2017. október 12., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 12 - CSÜTÖRTÖK - Ezékiel 22

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 45. fejezet 822. nap

Dávid király leszármazottját, Zorobábelt bízta meg Círusz azzal, hogy a Júdeába visszatérő csoport kormányzójaként tevékenykedjék. Hozzá csatlakozott a főpap, Jósua is. A sivatagi pusztaságon át vezető hosszú utat épségben tették meg, és a boldog csapat - Isten sok jótéteménye iránti hálából - azonnal nekilátott, hogy helyreállítsa azt, ami elpusztult és romokban hevert. A "családfők" elsőként ajánlották fel vagyonukat a templom újjáépítésének költségeire. Példájukat követve a nép is önként adott szűkös készletéből. Lásd: Ezsd 2:64-67!

Amilyen gyorsan csak lehetett, oltárt emeltek a templom udvarán az ősi oltár helyén. Az oltár felszentelésének ünnepére "egy emberként összegyűlt a nép". Összefogtak, hogy helyreállítsák a szent szolgálatokat, amelyek félbeszakadtak, amikor Nabukodonozor lerombolta Jeruzsálemet. Mielőtt visszatértek otthonukba, amelyeket igyekeztek helyreállítani, "megtartották a sátoros ünnepet" is (Ezsd 3:1-6).

A mindennapi égőáldozat oltárának felállítása nagy örömet szerzett a hűséges maradéknak. Lelkesen nekifogtak a templom helyreállításához szükséges előkészületeknek, és felbátorodtak, amint ez a munka hónapról hónapra előrehaladt. Hosszú éveken át nélkülözniük kellett Isten jelenlétének látható jeleit. Most pedig, atyáik hitehagyásának sok szomorú emlékével körülvéve, vágyakoztak Isten bocsánatának és pártfogásának maradandó jelére. Személyes tulajdonuk és az ősi kiváltságok visszaszerzésénél jobban értékelték Isten jóváhagyását. Csodálatosan cselekedett értük, és tudták, hogy velük van. De még nagyobb áldásokra vágytak. Boldogan várták azt az időt, amikor láthatják Isten dicsőségét sugározni az újjáépített templomból.

Az építőanyag előkészítését végző munkások találtak a romok között néhány óriási követ, amelyeket Salamon korában hoztak a templom területére. Ezeket használhatóvá tették, és sok új anyagról is gondoskodtak. A munka nemsokára annyira előrehaladt, hogy az alapkövet lefektethették. Ez sok ezer ember jelenlétében történt, akik azért gyűltek össze, hogy szemtanúi legyenek a munka haladásának, és kifejezzék örömüket, hogy részt vehetnek benne. Mialatt a szegletkövet helyére tették, az emberek a papok trombitálása és Asáf fiainak cimbalmozása kíséretében "énekeltek, dicsérve és magasztalva az Urat, mert jó, mert örökké tart szeretete Izráel iránt" (Ezsd 3:11).

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 22

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Isten népe bűneinek listája valósággal sokkoló: bálványimádás, vérontás, paráznaság, vérfertőzés, zsarolás és megvesztegetés a bíróságon, a szegények gazdagok általi elnyomása és jogok megtagadása a külföldiektől. Ami sok, az sok. Isten kétségkívül közbe fog avatkozni, és azok, akik most oly’ bátraknak tűnnek, össze fognak törni. Ahogy a fémműves szennyezett fémet önt a tisztító kemencébe, úgy fogja Isten összegyűjteni a népet Jeruzsálembe, és tüzet fújni rájuk, amire ők elolvadnak. Megtudják, milyen Isten elégedetlensége. A fejétől bűzlik a hal: uralkodó, pap és próféta egyaránt erőszakosak és romlottak. Hogyan menekülhetnek meg?

Jeruzsálem akkor mégsem Isten városa lenne? Nem Isten húzta fel hát a falait, hogy az ellenséget kívül tartsa? De igen, ez azonban nem szabad, hogy megtévesszen minket! Azok a falak most ugyan jól néznek ki, viszont egyszer már lerombolták őket.

Siessünk és keressünk valakit, aki újra fel tudja építeni a falakat, méghozzá remélhetőleg időben! És még ha a falak nem is készülnek el, mire szükség van rájuk, még valaki odaállhat a résre, testével takarva el a hiányzó részt, és így állítva meg Isten elégedetlenségét, még mielőtt kitöltetne.

Hogyan? Hát senki nem akar odaállni? Senki nem képviseli Izrael ügyét? Így van. Senki nem méltó rá. Mi jöhet akkor így a pusztuláson kívül?

Van azonban egyvalaki, aki képes rá, és oda is áll a résre. Az a valaki, akinek alakját a próféták előre látták látomásaikban. Ő, aki egyidejűleg Isten fia és Emberfia, Ő az egyetlen alkalmas személy. Odaáll a hiányzó részre, véget vetve Isten elégedetlenségének, és megmentve Izraelt. Átvette a mi helyünket, mégis engem is hív, hogy álljak oda mellé a fal résébe, imádkozva a saját közösségemért, országomért, a világért. „Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet?” (1Móz 18:25 – új prot. ford.)

Ross Cole

115. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 45. fejezetéhez (október 8-14.).

Sok minden van, amit ebből a fejezetből tanulhatunk, de egy dolog különösen szembeötlő volt számomra: Isten bárkit képes használni az Ő céljai érdekében, feltéve, hogy megengedjük, hogy használjon minket. A fejezet nagy része Nagy Círuszra összpontosít, aki egy pogány perzsa király volt. Isten mégis őt választotta. (Olvasd el Ésaiás 44:28-at és 45:13-at.)

Úgy vélem, fontos, hogy ezt észrevegyük, mert néha napjainkban a keresztények úgy érzik, hogy őket nem tudja Isten használni. Túlságosan piszkosak és szennyesek. Ezek a gondolatok még el is taszítják őket Istentől, mert bizonytalanok afelől, hogy képesek Őt követni, és az Ő akaratát az életükben. Ez valójában igaz is, hogy a saját erőnkből képtelenek vagyunk olyanná válni, mint Jézus, és tökéletesen szolgálni őt. „Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.”

Mindazonáltal hálásnak kell legyünk az Úrnak, hogy nem kell saját érdemünkből próbálkoznunk, mert az Úr a mi erőnk és pajzsunk. Círusz király elolvasta a róla szóló szöveget, amely még a születése előtt íródott, „szíve mélyen megindult, és elhatározta, teljesíti Isten által kijelölt küldetését.” Hasonlóképpen, mi mindannyian az Isten munkájára hívattunk el.

„Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.”

Margaret Muthee
a Northwest University hallgatója
Dicsőítés Temploma, Hetednapi Adventista Egyház
Lakeland, WA USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése