2017. június 25., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 25 - VASÁRNAP - Ézsaiás 36

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 29. fejezet 713. nap

29. Babilónia követei

Áldásos uralkodása közben Ezékiás hirtelen "...halálosan megbetegedett", és nem volt számára emberi segítség. Amikor Ézsaiás ezzel az üzenettel jelent meg előtte: "Így szól az Úr: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz életben!" (Ézsa 38:1) úgy tűnt, hogy fel kell adnia utolsó reményét is.

Helyzete kilátástalan volt. A király azonban most is imádkozott ahhoz, aki mindeddig oltalma és erőssége volt, "...mindig biztos segítség a nyomorúságban" (Zsolt 46:2). "...arcát a fal felé fordította, és így imádkozott az Úrhoz: Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz! És Ezékiás keservesen sírt" (2Kir 20:2-3).

Dávid kora óta egy király sem tett olyan sokat Isten országának építéséért a hitehagyás és a csüggesztő körülmények idején, mint Ezékiás. A haldokló király hűségesen szolgálta életében Istenét, és erősítette a nép bizalmát Jahvéban, mint legfőbb Urukban. Most úgy könyörgött, mint Dávid:

"Jusson hozzád imádságom,
figyelj esedezésemre!
Mert tele van bajokkal a lelkem,
életem közel került a holtak hazájához" (Zsolt 88:3-4).
"Mert te vagy Uram, reménységem,
te vagy, Uram, bizodalmam ifjúkorom óta."
"...ha elfogy az erőm, ne hagyj el!"
"Ó Isten, ne légy távol tőlem,
Istenem, siess segítségemre!"
"Istenem, ne hagyj el
késő vénségemben sem,
míg csak hirdethetem hatalmadat,
nagy tetteidet a jövő nemzedéknek"
(Zsolt 71:5, 9, 12, 18)..

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 36

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Itt olvashatjuk Szanhérib király júdabeli hódítását: a fejezet (és Ézsaiás 37-38  fejezeteinek) történelmi leírása csaknem szóról szóra megegyezik a 2Királyok 18-20. fejezetek leírásával, bár a Királyok második könyvében kicsivel több részletet találunk.

Tekintsünk egy kicsit a színfalak mögé: Salamon király uralkodásának lelki hanyatlása után a korábban egységes izraeli nép lassan két különböző királyságra szakadt. Az északi izraeli királyságra és a déli Júdára. Izrael áldozatul esett az ellenséges népeknek a korrupt vezetők és királyok miatt. Habár Júdában is voltak korrupt királyok, mégis volt néhány nemes uralkodó is, ezért terjesztette ki Isten az áldását egy kicsit tovább Júdára. Ezékiás is a jó királyok közé tartozott.

Amikor Ezékiás király hatalomra lépett, ellentétben bűnös apjával, Akház királlyal, azonnal eltávolítatta a „magaslatokat” és lerombolta az imádati helyeket, a ligeteket, elpusztította a bálványokat. Továbbá annyira mélyen megbízott az Úrban, hogy a Biblia ezt írja: „és ő utána nem volt hozzá hasonló Júda minden királyai között sem azok között, akik ő előtte voltak. Mert az Úrhoz ragaszkodott, és el nem hajlott ő tőle” (2Kir 18:5,6).

Mikor Ezékiás már negyedik éve uralkodott Júdában, Asszíria hadba indult, és Samáriát, az északi Izrael királyságának a fővárosát ostrom alá vette. Azonban nem telt el tíz év sem, hogy Asszíria felvonult Júda ellen is. Ekkor esett el sok erődített város, és ekkor került Jeruzsálem, a főváros is ostrom alá. Sokaknak ekkor úgy tűnhetett, hogy egész Júda el fog esni. De a Biblia azt írja, „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róm 8:31).

Álljunk meg egy pillanatra és elemezzük, hogyan beszélt Rabsaké, Szanhérib király arrogáns lákisi szóvivője Ezékiás király embereihez, mikor arról próbálta őket meggyőzni, hogy adják meg magukat. Eléggé meghökkentő. Idézem:
-        Kiben bíztok meg? (4. vers)
-        Valószínűleg nem tudtok az Úrra támaszkodni, vagy igen? (7. vers)
-        Ne engedjétek, hogy Ezékiás vagy az ő Istene becsapjon titeket (14-15. vers)!
-        Inkább kössetek velünk egyezséget – és mi gabonával és musttal, kenyérrel és szőlővel teli földre viszünk titeket (17. vers).
-        Vigyázzatok, nehogy Ezékiás elhitesse veletek, hogy az Úr megszabadít titeket (18. vers)!
-        Talán más királyságokat megmentettek az isteneik az asszír király kezéből? (18. vers)
-        Nem! Ezért ne is várjátok, hogy az Úr titeket meg fog szabadítani (19. vers).
-        Sokkal erősebbek vagyunk, mint bármelyik isten (19-20. vers).

Micsoda istenkáromlás! Azonban nem halljuk ezeket a szavakat napjainkban másoktól itt a földön? Néha ezek a gúnyos szavak olyan emberektől jönnek, akik magukat kereszténynek vallják. Melyik szóra hallgatunk: a szkepticizmus és kétség szavára, vagy a hitünkre? Az ihletett szöveg így szól: „Figyeljünk oda szavainkra! Szóljunk hittel, és hitünk lesz. Ne adjunk helyet a csüggedésnek egy gondolat erejéig sem Isten munkáját illetően! A kétely egyetlen szavát se ejtsük ki! Olyan az, mint a mag, amit ha elvetünk, a csüggedés és hitetlenség gyümölcsét termi a beszélő és a hallgató szívében egyaránt ” (Evangelism, 633. o.).

Ne számítson, hogy milyen körülmények között vagyunk, ne számítsanak a körülvevő seregek, az előttünk tornyosuló akadályok, vessük bizalmunkat Istenbe és figyeljük, hogy mi mindent fog tenni értünk!

Melodious Echo Mason

100. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 29. fejezetéhez (június 25-július 1.).

Feszültség van aközött, amit kaptunk az életben és amiért megdolgoztunk. Táplálja az egónkat, ha arra gondolunk, amit vagyonban vagy eredményekben elértünk. Szeretjük záporoztatni a rendkívüli bókokat mások eredményeire és vagyonára. Ezzel azt érjük el, hogy magunk számára pontokat gyűjtünk, mint hitelre méltóak, továbbá vállonveregetést.

Természetesen az életben minden helyzet egy kombinációja a kapott lehetőségeknek és a megszerzett lehetőségeknek. Ez a gondolat jelenik meg az alábbi egyszerű képben: „Az ajtó nyitva állt, de nekem kellett rajta besétálnom.” Azonban, ha Istent is számításba vesszük, mit mondhatunk, mit értünk el és mi az, amit Isten lehetővé tett számunkra? A mérleg nyilvánvalóan arra billen, amit kaptunk, és amihez Isten erőt adott nekünk, hogy megtehessünk.

A Próféták és királyok ezen fejezete Izrael hatalmas, erős, gazdag és művelt királyát mutatja be, aki annak ellenére, amit elért, világosan ki van szolgáltatva annak, amit Isten adott. A teljes vagyona, népe, a föld, amelyen élnek és az egész élete Isten ajándéka. Isten rendeli el, hogy mi van és mi nincsen, hogy az élet mikor kezdődik, és mikor ér véget.

Amikor Isten Ezékiásnak adta azt a csodálatos ajándékot, hogy tovább élhet, lehetőséget kapott, hogy bemutassa a világnak mindazt, amit Istentől kapott, de ő ehelyett az általa megszerzett dolgokat mutogatta. Isten legértékesebb ajándékai soha nem azok a dolgok, amiket felhalmozunk. Isten legértékesebb ajándéka a leírhatatlan szeretete. Ez olyan szeretet, amelyet soha nem tudunk megszerezni vagy kiérdemelni saját cselekedetünk által.

Összpontosítsunk Isten leírhatatlan szeretetére, ahelyett, hogy mit szerezhetünk ezen a földön.

Tommy Poole
Segédlelkész
Walla Walla University, USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése