2017. október 3., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 3 - KEDD - Ezékiel 13

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 44. fejezet 813. nap

A tiszttartók egy teljes napig figyelték Dánielt. Háromszor látták bemenni szobájába, és háromszor hallották, amint hangját buzgó könyörgésben emeli fel Istenhez. Másnap reggel a király elé tárták panaszukat. Dániel, a nagyra becsült és kötelességtudó államférfi, szembeszállt a királyi rendelettel. "Nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy aki harminc napon belül bármiért könyörög, akár istenhez, akár emberhez rajtad kívül, azt dobják az oroszlánok vermébe?"

"De igen, így van - felelte a király -, a médek és perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint."

Ekkor diadalittasan közölték Dáriussal, hogy milyen magatartást tanúsított legmegbízhatóbb tanácsadója. "A zsidó foglyok közül való Dániel semmibe sem vesz téged, ó király, hanem napjában háromszor könyörög Istenéhez."
E szavak hallatára a király azonnal felismerte a hűséges szolgájának állított csapdát. Látta, hogy nem a királyi dicsőség és méltóság érdekében való buzgólkodásból, hanem a Dániellel szembeni féltékenységből született meg a javaslat a királyi rendeletre. "...nagyon elszomorodott..." e gonoszságban betöltött szerepe miatt, "napnyugtáig... igyekezett" barátját megmenteni. A tiszttartók, számítva a király mentési szándékára, ezzel hozakodtak elő: "Tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendelt." A rendelet, jóllehet elhamarkodottan lépett életbe, megváltoztathatatlan volt, és végre kellett hajtani.

"De a király ezt mondta Dánielnek: A te Istened, akit állhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged! Odavittek egy követ, és a verem szájára tették; a király pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát; nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom.".

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 13

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Isten népe küzdelmes helyzetbe kerül, amikor Ezékiel próféta átadja nekik Isten üzenetét, és még hamis próféták is támadnak, akik elfordítják lelküket az igazságtól. Láthatjuk, ahogy Isten könyörög népének, hogy hagyják el a hamisságot és hazugságaikat, amivel azt állítják, hogy Isten üzenetét szólják, pedig sohasem szólnak arról, hogy jót kell cselekedni, a résekhez állni és felépíteni Jeruzsálem falait, hogy megvédje őket az ütközet napján.

A hamis próféták könnyen felismerhetők békét hirdető üzenetükről, miközben mindenütt háború és gond van körülöttük. Izrael tetszését igyekeznek elnyerni felépített falaik bemeszelésével, s ezzel a hamis biztonság illúziójába ringatják a népet. Csupán hamis biztonságot nyújtottak, mert a széltől leomlottak a meszelt falak. A hamis próféták nemcsak becsapják az embereket, hanem az igaz prófétákat is megpróbálják lejáratni. Isten haragja és büntetése biztosan utoléri őket.

A hamis próféták és prófétanők hatásos vonzerővel bírnak, mint a mágikus zenekarok, elfátyolozott fej, hogy mások elhiggyék hazugságaikat. Lesben állnak, mint pusztító oroszlánok, keresve, kit nyelhetnek el. Isten azt mondja, ki fogja őket szakítani, nem folytathatják tovább a megtévesztést és megszabadítja gyermekeit, akiket csapdájukba csaltak. Nem tűri tovább a helytelenül cselekvőket és a hamis tanítókat, hanem megbünteti őket, amiért félrevezették Isten népét. A hamis próféták nem lehetnek Isten országának polgárai.

Ezek az izraeli állapotok az utolsó időkre emlékeztetnek minket, amikor a modern Izrael Sátán világának fogságában él. Ahogy Isten figyelmeztető üzeneteket küldött nekünk az utolsó napokra, úgy az ellenség is elküldi hamis prófétáit és tanítóit, hogy megtévessze Isten népét, még a választottakat is. Ez az üzenet arra is felhívja a figyelmet, hogy amikor a hamis próféták vonzó üzeneteikkel megjelennek, csak azok lesznek képesek ellenállni, akik szeretik Istent, és meg tudnak állni az igazságban a megtévesztéssel szemben. Isten üzenete azzal a bizonyossággal zárul, hogy Ő majd kiszabadítja népét a hamis próféták kezéből (13:23).

Roy Jemison Injety

114. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 44. fejezetéhez (október 1-7.).

Dániel története örökké fog élni a fiatalok és idősek szívében. A bátor Dániel. Az okos Dániel. A hűséges Dániel. Dániel vajon veleszületetten volt bátor, okos és hűséges, vagy valami másról van itt szó?

Amivel Dániel rendelkezett, az nem titok. Kapcsolata volt egy olyan erővel, ami hatalmasabb, mint bármilyen erő e földön. Megvan neked ez az erő, megvan nekem ez az erő?

Akarom ezt az erőt. Kérem ezt az erőt. Sóvárgok ez után az erő után, ha másokban látom. Az életem során fordultam már ehhez az erőhöz. A jövőben is fogok ehhez az erőhöz fordulni, hogy biztosan és megbízhatóan álljak a lábamon, ami a hitemet illeti. Ez az erő, ami Istentől jön, küzdő. Síkraszáll a megigazításért, erőért és a gonosz ereje feletti diadalért. Ez az erő puha, mint a bársony, és a szeretetről, türelemről, hitről, jóságról és Krisztus más tulajdonságairól szól. Ez az erő nem szól haragot vagy fájdalmat, csak békét. Az az üzenet, hogy Istenhez tartozunk, a gyermekei vagyunk az által, hogy elfogadott minket és befogadott, annyira erőteljes, hogy szinte könyörög érte, hogy másoknak elmondjuk. A mi erőfeszítésünket béke és valamihez tartozás szavaivá változtatja.

Ez az erő győzedelmeskedni fog a beteg világunk felett. Minden egyes személy vagy megáll, azáltal, hogy elfogadja Krisztust, vagy elesik az Ő lábai előtt szégyenében. Szeretném, ha mindannyian elfogadnánk ezt az erőt az életünkben. Legyünk hát Dánielek, és mutassuk meg a világnak, hogy mit tud tenni ez a csodálatos erő az életünkben!

Rita Back
a Woodburn Oregon Hetednapi Adventista gyülekezet diakónusa

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése