2017. június 27., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 27 - KEDD - Ézsaiás 38

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 29. fejezet 715. nap

Csak Isten közvetlen beavatkozására térhetett vissza a napóra árnyéka tíz fokkal. Ez mutatta meg Ezékiásnak, hogy az Úr meghallgatta imáját. "Ekkor Ézsaiás próféta az Úrhoz kiáltott, ő pedig visszatérítette az árnyékot tíz fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt" (2Kir 20:8-11).
Júda királya, visszakapva erejét, énekszóval dicsőítette Jahvét jótéteményeiért. Megfogadta, hogy hátralevő napjait a királyok Királyának készséges szolgálatában tölti. Az a hálás elismerés, amellyel megvallotta, hogy Isten könyörülettel bánt vele, követendő példa mindenki számára, aki éveit Alkotója dicsőségére akarja szentelni:

"Már azt gondoltam,
hogy életem delén kell elmennem
a holtak hazájának kapuiba,
megfosztva többi évemtől.

Azt gondoltam,
hogy nem látom többé
az Urat az élők földjén,
nem láthatok többé embert
a világ lakói között.

Hajlékomat lebontják,
mint a pásztorok sátrát,
megfosztanak tőle.
Összetekeri életemet,
mint takács a vásznat,
elvágja életem fonalát.
Reggeltől estig végez velem!
Reggelig igyekeztem megnyugodni,
de úgy törte össze minden csontomat,
mint az oroszlán.
Reggeltől estig végez velem!

Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó,
nyögtem, mint a galamb...
Uram, szenvedek, segíts rajtam!
Mit szóljak? Hiszen amit megmondott,
azt tette velem.
Így múlnak el éveim
lelkem keserűségében.

Uram, az éltet mindenkit,
engem is csak az éltet ezek után,
hogy megerősítesz és meggyógyítasz.
Bizony, javamra vált
a nagy keserűség.
Hiszen megmentettél
az enyészet vermétől,
és hátad mögé dobtad minden vétkemet.

Mert nem a holtak hazájában
magasztalnak téged,
nem a halottak dicsőítenek,
nem a sírba leszállók
reménykedhetnek hűségedben.

Az élő, csak az élő magasztalhat téged,
akárcsak én most,
Az apák tanítják fiaiknak,
hogy te hűséges vagy.
Megszabadít engem az Úr,
ezért pengessük a lantot
életünk minden napján
az Úr házában" (Ézsa 38:10-20)..

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 38

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

„Azokban a napokban halálos betegségbe esett Ezékiás…”. Ezzel a hírrel találkozunk közvetlenül az után, hogy láthattuk Isten Jeruzsálemért végzett hatalmas, győzedelmes munkáját. A Bibliából nem tudjuk meg, miért lett beteg Ezékiás. Talán éppen az asszír ostromgyűrű ideje előtt betegedett meg. Érdekes megfigyelni a parancsot, amit Ezékiás király Istentől kapott, miszerint el kell rendeznie háza ügyeit. Ez azt jelentheti, hogy bár addig is igazságban és teljes szívvel járt az Úr előtt (3. vers), mégis volt rendbetennivalója a házában, királyságában a halála előtt.

A hír hallatán Ezékiás ahelyett, hogy kétségbe esett volna, sírva és alázatosan ismét Istenhez fordult kegyelemért. Bámulatos látni, ahogy ebben a részben az Úr hajlandó egyezkedni, és amikor a szív igazi alázatát, és természetesen megújulását is látja, hajlandó ítéletét megváltoztatni, vagy teljesen elvetni.

Ezékiás megalázza magát, és az Úr válaszul még 15 esztendei életet ad neki. Sőt még a Nap járását is visszafordítja, az árnyékot tíz fokkal visszafelé mozdítja a napórán, annak jeleként, hogy meggyógyítja Ezékiást, és Jeruzsálemet is megszabadítja az asszír támadóktól. Emiatt gondolhatjuk, hogy a király megbetegedése az asszír invázió idején történhetett.

Isten kegyelmére válaszul Ezékiás hálaéneket zeng, egy dalt, amelyből sokat megtudhatunk az emberi természet állapotáról.  Ez az a dal, amit ma is zenghet mindenki, akit Isten megmentett. „Éveim megrövidíttettek, de Te meggyógyítottál és visszaadtad életem. Nagy keserűségben voltam, de Te szeretted lelkemet, és kihoztál engem a bűn sírgödréből. Dicsőítelek Téged, mert a hátad mögé vetetted bűneimet.  A halálban nem tudunk Téged dicsőíteni.  A halottak nem tudnak dicsérni Téged, Istenem, csak az élők. Köszönöm neked, hogy tovább maradhatok az élők sorában!” (Saját parafrázis a 10. és a 16-19.vers alapján.)

Rendkívül fontos leckét tanulhatunk ebből a fejezetből, különösen napjainkban. Olyan korban élünk, amikor tombol a nagy küzdelem, és mindnyájan veszteségeket szenvedünk a jó és a rossz közötti harc következményei miatt.

Bátorítson bennünket a 2Krón 7:14-ben található gondolat: „És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.”

Néhányunknak fizikai, testi gyógyulásra van szüksége, ám mindnyájunknak lelki gyógyulásra. Egyetlen percet se vesztegessünk tovább, hanem tegyük rendbe házunkat és szívünket, alázzuk meg magunkat, és imádkozzunk! Imádkozzunk magunkban és gyülekezetként közösen is, hogy Isten meghosszabbítsa napjaink idejét és adjon még időt nevének dicsőítésére és arra, hogy másokat is az igazságához vezethessünk. Mert eljövetele nagyon közel már, és Ő nem szeretné, ha nyájából akár egyetlen gyermeke is elveszne.

Melodious Echo Mason

100. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 29. fejezetéhez (június 25-július 1.).

Feszültség van aközött, amit kaptunk az életben és amiért megdolgoztunk. Táplálja az egónkat, ha arra gondolunk, amit vagyonban vagy eredményekben elértünk. Mások vagyona és eredményei láttán szeretjük elhalmozni őket bókokkal és dicséretekkel. Ezzel azt érjük el, hogy jó ponotkat gyűjtünk a magunk számára, mint akik hitelre méltóak, továbbá vállonveregetést.

Természetesen az életben minden helyzet a kapott lehetőségek és a megszerzett lehetőségek egy kombinációja. Ez a gondolat jelenik meg az alábbi egyszerű képben: „Az ajtó nyitva állt, de nekem kellett rajta besétálnom.” Azonban, ha Istent is számításba vesszük, mit mondhatunk, mit értünk el, és mi az, amit Isten lehetővé tett számunkra? A mérleg nyilvánvalóan arra billen, amit kaptunk, és amihez Isten erőt adott nekünk, hogy megtehessünk.

A Próféták és királyok ezen fejezete Izrael hatalmas, erős, gazdag és művelt királyát mutatja be, aki annak ellenére, amit elért, világosan ki van szolgáltatva annak, amit Isten adott. A teljes vagyona, népe, a föld, amelyen élnek és az egész élete Isten ajándéka. Isten rendeli el, hogy mi van és mi nincsen, hogy az élet mikor kezdődik, és mikor ér véget.

Amikor Isten Ezékiásnak adta azt a csodálatos ajándékot, hogy tovább élhet, lehetőséget kapott, hogy bemutassa a világnak mindazt, amit az Úrtól kapott, de ő ehelyett az általa megszerzett dolgokat mutogatta. Isten legértékesebb ajándékai soha nem azok a dolgok, amiket felhalmozunk. Isten legértékesebb ajándéka a leírhatatlan szeretete. Ez olyan szeretet, amelyet soha nem tudunk megszerezni vagy kiérdemelni saját cselekedetünk által.

Összpontosítsunk Isten leírhatatlan szeretetére, ahelyett, hogy mi mindent szerezhetünk ezen a földön!.

Tommy Poole
Segédlelkész
Walla Walla University, USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése