2021. január 8., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 8 - PÉNTEK - Ezékiel 17

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 27. fejezet 2004. nap

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELVEK 

Az egészségügyi elvek ismerete nélkül senki sem alkalmas az élet felelősségeinek hordozására

27. fejezet (6. rész) – Alkoholkereskedelem és szesztilalom  

Szesztilalom

Kétségbeejtő helyzetben van az az ember, aki rászokott a szeszes italra. Az agya beteg, akaratereje meggyengült. Ital utáni vágyának saját erejéből nem tud ellenállni. Nem lehet érvekkel meggyőzni, sem rábírni arra, hogy tagadja meg magát. Ha valaki, aki elhatározta, hogy felhagy az itallal, a bűn vermébe csábulva újra megragadja a poharat, amint megérzi az ital ízét, minden jó szándéka semmivé lesz. Egy korty az őrjítő italból, és már nem is gondol a következményekre. Elfelejti vérző szívű feleségét. A züllött apa nem törődik többé gyermekei éhezésével és ruhátlanságával. Ennek az üzletnek a legalizálásával a törvény jóváhagyja a lélek e csapdáját, és nem hajlandó azt a kereskedést betiltani, amely bajjal árasztja el a világot.

Ez mindig így lesz? Kell-e az embernek a kísértés szélesre tárult ajtajával szemben állandóan harcolnia a győzelemért? Örök csapásként telepszik az iszákosság átka a civilizált világra? Emésztő tűzként fog továbbra is évről évre végigsöpörni boldog otthonok ezrein? Amikor egy hajó partközelben zátonyra fut, az emberek nem bámulnak tétlenül a partról, hanem életüket kockáztatva igyekeznek kimenteni az embereket a hullámsírból. Mennyivel inkább kellene igyekezni arra, hogy megmentsük őket az iszákosok sorsától!

Nemcsak az iszákost és családját veszélyezteti az italárus tevékenysége. Nem is az adóteher a fő baj, amellyel ez az üzlet sújtja a társadalmat. Mindnyájan egymáshoz vagyunk szőve az emberiség szövedékében. Az a rossz, ami a nagy emberi testvériség bármely részét éri, veszélybe sodor mindenkit.

Sokan, akik nyereségvágyból és kényelemszeretetből semmit sem tesznek az italkereskedelem megfékezésére, túl későn ismerik fel, hogy ez az üzlet őket sem hagyja érintetlenül. Saját gyermekeiket látják italtól elbutítva és tönkretéve. A törvénytelenség zavargáshoz vezet. A tulajdon veszélybe kerül. Az élet nem biztonságos. Megsokszorozódnak a balesetek tengeren és szárazföldön. A piszokban és nyomorban tenyésző betegségek utat találnak a nagyúri és fényűző otthonokba is. A kicsapongó és bűnöző gyermekek erkölcstelen viselkedése megmételyezi a csiszolt és kulturált családok fiait és leányait is.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 17

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2017&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2017&version=NT-HU

Sorban ez a harmadik fejezet, amely példázat formájában jelenik meg. A legtöbb esetben a bibliai példázatok jelentése nagyon világos. Nagyon kevés példázatnak van rejtett jelentése. Amikor Jézus földön jártakor prédikált és tanított, gyakran használt példázatokat, amelyek közül a legtöbbet mindenki megértette. Azonban volt néhány alkalom, amikor Jézus elmondott egy példázatot, a tanítványai hozzá fordultak és így kérlelték: „Urunk, mondd el mit jelent ez a példázat!”  

Ugyanez igaz az ószövetségi példázatokra is. A legtöbb esetben nagyon nyilvánvaló az ószövetségi példázatok jelentése. A 15. fejezetben az Izraelre alkalmazott terméketlen szőlővessző példázatát láttuk. Isten elhívta Izrael népét, hogy lelki gyümölcsöt teremjen az Ő nevében és dicsőségére. De Izrael nem termett gyümölcsöt. Terméketlen szőlővessző voltak. Aztán a 16. fejezetben a hűtlen feleség példázatával találkoztunk. Isten szívébe zárta Izraelt. A nép az Ő menyasszonya volt. Szerette őket és gondoskodott róluk. Ők azonban nem voltak hűségesek az Istennek való odaszánásukban. Lelki paráznaságot követtek el. Ezeket a példázatokat könnyű megérteni. Amikor azonban a 17. fejezethez érkezünk, egyáltalán nem nyilvánvaló a példázat jelentése. Ezért van az, hogy a második vers nemcsak egy példázatról beszél, hanem egy találós meséről is. Egy bizonyos szempontból példázat, mert van lelki jelentése, más szempontból pedig egy találós mese, mert meg kell fejteni.

Ezékiel illusztrációjában egy hatalmas sas leszakítja egy fiatal cédrus csúcsán lévő ágakat és elviszi azokat egy másik országba. Kr.e. 795-ben a babiloni csapatok elfogják Jójákimot, Júda királyát Jeruzsálem népének javával együtt, és elviszik őket Babilonba. Otthon a cédrusfa hazájában a sas elültetett egy magot, amely szőlőtővé lett. Alacsony növésű volt, de engedelmes volt a sasnak. Jeruzsálemben Babilon a királyi család egy másik tagját, Sédékiást nevezi ki királynak Jójákin helyett. Sédékiás korlátozott függetlenséggel rendelkezett és Babilon alattvalója kellett, hogy maradjon.

Aztán egy másik hatalmas sas jelenik meg, hasonlóan lenyűgöző, mint az előző, és ekkor az alacsony növésű szőlőtő alattvalói hűségét az új sasra váltja. Sédékiás fellázad Babilon ellen azáltal, hogy egy Babilon ellenes katonai szövetségre lép Egyiptommal. Ezért az első sas (Babilon) kitépi a szőlőtőt, levágja az ágait és hagyja elhervadni és meghalni. Babilon elpusztítja Jeruzsálemet és Sédékiást megalázó módon rabságba hurcolják, ahol meghal.    

Ezékiel magyarázata különleges hangsúlyt fektet Sédékiás árulására, ahogy a szövetséget Babilonnal megtörte. Sédékiás Jahve nevében hűséget esküdött Nabukodonozornak, de megszegte esküjét azzal, hogy Egyiptom segítségét kereste. Büntetésképpen rabként Babilonba hurcolják. Ezékiel ezután azt látja, hogy Isten – nem egy sas – letör egy ágat a cédrusfa tetejéről, és elülteti azt egy hegy tetején, ahol egy hatalmas és lenyűgöző fává nevekedik, amely hasznára van mindenféle állatnak és madárnak. Dávid királyi vonalából Isten vesz egyet, a Messiást, és általa egy olyan országot alapít, amely áldást hoz az egész világnak. A magas fák alacsonyakká válnak, a zöld fák pedig kiszáradnak, de Isten fája virul és gyarapszik. Az olyan nemzetek mint Babilon és Egyiptom elvesznek, de Isten országa felmagasztaltatik. Ez a mai nap üzenete.   

Mohanraj Israel 

283. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  27. fejezetéhez (január 3-9.).

Biztos vagyok benne, hogy az Isten gondviselésének eredményeképpen kértek fel, hogy ehhez a fejezethez én írjam az olvasmányt. A családi felmenőim között sok az alkoholista, és úgy hiszem, pusztán annak köszönhetem, hogy nem követtem ezt az utat a függőség lejtőjén, hogy elfogadtam Isten kegyelmét és védelmét az életemben. Gondolj csak arra az ellopott örömre, amelyet az alkohol megvont generációk sokaságától a földi életek során. A szeszes ital többélű fegyver. Gondolj a gyártók és eladók kapzsiságára és mohóságára, a fogyasztók fájdalmára és kétségbeesésére, illetve a szeretteiknek okozott bánatra és szívfájdalomra. Gyakorta, amikor a függőségekről olvasok, sok szégyenérzetet tapasztalok azokon, akik részt vesznek ebben a pusztító körben. Ugyanakkor van egy csavar ebben a fejezetben, amely a felelősséget azokhoz a szereplőkhöz köti, akik a függőket a lefelé útra csábították. A szerző megemlíti, hogy bár a társadalom kiáll a törvények mellett, amelyek engedélykötelessé teszik e tevékenységeket, és úgy véli, hogy hasznosak az alkoholfogyasztás és az ebből származó jövedelem korlátozásában, ezek a törvények valójában lehetővé teszik a kormány számára, hogy támogassák az alkoholgyártást és- terjesztést, amennyire csak jónak látják. Mindenesetre Jézus gyengéd és együttérző azokkal, akik az ellenség markába kerültek az alkohol következtében. Még ha te magad nem is küzdesz alkoholproblémával, tartsd észben, hogy az emberiség kapcsolati hálójában valamennyiünk sorsa összefonódik. Ami az egyiket érinti, az mindannyiunkat érinti, és hamarosan meglátjuk ennek a szörnyű veszedelemnek a következményét, amit most még nem látunk teljességében. 

Jane Wendt

Fordította Gősi Csaba

2 megjegyzés: