2021. január 13., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 13 - SZERDA - Ezékiel 22

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 29. fejezet 2009. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

29. fejezet (1. rész) – A család alapítói  

Krisztus, aki Évát hitvestársként adta Ádámnak, első csodáját egy menyegzői lakomán művelte. Nyilvános szolgálatát lakodalomban kezdte, ahol barátok és rokonok együtt örvendeztek. Így szentesítette a házasságot, és olyan intézményként ismerte el, amelyet Ő maga alapított. Úgy rendelkezett, hogy férfiak és nők szent házasságban egyesüljenek, családot alapítsanak, amelynek tisztességgel megkoronázott tagjait a mennyei család tagjainak kell tartanunk.

Krisztus megtisztelte a házastársi viszonyt azzal is, hogy a közte és megváltottai közötti kapcsolat egyik szimbólumává tette. Ő maga a vőlegény, az egyház a menyasszony, akiről mint választottjáról ezt mondja: "Mindenestől szép vagy, én mátkám, és semmi szeplő nincs benned!" (Énekek 4:7).

Krisztus "szerette az egyházat, és Önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván... hogy legyen szent és feddhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket" (Ef 5:25-28).

A családi kötelék a legszorosabb, leggyöngédebb és legszentebb minden kötelék között a földön. Isten az emberiség áldásául szánta. És áldás is az mindenütt, ahol értelmesen, istenfélelemben és a vele járó felelősségeket kellően mérlegelve lépnek a házasság kötelékébe.

Akik a házasság gondolatával foglalkoznak, fontolják meg, milyen lesz az általuk alapított otthon jellege és befolyása! Amikor szülők lesznek, szent megbízatást kapnak. Jórészt a szülőkön múlik gyermekeik boldogulása ezen a világon, és boldogságuk az elkövetkezendőben. Sok tekintetben ők határozzák meg gyermekeik fizikai és erkölcsi jellemvonásait. Az otthon jellegétől függ a társadalom állapota. Minden egyes család befolyásának súlya latba esik a fel- vagy lefelé billenő mérlegserpenyőben.

A társválasztásnál figyelni kell arra, hogy a lehető legjobban biztosítva legyen szülők és gyermekeik testi, szellemi és lelki egészsége - amely képessé teszi a szülőket és a gyermekeket arra, hogy embertársaik áldására és Teremtőjük dicsőségére szolgáljanak.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 22

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2022&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2022&version=NT-HU

Isten népe bűneinek listája valósággal sokkoló: bálványimádás, vérontás, paráznaság, vérfertőzés, zsarolás és megvesztegetés a bíróságon, a szegények gazdagok általi elnyomása és jogok megtagadása a külföldiektől. Ami sok, az sok. Isten kétségkívül közbe fog avatkozni, és azok, akik most oly’ bátraknak tűnnek, össze fognak törni. Ahogy a fémműves szennyezett fémet önt a tisztító kemencébe, úgy fogja Isten összegyűjteni a népet Jeruzsálembe, és tüzet fújni rájuk, amire ők elolvadnak. Megtudják, milyen Isten elégedetlensége. A fejétől bűzlik a hal: uralkodó, pap és próféta egyaránt erőszakosak és romlottak. Hogyan menekülhetnek meg?

Jeruzsálem akkor mégsem Isten városa lenne? Nem Isten húzta fel hát a falait, hogy az ellenséget kívül tartsa? De igen, ez azonban nem szabad, hogy megtévesszen minket! Azok a falak most ugyan jól néznek ki, viszont egyszer már lerombolták őket.

Siessünk és keressünk valakit, aki újra fel tudja építeni a falakat, méghozzá remélhetőleg időben! És még ha a falak nem is készülnek el, mire szükség van rájuk, még valaki odaállhat a résre, testével takarva el a hiányzó részt, és így állítva meg Isten elégedetlenségét, még mielőtt kitöltetne.

Hogyan? Hát senki nem akar odaállni? Senki nem képviseli Izrael ügyét? Így van. Senki nem méltó rá. Mi jöhet akkor így a pusztuláson kívül?

Van azonban egyvalaki, aki képes rá, és oda is áll a résre. Az a valaki, akinek alakját a próféták előre látták látomásaikban. Ő, aki egyidejűleg Isten fia és Emberfia, Ő az egyetlen alkalmas személy. Odaáll a hiányzó részre, véget vetve Isten elégedetlenségének, és megmentve Izraelt. Átvette a mi helyünket, mégis engem is hív, hogy álljak oda mellé a fal résébe, imádkozva a saját közösségemért, országomért, a világért. „Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet?” (1Móz 18:25 – új prot. ford.) 

Ross Cole 

284. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  28-29. fejezeteihez (január 10-17.).

Néhány ember számára talán nehéz lehet ezekkel a fejezetekkel azonosulni. Amennyiben nem boldog, egészséges és jól működő családi háttérrel vagy házassággal rendelkezel, akár úgy is érezheted, hogy ez az üzenet nem neked szól. A szerző arról ír, hogy mennyire döntő fontosságú az életre szóló társ megválasztása, és nem szabad elsietni azt. Évekbe telik a házasságot gazdag, erős, szétszakíthatatlan szövetséggé alakítani Krisztussal a középpontban. Majd ahogy a család gyarapodik, a legnagyobb befolyás, amit gyakorolni tud, az, hogy boldog otthont teremt és Jézus szeretetére neveli a gyerekeket. Sajnos én egy kis családból származom, ahol ez a gondolat ismeretlen volt, és szomorúsággal és magánnyal küzdöttem a házasságkötést követően is. Az volt az egyik vágyam, hogy nagy család és boldog otthon vegyen körül, mégis valahogy ez nem valósult meg. Mindazonáltal úgy vélem, a házasságon és a gyermeknevelésen túlmutat itt a fő mondanivaló. Ez arról szól inkább, hogy vonzzuk be az embereket és kerüljünk közel a szívükhöz. Megtanultam, hogy az otthonomat a szolgálat eszközeként használhatom, hogy örömmel fogadjam benne azokat, akik talán szintén megsebzettek. Gondolj csak azokra, akik csonka családból származnak, akik az élet értelmét keresik és nem találják meg azt a számtalan csapdával teli világban. Kapcsolódj hozzájuk, oszd meg velük az ebédedet az otthonodban és szánj időt egy velük töltött, felemelő beszélgetésre. Az igaz barátság melegsége, a szeretet, ami a szíveket köti össze, a menny örömének előízét jelenti. 

Jane Wendt

Fordította Gősi Csaba

1 megjegyzés: