2021. január 2., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 2 - SZOMBAT - Ezékiel 11

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 26. fejezet 1998. nap

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELVEK 

Az egészségügyi elvek ismerete nélkül senki sem alkalmas az élet felelősségeinek hordozására

26. fejezet (3. rész) – Izgató- és kábítószerek  

Enyhébb kábítószerek

A természetellenes izgatószerek utáni vágyat öröklő személyeknek sem a szemük előtt, sem a kezük ügyében nem szabad bort, sört vagy almabort tartani, mert ezek állandó kísértést jelenthetnek számukra. Sokan az édes almabort ártalmatlannak tartva minden lelkifurdalás és korlátozás nélkül vásárolják. De az csak rövid ideig marad édes; azután elkezdődik az erjedés. A csípős íz, amit felvesz, még kívánatosabbá teszi sok ínyenc számára, és fogyasztója nem szívesen ismeri el, hogy az ital alkoholos lett, vagyis megerjedt.

Még az édes almabor is - szokványosan elkészített állapotában - káros az egészségre. Ha az emberek látnák, mit mutat a mikroszkóp az általuk vásárolt almaborról, kevesen akarnának inni belőle. Sokszor azok, akik az almabort piaci eladásra készítik elő, nem ügyelnek a felhasznált gyümölcs állapotára, és férges és romlott almából préselnek levet. Azok, akik különben nem fogyasztanának mérgezett, romlott almát, isszák a belőle készült bort, és élvezetesnek mondják; de a mikroszkóp megmutatja, hogy még amikor frissen kerül is ki a présből, ez a kellemes ital egyáltalán nem alkalmas fogyasztásra.

Sörtől és bortól éppúgy meg lehet ittasodni, mint a tömény italoktól. Fogyasztásuk vágyat ébreszt erősebb italok megkóstolására. Így alakul ki az alkoholizmus. A "mértékletes ivás" az az iskola, amelyben az ember felkészül alkoholista "pályafutására". E kevésbé ártalmas izgatószerek olyan alattomosan dolgoznak, hogy áldozatuk még nem is sejti a veszélyt, és máris rálépett az iszákosság útjára.

Egyesek, akik egyáltalán nem állnak iszákos emberek hírében, állandóan valamilyen enyhe izgatószer hatása alatt vannak. Izgatottak, megbízhatatlanok, kiegyensúlyozatlanok. Biztonságban képzelik magukat, és elmennek addig, amikor már minden gátlás megszűnik, és minden elv áldozatul esik. Nagy elhatározásaik kudarcba fulladnak, és legjobb belátásuk sem elég ahhoz, hogy állatias étvágyukat a józan ész uralma alatt tudják tartani.

A Biblia sehol sem hagyja jóvá a szeszes italok fogyasztását. Az a bor, amit Krisztus vízből teremtett a kánai menyegzőn, tiszta szőlőlé volt: must, amelyet "lelnek a fürtben". A Szentírás ezt írja róla: "ne veszesd el, mert áldás van benne" (Ésa 65:8).

Krisztus volt az, aki az Ószövetségben így figyelmeztette Izraelt: "A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs!" (Péld 20:1). Ő nem teremtett ilyen italt. Sátán akarja rávenni az embert olyan mértéktelenségre, amely értelmét elhomályosítja, és a lelki dolgokkal szemben érzéketlenné teszi. Krisztus pedig azt tanítja, hogy hajtsuk igába alacsonyabb rendű hajlamainkat. Ő sohasem teszi az ember elé azt, ami kísértés lehet számára. Egész élete az önmegtagadás mintaképe volt. Azért viselte el értünk negyvennapos pusztai böjtölésével a legsúlyosabb próbát - ami súrolta az emberi tűrőképesség határát -, hogy megtörje az étvágy hatalmát. Krisztus volt az, aki úgy rendelkezett, hogy Keresztelő János ne igyék se bort, se részegítő italt. Krisztus volt az, aki hasonló önmegtartóztatást parancsolt Manoah feleségének is. Krisztus nem cáfolta meg saját tanítását. Az erjedetlen bor, amellyel ellátta a menyegző vendégeit, egészséges és üdítő ital volt. A Megváltó és tanítványai ilyen bort használtak az első úrvacsorán. Ilyen bort kell mindig az úrvacsorai asztalra tenni a Megváltó vérének jelképeként. Ezt a szent szolgálatot Isten léleküdítő, életadó alkalomnak szánta. Semmi olyant sem szabad beleszőni, ami bűnös célt is szolgál.

Annak a fényénél, amit a Szentírás, a természet és a józan ész a szeszes italok fogyasztásáról tanít, hogyan foglalkozhatnak keresztények sörkészítéshez való komlótermeléssel, bor vagy almabor előállításával, illetve eladásával? Ha úgy szeretik felebarátaikat, mint önmagukat, hogyan segédkezhetnek a nekik szánt csapda felállításában?

Az iszákosság sokszor otthon kezdődik. Az egészségtelen, zsíros ételek gyengítik az emésztőszerveket, és az emberben még izgatóbb táplálék után keltenek vágyat. Ezzel az ember arra szoktatja étvágyát, hogy egyre nehezebb ételeket kívánjon; mind gyakrabban igényli az izgató dolgokat és egyre nehezebben tud ellenállni nekik. Szervezete többé-kevésbé megtelik méreggel, és minél gyengébb lesz, annál inkább kívánja ezeket a dolgokat. A rossz irányba tett egyetlen lépés utat készít a következőnek. Sokan asztalukról száműzik ugyan a bort és az egyéb részegítő italokat, mert nem akarnak vétkezni, de telerakják olyan ételekkel, amelyek szomjúságot keltenek részegítő italok után; és ennek a kísértésnek szinte lehetetlen ellenállni. A rossz étrendi szokások tönkreteszik az egészséget, és előkészítik az iszákosság útját.

Rövid időn belül nem sok szükség lenne mértékletességi hadjáratokra, ha a fiatalokba, akik a társadalmat formálják és alakítják, beleplántálnák a mértékletességi elveket. A szülők saját otthonukban indítva hadjáratot a mértéktelenség ellen, már kicsi korukban tanítsák meg gyermekeiket az elvek követésére, és akkor reménykedhetnek a sikerben.

Az anyáknak szerepük van gyermekeik helyes szokásainak és jó ízlésének kialakításában. Formáljátok étvágyukat; utáltassátok meg velük az izgatószereket! Neveljétek gyermekeiteket erkölcsi bátorságra, környezetük bűnös dolgainak elutasítására! Tanítsátok meg őket mások erős befolyásával szembeni megingathatatlan ellenállásra! Inkább ők befolyásoljanak másokat a jóra!

Nagy erőfeszítések történnek az iszákosság legyőzésére, de sok erőfeszítés nem a helyes dolgokra összpontosul. A mértékletességi reform képviselőinek tudniuk kellene, hogy milyen bajok származnak az egészségtelen ételek, az erős fűszerek, a tea és a kávé fogyasztásából. Jó munkát kívánunk mindazoknak, akik a mértékletességi szolgálatban munkálkodnak; de arra kérjük őket, hogy tanulmányozzák jobban annak a bűnnek az okát, amely ellen harcolnak, és igyekezzenek következetesek lenni a reformokban.

Ismételten hangoztatni kell az emberek előtt, hogy értelmi és erkölcsi képességeik helyes egyensúlya nagymértékben testi állapotukon múlik. Mindenféle kábítószer és természetellenes doppingszer, amely legyengíti és lerontja az ember fizikumát, negatívan befolyásolja értelmi és erkölcsi világát is. Az iszákosság a világ erkölcsi romlottságának egyik forrása. Az eltorzult étvágy kielégítésével az ember elveszíti a kísértésekkel szembeni ellenálló képességét.

A mértékletességi reformátorok feladata az embereket ebben a dologban nevelni. Tanítsák meg őket arra, hogy az egészséget, a jellemet, sőt az életet is veszélyeztetik az izgatószerek, mert a lecsökkent energiát természetellenes, görcsös tevékenységre ösztönzik.

Ami a teát, a kávét, a dohányzást és a szeszes italokat illeti - egyetlen biztos út van: nem érinteni, nem kóstolni, hozzá sem nyúlni! A teának, kávénak és hasonló italoknak ugyanaz a hatásuk, mint a szeszes italoknak és a dohánynak. Egyes esetekben éppoly nehéz lemondani róluk, mint az iszákosnak a szeszes italról. Azoknak, akik megpróbálják elhagyni ezeket az izgatószereket, egy ideig fájó hiányérzetük van. De kitartással le tudják győzni e kínzó vágyukat, és megszűnik hiányérzetük. A természetnek szüksége van egy kis időre a visszaélések kiheveréséhez; de adj neki esélyt, és amikor ismét magához tér, munkáját jól és becsületesen fogja elvégezni.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 11

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2011&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2011&version=NT-HU

Emberi tulajdonság, hogy hajlamosak vagyunk magunkat és a körülményeinket összehasonlítani másokéval, és amikor így teszünk, sokszor jobb színben látjuk magunkat. Nagy a kísértés, hogy gondolatban szétválasszuk a „mi” és az „ők” csoportját, és magunkat feljebb helyezzük, különösen, ha úgy érezzük, mi áldásokban részesülünk, a többiek pedig nem.

Júda 25 vezetője, akiket Ezékiel látott Jeruzsálemben helyzetüket a fogságban lévő honfitársaikéhoz hasonlítva mérték fel. Ők a szent városban, Dávid városában voltak, amazok pedig messze földön fogságban. Bárhonnan is nézzük, úgy tűnhet, hogy, akik Jeruzsálemben voltak, élvezték Isten kegyét, míg a Babilonban lévők nem.

Azt látjuk, hogy a 25 vezető is erre a feltételezésre jutott. A kifejezés a 3. versben: ez a város a fazék, mi pedig a hús” az áldozati rendszerre utal, ahol a fazék jelentette az oltárt a hús pedig az áldozat „jó” része volt. A vezetők ezzel azt mondják, hogy akik Jeruzsálemben maradtak, azok Isten kegyeltjei, a Babilonban lévő hűséges foglyok pedig Isten ítélete alatt vannak, és haragját kell elszenvedniük.

Amikor meg vagyunk győződve róla, hogy jó helyen vagyunk, Isten mégis kiigazítja a gondolkozásunkat, az nagyon sokkoló lehet. Képzelheted, milyen meglepő volt hallani ezeknek a vezetőknek, hogy Isten ítélete alatt vannak. Ez a fordított gondolatmenet Ezékielt is megdöbbentette, mert együttérzően így kiáltott fel: „Ah, ah, Uram Isten, te véget vetsz Izráel maradékának!” (3. vers). Más szavakkal: „Ha ezekre az emberekre Jeruzsálemben ítélet vár, vajon megállhat bármelyikünk?”

Isten Ezékiel által küldött üzenete kijózanító. Azok, akik lázadtak ellene, vagy akik csak passzívan tettették a vallásosságot, Isten ítéletére számíthatnak. Isten dicsősége elpártolt azoktól, akik olyannak vallották magukat, amilyenek valójában nem voltak, és a helyzetük sötétnek mutatkozott.

De vegyük észre, Isten dicsősége nem távozott el teljesen. Az ítélet ezek ellen az emberek ellen nem jelentette Isten népének a végét. A maradék létezett. Megvolt Isten hűségeseinek maradéka (közülük néhányan Babilonban és néhányan Júdában), és rövid időn belül megváltás várt rájuk.

Figyeljük meg: ahogy Isten jelenléte elhagyta a templomot és Jeruzsálemet, utoljára megállt a hegy felett a várostól keletre (22-23. v). Ez a hegy –amely később Olajfák hegye néven vált ismertté – nemcsak az a hely, ahol Jézus találkozik majd a tanítványaival, hanem ahonnan keresztre feszítése, eltemetése és halálból való feltámadása után a mennybe emelkedik. Ez az a hely, ahová visszatér majd népével a millenium után, lába megérinti majd a hegyet, amely kettéhasad, helyet adva a leszálló Új Jeruzsálemnek (Zak 14:4, Jézus élete, 829. oldal).

Csakúgy, mint Ezékiel napjaiban, ma is van egy maradék; egy maradék, akik megtapasztalják a megváltást a formális vallásosságból és abból, hogy valami mást éljenek, mint amit megvallanak. A maradék megváltása egyedül Isten dicsőségéből fakad, az Ő jelenlétéből szíved templomában. Jézus ott fog lakozni és megszabadít téged. Behívod Őt? Ha már meg is tetted, az nagyszerű hír! Dicsőség Istennek!

Dr. Eric Bates 

282. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  24-26. fejezeteihez (december 27 – január 2.).

Egy kis időt szántam egy meg nem nevezett betegem számára, hogy elmondhassa történetét, miközben a bibliakörre tartottunk. „Te minden kétséget kizáróan keresztény vagy. Ezért ne firtasd a dohányzási szokásaimat. Én kint dohányzom, biztonságos mértéket tartok, ami a passzív dohányzás káros hatásait csökkenti a szeretteim számára. Továbbá, a dohányzás meg sincs említve a Bibliában. És bár az étrendem nincs rendben, napoljuk el máskorra ennek megvitatását. Jézus is halat evett a feltámadása után, hogy megmutassa a tanítványainak, hogy Ő nem egy szellem.”

Hogy miért rossz döntés továbbra is az állati eredetű étrendet választani a modern életkörülmények mellett, annak oka a környezetvédelmi problémák, az állatokkal való kegyetlen bánásmód, az egészségre tett káros hatások, amelyeket az állattartás és a tejtermelés során használt hormonális adalékanyagok okoznak. Amikor a Bibliát írták, akkor a dohányzás még nem létezett. Isten szava viszont nem helyesli a helytelen életmódot. A WHO igazolt kutatásai szerint, „nem létezik olyan, hogy biztonságos szintű passzív dohányzás.” A tudományos kutatások igazolták Ellen White egészségügyi tanácsait, aki Isten szolgájaként figyelmeztetett az állati zsírok, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a nikotinos élénkítőszerek és a mozgásszegény életmód veszélyeire. A legtöbb édesvizünket a modern iparágak mérgező anyagokkal fertőzték meg. Jézus idejében a vizek méreganyag-tartalma valószínűleg nem volt a közelében sem a mainak.

Ahogy János imádkozott és kívánta: amint jó dolga van lelkünknek, legyen jó dolgunk, és legyünk egészségek. (3Jn 1:2)

Ruth Haamankuli
Egészségügyi Szolgálatok igazgatója és gyülekezeti vén, Minnetonka Hetednapi Adventista Egyház, Minnesota, USA
Fordította Gősi Csaba

2 megjegyzés: