2023. szeptember 19., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 19 - KEDD - Zsoltárok 136

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Zsoltárok 136 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=ps+136&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=ps+136&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.   Isten jó, örökké tart szeretete. Ebben a zsoltárban 26-szor szerepel az, hogy örökké tart Isten szeretete. Ha valaki végig olvassa ezt a zsoltárt, megtanulja azt, hogy örökké tart Isten szeretete. A pogány világban és hiedelmek közepette, amikor az emberek a szeszélyes és kiszámíthatatlan istenekben hittek, evangéliumként, jó hírként hatott, hogy van egy Isten, akinek a szeretete és jelleme soha nem fog megváltozni. Az ördög ma is igyekszik elhitetni az emberekkel, hogy Isten nem szereti őket. A mai embernek is meg kell tanulni, hogy Isten jó és örökké tart szeretete.

2.   A történelem azt tanítja, hogy Isten jó és örökké tart szeretete. Izrael története erről tanúskodik. Ezért ismételték, beszélték el újra és újra, ezért énekeltek zsoltárokat erről. Biztos vagyok benne, hogy saját történetünk is erről tanúskodik. Ezt főleg akkor látnánk meg, ha belelátnánk Isten titkaiba, ahogy irányítja életünket.

3.   Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.   aki jóságával és végnélküli szeretetével kiérdemli az emberek háláját és dicsőítését

b.   aki sokszor és sokféleképpen megmutatja, hogy mindent megtesz az emberért (például teremtés, fenntartás, gondoskodás, védelem, szabadítás)

c.    aki a teljesen reménytelennek látszó helyzetekből is ki tudja menteni az embert, ahogy Egyiptomban is megtette

d.   aki megmutatta, hogy a legyőzhetetlennek látszó emberek is porszemek Előtte

e.   akinek gondoskodása, törődése mindenre kiterjed, amire az embernek szüksége van

f.     aki csodákat művel az ember érdekében

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 28. fejezet

28. fejezet – A VIZSGÁLATI ÍTÉLET (3. rész)

A védő maga Jézus Krisztus. Ő képviseli ügyüket Isten előtt. "Ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus" (1Jn 2:1). "Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk." „Ennekokáért Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük" (Zsid 9:24; 7:25).

A könyvek megnyílnak az ítéletkor, és Isten megvizsgálja azoknak az életét, akik hittek, illetve hisznek Jézusban. Védőügyvédünk a föld első lakóitól kezdve minden nemzedékben élők ügyét felhozza; és a sort az élőkkel zárja. Minden név szóba kerül; minden ügyet alaposan megvizsgálnak. Isten számos nevet elfogad, másokat elutasít. Azoknak a nevét, akiknek meg nem bánt és el nem rendezett bűneit őrzi a mennyei nyilvántartás, Isten kitörli az élet könyvéből, és az emlékezés könyve jótetteiket sem tartja tovább számon. Az Úr kijelentette Mózesnek: "Aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből" (2Móz 32:33). Ezékiel próféta pedig ezt mondja: "Ha az igaz elhajol az ő igazságától és gonoszságot cselekszik... semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lészen" (Ez 18:24).

Azoknak a neve mellett, akik őszintén megbánták bűneiket, és hittel igényelték Krisztus engesztelő áldozatként bemutatott vérét, ez olvasható: bocsánatot kapott. Mivel Krisztus igazságának részesei lettek, és jellemük összhangba került a menny törvényével, Isten eltörli bűneiket, őket pedig méltónak ítéli az örök életre. Az Úr kijelenti Ésaiás próféta által. "Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat énmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg! " (Ésa 43:25). Jézus ezt mondta. "Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az Ő angyalai előtt". "Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt; aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt" (Jel 3:5; Mt 10:32-33).

A földi törvényszékek döntései iránt tanúsított legnagyobb érdeklődésünk is csak halvány árnyéka annak az érdeklődésnek, amit a mennyei törvényszék tanúsít, amikor az élet könyvébe bejegyzett neveket az egész föld Bírája megvizsgálja. Mindazok bűneire, akik a Krisztus vérébe vetett hit által győztek, a mennyei Közbenjáró bocsánatot igényel, hogy visszajuthassanak édeni otthonukba, és megkoronázott társaikkal ők is "az előbbi hatalom" (Mik 4:8) örökösei lehessenek. Sátán azt gondolta, hogy az ember elámításával és megkísértésével meghiúsíthatja azt a tervet, amelyet Isten az ember teremtésével meg akart valósítani. Krisztus pedig most azt kéri, hogy ez a terv úgy váljon valóra, mintha az ember soha nem bukott volna el. Népe számára nemcsak bocsánatot és megigazítást kér, hanem részt is dicsőségéből és helyet a trónján.

Miközben Jézus védelmébe veszi a kegyelem országának alattvalóit, Sátán törvényszegéssel vádolja őket Isten előtt. A nagy csaló kétkedést próbált kelteni bennük, hogy elveszítsék Istenbe vetett bizalmukat; hogy elszakadjanak szeretetétől; és áthágják törvényét. Most pedig ő mutat rá életükre, jellemük fogyatékosságaira, Krisztustól idegen lényükre, amellyel szégyent hoztak Megváltójukra; rámutat minden bűnükre, amelyeket ő sugallt, és mindezek miatt alattvalóinak igényli őket.

2 megjegyzés: