancsolatainak való engedelmesség „gyönyörűség” lesz (1. vers).

Drága Urunk!
Vágyunk a lelki és érzelmi stabilitásra, amely oly gyakran hiányzik az életünkből. Taníts meg az igazi nagylelkűségre és adj erőt nekünk ahhoz, hogy Urunk és Megváltónk nyomdokaiban járjunk! Ámen!

Ioan Campian-Tatar

82. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 8. fejezetéhez (február 19-25.).

A Jeroboám uralkodását követő évek a gonosz lejtőjén való gyorsuló lefelé haladást jelentették, annak ellenére, hogy menet közben voltak figyelmeztető jelei a küszöbön álló és fenyegető katasztrófának. A mennyei ítélet lesújtott Jeroboám családjára, és az őt követő királyok is követték őt a gyors lelki hanyatlásban. Sokan megfeledkeztek Istenről, és az Ő hatalmát bálványoknak tulajdonították.

Egy fényes pont az egyébként lehangoló képen Asa, Júda királya. Egy az ő seregénél jóval nagyobb sereggel kellett szembenéznie, és a jövője reménytelennek tűnt. De Istenben bízott, nem emberekben, és Isten megjutalmazta ezt a hitet. A hatalmas ellenséges sereget legyőzték, és az soha nem is állt talpra a vereségből.

Mi volt Asa titka? Hallottad már a mondást: „Ha minden más csődöt mond, imádkozz!”? Valójában mindig jó ötlet imádkozni, és Asa ereje sem a pánikban elhadart, utolsó pillanatban kimondott imának volt köszönhető. „A békesség idején Asa nem a saját szórakozását és kedvteléseit kereste. Készült a válságos helyzetekre. Küzdelemre edzett hadserege volt. Igyekezett népét úgy vezetni, hogy Istennel békességben legyen.”

Amikor Isten egy elképesztő hadi győzelemben részesítette Asát, ő nem magának tulajdonította a dicsőséget. Ellenkezőleg, Júdában reformációt indított el, és áldozatot mutatott be hálaképpen.

Uram, kérlek, segíts, hogy neked tulajdonítsam és adjam meg a dicsőséget (saját magam helyett), és bízzak benned (könnyű és nehéz napokon egyaránt)!

Lisa Ward
Country Life Hetednapi Adventista Gyülekezet
Cleburne, Texas

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése