2021. január 1., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 1 - PÉNTEK - Ezékiel 10

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 26. fejezet 1997. nap

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELVEK 

Az egészségügyi elvek ismerete nélkül senki sem alkalmas az élet felelősségeinek hordozására

26. fejezet (2. rész) – Izgató- és kábítószerek  

Azokhoz fordulok, akik azt mondják, hogy hiszik és követik Isten szavát: lehettek-e ti, mint keresztények, olyan szokás rabjai, amely megbénítja a gondolkodást, és megrabol attól a képességtől, amellyel igazán értékelhetitek az örök valóságokat? Megfoszthatjátok-e napról napra Istent az Őt megillető szolgálattól, embertársaitokat pedig a tőletek várható segítségtől és a példamutatás erejétől?

Gondolkoztatok-e már azon, hogy ti mint Isten sáfárai, milyen felelősséggel tartoztok anyagi javaitokért? Mennyit költötök az Úr pénzéből dohányzásra? Számoljátok össze, mennyi ment el rá életetek során! Hogyan aránylik e megrontó szenvedélyre pazarolt pénz ahhoz az összeghez, amelyet a szegények megsegítésére és az evangélium terjesztésére áldoztatok?

Nincs olyan ember, akinek szüksége lenne a dohányzásra, de tömegek pusztulnak el, mert olyan dolgot kívánnak, aminek élvezete rosszabb, mint a tékozlás. Nem olyan ez, mint az Úr javainak elsikkasztása? Nem olyan bűn ez, mintha Istent és embertársaitokat megrabolnátok? "Nem tudjátok-é, hogy... nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi" (1Kor 6:19-20).

"A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó,

És valaki abba beletéved, nem bölcs!"

"Kinek jaj? kinek oh jaj? kinek versengések?

Kinek panasz? kinek ok nélkül való sebek?

Kinek szemeknek veressége?

A bornál mulatóknak,

Akik mennek a jó bor kutatására.

Ne nézd a bort, mily veres színt játszik,

Mint mutatja a pohárban az ő csillogását;

Könnyen alácsuszamlik.

Végre, mint a kígyó, megmar,

És mint a mérges kígyó, megcsíp" (Péld 20:1; 23:29-32).

Soha senki nem rajzolta meg ennél életszerűbben a részegítő ital áldozatainak lealacsonyodását és rabszolgaságát. Rabul ejti, lealjasítja áldozatát, aki még ha rá is ébred nyomorult állapotára, nem tud kiszabadulni a kelepcéből; "ismét megkeresi" (Péld 23:35).

Nem szükséges érvekkel bizonyítani azt a káros hatást, amit a részegítő ital gyakorol az alkoholistára. Az emberiség eltompult, ködös agyú hajótöröttei - lelkek, akikért Krisztus meghalt, és akik felett angyalok sírnak - mindenütt megtalálhatók. Ők a mi híres civilizációnk gyalázata; minden ország szégyene, átka és veszedelme.

És ki tudná megrajzolni azt a boldogtalanságot és gyötrelmet, amit az iszákos ember otthona rejt magában? Gondolj csak az érzékeny, kulturált, finom modorú feleségre, akit talán gondosan neveltek, és most olyan emberhez van kötve, akit az iszákosság bárgyúvá vagy démonná aljasít! Gondolj az otthon kényelmétől, a tanulás lehetőségétől megfosztott gyermekekre, akik rettegnek attól, akire büszkének kellene lenniük, és akitől védelmet várnak. A világba kilökve viselik a szégyen bélyegét és sokszor az ital utáni vágy átkos örökségét.

Gondolj csak az ital hatására nap mint nap előforduló szörnyű balesetekre!! Vasúti dolgozók nem figyelnek a jelzésre, vagy félreértik az utasítást. A vonat nem áll meg, és kész a baleset, ami sok ember életébe kerül. Vagy egy hajó zátonyra fut; az utasokat és a legénységet pedig elnyeli a hullámsír. Az ügy kivizsgálásakor pedig kiderül, hogy egy fontos poszton álló embernek az ital diktált. Mi az a határ az ivásban, amelyen belül az ember még felelni képes mások életéért? Csak a teljesen absztinens emberben lehet megbízni.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 10

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2010&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2010&version=NT-HU

Ez is egy mozgalmas fejezet, de a 8. fejezettől eltérően - ahol Ezékiel különböző helyeken fordul meg Jeruzsálemben és a Templomban - a 10. fejezet Isten dicsőségének helyváltoztatását írja le. Isten dicsősége elhagyja a Templom keleti kapuján át a Szentek Szentjét, majd a várost is elhagyja. Isten dicsőségének a jelenléte nélkül Jeruzsálem halott város. Úgy tűnik, hogy több mint véletlenszerű egybeesés, hogy épp amikor Júda felcserélte az igaz Isten imádatát a bálványok tiszteletére, Isten is ráhagyta Júdára, hogy a bálványok tiszteletének üres ígéreteiben reménykedjen. Isten évszázadokon át élt a nép között a Szentek Szentjében, most azonban távozott, mert a nép engedetlen lett.

Hogyan reagálnánk, ha rájönnénk, hogy lázadásunk és bálványimádásunk miatt Isten távol tartja magát istentiszteleteinktől? Hogy éreznél, ha felfedeznéd, hogy Isten - szombati énekeink és imáink ellenére - nincs jelen a gyülekezetünkben? Azt szeretném gondolni, hogy én megalázkodnék, és hogy a gyülekezet többi vezetőivel együtt Isten lábaihoz borulnánk, egyedül irgalmában reménykedve. A 11. fejezetben látni fogjuk, hogy Júda nem alázattál felelt arra, hogy Isten dicsősége elhagyta a Templomot.

Ugyanakkor - dacára annak, hogy Júda vezetői nem alázták meg magukat az Úr előtt - Ezékiel úgy írja le Isten dicsőségének eltávozását, hogy érzékelhetjük, Isten nem vetettel el a népet mit sem törődve velük, hanem hosszasan késlekedve, vonakodva hagyta el a Templomot.

A családom nagyon szeret látogatóba menni más családokhoz, vagy azt, ha más családok jönnek hozzánk. Ilyenkor a felnőttek sokáig beszélgetnek, a gyerekek pedig együtt játszanak. Amikor eljön az ideje, hogy a vendégek hazatérjenek, a búcsúzkodás is jó időbe telik. Már a nappali szobában kezdünk elköszönni, majd megállunk minden lehetséges helyen, egészen az előszobáig. Többször is elindulunk és megállunk, mert nem nagyon akaródzik elindulni.

Valahogy így hagyta el Isten is Jeruzsálemet - hosszasan késlekedve és vonakodva -, mert nem akart elmenni anélkül, hogy a lehető legtöbb esélyt adja meg Júdának, hogy végre így szóljon Hozzá: "Urunk, Istenünk, kérünk ne hagy magunkra. Nem akarjuk, hogy elmenj. Könyörgünk, maradj velünk!" Isten tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ma is arra vágyik, hogy hallja gyermekeit, ahogy megszólítják Őt, és jelenlétéért könyörögnek. Dicsőség Istennek mindörökké.

Dr. Eric Bates 

282. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  24-26. fejezeteihez (december 27 – január 2.).

Egy kis időt szántam egy meg nem nevezett betegem számára, hogy elmondhassa történetét, miközben a bibliakörre tartottunk. „Te minden kétséget kizáróan keresztény vagy. Ezért ne firtasd a dohányzási szokásaimat. Én kint dohányzom, biztonságos mértéket tartok, ami a passzív dohányzás káros hatásait csökkenti a szeretteim számára. Továbbá, a dohányzás meg sincs említve a Bibliában. És bár az étrendem nincs rendben, napoljuk el máskorra ennek megvitatását. Jézus is halat evett a feltámadása után, hogy megmutassa a tanítványainak, hogy Ő nem egy szellem.”

Hogy miért rossz döntés továbbra is az állati eredetű étrendet választani a modern életkörülmények mellett, annak oka a környezetvédelmi problémák, az állatokkal való kegyetlen bánásmód, az egészségre tett káros hatások, amelyeket az állattartás és a tejtermelés során használt hormonális adalékanyagok okoznak. Amikor a Bibliát írták, akkor a dohányzás még nem létezett. Isten szava viszont nem helyesli a helytelen életmódot. A WHO igazolt kutatásai szerint, „nem létezik olyan, hogy biztonságos szintű passzív dohányzás.” A tudományos kutatások igazolták Ellen White egészségügyi tanácsait, aki Isten szolgájaként figyelmeztetett az állati zsírok, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a nikotinos élénkítőszerek és a mozgásszegény életmód veszélyeire. A legtöbb édesvizünket a modern iparágak mérgező anyagokkal fertőzték meg. Jézus idejében a vizek méreganyag-tartalma valószínűleg nem volt a közelében sem a mainak.

Ahogy János imádkozott és kívánta: amint jó dolga van lelkünknek, legyen jó dolgunk, és legyünk egészségek. (3Jn 1:2)

Ruth Haamankuli
Egészségügyi Szolgálatok igazgatója és gyülekezeti vén, Minnetonka Hetednapi Adventista Egyház, Minnesota, USA
Fordította Gősi Csaba

1 megjegyzés: