2023. szeptember 18., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 18 - HÉTFŐ - Zsoltárok 135

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Zsoltárok 135 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=ps+135&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=ps+135&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    Isten neve gyönyörűséges. Isten neve az Ő jelleme. Gyönyörűségesebb jellemet nem találhatunk az egész világegyetemben és olyat sem, amely megközelítené. Isten jellemének minden aspektusa az ember javát szolgálja. Az ember javát szolgálja az, hogy Ő a szeretet, az ember javát szolgálja kegyelme, irgalma, hatalma, bölcsessége. Tényleg zenghetjük nevét, mert tényleg gyönyörűséges.

2.    Isten neve örökkévaló. Isten jelleme változatlan. Nem kell attól tartanunk, hogy Isten szeretete egyszer csak megváltozik. A pogány istenek szeszélyesek és kiszámíthatatlanok, de nem ilyen az Isten, mert az Ő neve, az Ő jelleme örökkévaló.

3.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki mindig dicséretre méltó, minden cselekedete tökéletes, mindent az emberek javára tesz

b.    akinek dicsérete megment bennünket a nehéz helyzetekben

c.    akinek ezer megoldása van ott, ahol az ember már feladná--Vele ellentétben a pogányok bálványai semmire sem képesek

d.    aki áldását mérhetetlenül ontja a kegyelemidő lezárulásáig

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 28. fejezet

28. fejezet – A VIZSGÁLATI ÍTÉLET (2. rész)

Az élet könyve azoknak a nevét tartalmazza, akik valaha is Isten szolgálatába léptek. Jézus azt mondta tanítványainak: "Örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben" (Lk 10:20). Pál beszél hűséges munkatársairól, "akiknek neve benne van az élet könyvében" (Fil 4:3). Dániel, bepillantva abba a "nyomorúságos idő"-be, "amilyen (még) nem volt", kijelenti, hogy Isten népe, "aki csak beírva találtatik a könyvben", megszabadul. A Jelenések könyvének írója pedig azt mondja, hogy csak azok lépnek be Isten városába, "akik beírattak az élet könyvébe, amely a Bárányé" (Dán 12:1; Jel 21:27).

"Egy emlékkönyv iraték" az Úr előtt, amelyben feljegyzik azoknak a jócselekedeteit, "akik félik az Urat és becsülik az Ő nevét" (Mal 3:16). Hitből mondott szavaikat és szeretetből fakadó tetteiket nyilvántartják a mennyben. Nehémiás erre hivatkozik, amikor ezt mondja: "Emlékezzél meg énrólam én Istenem... és ne engedd, hogy eltöröltessenek az én jótéteményeim, melyeket cselekedtem vala az én Istenem házával" (Neh 13:14). Az "emlékezés könyve" minden igaz tettet halhatatlanná tesz. Minden legyőzött kísértést, minden leküzdött bűnt, minden kedves, részvétteljes szót híven feljegyez a krónika. E könyvek minden áldozatot, Krisztusért elviselt szenvedést és fájdalmat megörökítenek. A zsoltáríró ezt mondja: "Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nem tudod-é azoknak számát?" (Zsolt 56:9).

A bűnökről is feljegyzés készül: "Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az". "Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. " A Megváltó így szólt: "A te beszédeidből ismertetel... hamisnak" (Préd 12:16; Mt 12:36-37). A titkos szándékok és indítékok is bekerülnek a tévedhetetlen nyilvántartásba; mert Isten "megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait" (lKor 4:5). "Ímé, felíratott előttem... megfizetek... vétkeitekért és atyáitok vétkeiért mind együtt, szól az Úr" (Ésa 65:6-7).

Isten minden cselekedetet megvizsgál; és e tettek a mennyei könyvekben hűségről vagy hűtlenségről tanúskodnak. Minden név mellett félelmes pontossággal van feltüntetve minden helytelen szó, minden önző tett, minden teljesítetlen feladat, minden titkos bűn, minden ravasz képmutatás. A semmibe vett mennyei intéseket és dorgálásokat, az elfecsérelt pillanatokat, a kihasználatlan alkalmat, a jó vagy rossz befolyást és messzeható következményeit a nyilvántartást vezető angyal mind feljegyzi.

Az ítéletben Isten törvénye lesz a jellem és az élet mércéje. Bölcs Salamon ezt mondja: "Istent féljed, és az Ő parancsolataid megtartsad; mert ez az embernek fődolga! Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz" (Préd 12:15-16). Jakab apostol így inti testvéreit: "Úgy szóljatok és cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni" (Jak 2:12).

Akik az ítéletben "méltókká tétetnek", azok feltámadnak az igazak feltámadásakor. Jézus ezt mondta: "Akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, ... hasonlók az angyalokhoz; és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai" (Lk 20:35-36). Azt is kijelentette, hogy azok, "akik a jót cselekedték", "az élet feltámadásáéban részesülnek (Jn 5:29).

A halott igazak csak az ítélet lezárása után támadnak fel. Ekkor "méltókká tétetnek" "az élet feltámadására". Egyértelmű tehát, hogy nem lesznek személyesen jelen azon a törvénykezésen, amelyen életüket megvizsgálják, és ügyüket eldöntik.

2 megjegyzés: