2016. április 16., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 16 - SZOMBAT - 2 Sámuel 13

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 20. fejezet 279. nap

Mi tette Józsefet képessé arra, hogy ilyen szilárd jellemű, becsületes és bölcs emberré legyen? Gyermekéveiben inkább a kötelesség szavára, mint hajlamaira hallgatott, és az ifjúkori tisztaság, egyszerű bizalom és nemes tulajdonságok a férfikor cselekedeteiben gyümölcsöztek. A tiszta és egyszerű élet jó hatással volt mind fizikai, mind szellemi képességeinek fejlődésére. Az Istennel való közösség műveinek szemlélése által, és a hit örököseire bízott nagyszerű igazságok tanulmányozása emelkedetté és nemessé tették lelkületét, minden más tanulmánynál jobban tágítva és csiszolva értelmét. Minden kötelességének - a legkisebbtől a legnagyobbig - lelkiismeretes teljesítése által gyakorlatot szerzett a legmagasabb megbízatások ellátására. Aki a Teremtő akaratával összhangban él, annak jelleme igazzá és nemessé fejlődik. "Az Úrnak félelme: az a bölcsesség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás" (Jób 28:28).

Csak kevesen ismerik fel, hogy milyen hatással vannak az élet kicsiny dolgai a jellem fejlődésére. Semmi sem jelentéktelen, amivel foglalkozunk. A változó körülmények, amelyekkel napról napra találkozunk, próbára teszik becsületességünket, és nagyobb megbízatásokra tesznek alkalmassá bennünket. A hétköznapi élet ügyeinek intézésében tanúsított elvhűségünkkel hozzászoktatjuk magunkat ahhoz, hogy a kötelességet a kedvteléseink és a kívánságaink fölé helyezzük. Az így fegyelemhez szokott ember nem ingadozik szélben hajladozó nádként a jó és rossz között. Becsületesen teljesíti kötelességét, mert arra nevelte magát, hogy hű és igaz legyen. A legkisebb dolgokban való becsületességgel erőt nyer ahhoz, hogy a nagyobb dolgokban is becsületes legyen.

Az egyenes jellem értékesebb Ofir aranyánál. Enélkül senki sem tölthet be megtisztelő méltóságot. De a jellem nem örökölhető. Nem vásárolható meg. Az erkölcsi kiválóság és magas szellemi színvonal nem a véletlen eredménye. A legjobb képességek is értéktelenek, ha nem fejlesztjük őket. A nemes jellem kialakítása egy élet munkája, komoly, kitartó erőfeszítés eredménye. Isten alkalmakat ad; a siker azon múlik, hogyan értékesítjük azokat.

Mai Bibliai szakasz: 2 Sámuel 13

A botrányok egymást követik ezekben a fejezetekben, és mind Dávidhoz kapcsolódnak. A 13. fejezet is Amnonnak, Dávid fiának egy szégyenteljes cselekedetét mutatja be. Szerelmes lett Dávid másik fiának, Absolonnak a húgába. Egy másik gonosz személy – Dávid unokaöccse – Jonadáb megtudta ezt, és azt tanácsolta Amnonnak, hogy tettesse magát betegnek. Dávid elküldte Támárt Amnonhoz, hogy vigyen neki ételt, és ápolja addig, amíg visszatér az egészsége. Támár és Amnon együtt maradtak a lakószobában, hogy egyenek, de Amnon mindenkit kiküldött, és megkérte Támárt, hogy kövesse a hálószobába. Felszólította a lányt, hogy háljon vele, de amikor ő visszautasította, kényszerítette rá, és erőszakkal elvette a szüzességét (14. fejezet). Amnon lelkiismerete keserűre fordult, és meggyűlölte a húgát. Támáron hosszú ujjú, tarka köntös volt, amilyet a szüzek szoktak viselni, de amikor kidobták Amnon szobájából, megszaggatta ruháit, és sírni kezdett. Gyötrelmében Absolonhoz menekült, és nála maradt. Amikor Dávid meghallotta ezt, haragra gerjedt (21. vers).

Absolon gyűlölte Amnont azért, amit a húgával tett, és két évvel később gonosz tervvel állt elő. Meghívta Dávid összes fiát, beleértve Amnont is egy lakomára Baál-Hásórba, ahol éppen juhokat nyírtak. Utána megbízta a szolgáit, hogy öljék meg Amnont, amikor már lerészegedik a bortól. A szolgák valóban megölték Amnont, mire Dávid fiai azonnal felugrottak, és elmenekültek öszvéreiken. Amikor az eseményről elferdített hírek érkeztek Dávidhoz, a király szíve mélyéig megrendült. Absolon az egészet a Támáron elkövetett erőszak miatt rendezte. A bűnrészes Jonadáb kérlelte Dávidot, hogy ne sírjon Amnon halála miatt, hiszen csak az egyik fiát veszítette el a sok közül.

Absolon később elmenekült egy másik városba, és három évig rejtőzködött ott. Dávid már vágyott arra, hogy láthassa a fiát, Absolont. Ez a „hidak felégetésének” fejezete: szétszakadt kapcsolatokról, erőszakról, vérfertőzésről, bosszúgyilkosságról, gyűlöletről, levertségről, szeretteiktől való elszakadásról szól. Dávidot éppen az vigasztalta, aki eredetileg a gonoszság kitervelője volt. Milyen ironikus! Olyan ez, mint sátán bevásárló listája, és mindezek csakis azért történtek, mert Dávid utat nyitott nekik életének ezen szakaszában. Mindezen események közös gyökere Dávid rossz döntése, amikor átengedte magát sátánnak, hogy bevigye Betsabét a palotájába. Ezzel a szörnyen fájdalmas tapasztalattal fizetett meg érte.

Szerető Istenünk!
Segíts nekünk, hogy ne legyünk álszentek, és világosan értsük, ha ilyen bűnnek a tanúi vagyunk és nem szólunk róla semmit, akkor lényegében elnézzük a bűnt, passzív részeseivé válunk. Tarts meg minket a Te kezedben! Ámen!

Koot van Wyk

37. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 20. fejezetéhez (ápr. 10-16.).

„Egyetlen nap élményei jelentették József életének fordulópontját. A nem várt szerencsétlenség az elkényeztetett gyermekből körültekintő, bátor, fegyelmezett férfit formált.” {PP 214.1} József igazán elkényeztetett volt. Azonban az Isten, akit az apjától megismert, az ő Istene is lett.

Ahogy újra olvastam József történetét, ismét megindított, hogy Isten Szentlelke milyen sokféle módon működik, hogy elérjen téged és engem az Ő szeretete és akarata. József megismerte az igazságot Isten hűségességéről és irgalmáról, amikor az apja elbeszélte neki Ábrahám és Izsák történetét. Az Istennel járó szülők befolyásolnak minket, még tökéletlen otthonunkban is. József most csalódásokon, szenvedésen, sőt elutasításon keresztül tanulja meg, hogy segítségül hívja az Urat. Férfivá vált, aki eltökélten hiszi, hogy atyjának hűséges Istene mellette is fog állni. Férfivá vált, aki hűséges tud lenni Istenhez erős kísértések és sérelmes vádolások közepette.

Ahogyan újra olvasod József történetét, arra hívlak, hogy emlékezz vissza, hogyan vezetett Isten az életedben, jó időkben és rossz időkben egyaránt, és dönts határozottan amellett, hogy velem együtt azon „átalakított” férfiak és nők táborához akarsz tartozni, akik annyira hűségesek Istenhez, mint József lett végül.

Lester Merklin
Andrews University Theological Seminary

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése