2021. január 11., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 11 - HÉTFŐ - Ezékiel 20

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 28. fejezet 2007. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

28. fejezet (2. rész) – Szolgálat a családban  

Tömegek vágynak jobb életre, de nincs bátorságuk és elszántságuk ahhoz, hogy megtörjék a szokás hatalmát. Visszariadnak a megkövetelt erőfeszítéstől küzdelemtől és áldozattól; életük zátonyra fut, tönkremegy. Ezért még nagy tudású, nemes törekvésű és jó képességű - egyébként természetüknél és képzettségüknél fogva bizalmi és felelős állások betöltésére alkalmas - emberek is lezüllenek és elvesznek a jelenlegi és az eljövendő élet számára.

Micsoda ádáz harcot kell folytatniuk emberi méltóságuk visszaszerzéséért azoknak, akik a jó útra térnek! Egész életükön át megviselt szervezetükben, ingatag akaratukban, csökkent értelmi és meggyengült lelki képességeikben aratják rossz vetésük gyümölcsét. Mennyivel többet lehetne elérni, ha a bűnt már csírájában elfojtanák!

Ez a feladat nagyrészt a szülőkre hárul. Erőfeszítéseinket - amelyeket az iszákosság és a társadalom testét fekélyként emésztő egyéb bűnök terjedésének feltartóztatására teszünk - százszor nagyobb siker koronázná, ha jobban igyekeznénk a szülőket megtanítani arra, miként alakítsák gyermekeik szokásait és jellemét. A bűnre félelmetes erővel kényszerítő szokásokat a szülők jóra késztető hatalommá alakíthatják. A folyóval már a forrásnál találkoznak, és nekik kell azt helyes mederbe terelni.

A szülők lerakhatják gyermekeik egészséges, boldog életének alapját. A kísértésekkel szembeni erős erkölcsi ellenálló képességgel, az élet problémáinak leküzdésében szükséges bátorsággal és erővel felruházva engedhetik el őket hazulról. Úgy befolyásolhatják szándékaikat és fejleszthetik képességeiket, hogy életüket Isten dicsőségére és a világ áldására szenteljék. Ösvényüket napfényes és árnyékos útszakaszokon egyengethetik felfelé, a dicső magasságok felé.

Az otthon misszióterülete túlnő saját határain. A keresztény otthonnak példamutatással kell szemléltetnie az igaz és tökéletes életelveket. Ez a példa jó hatással van a világra. Az igaz család sokkal nagyobb befolyást gyakorol az emberek szívére és életére, mint bármilyen prédikáció. Ha a fiatalok ilyen otthonból lépnek ki az életbe, továbbadják azt a leckét, amelyet megtanultak. Nemesebb életelveket ismertetnek meg más családokkal, és felemelő befolyást árasztanak a társadalomra.

Sokan vannak még, akik számára áldássá tehetnénk otthonunkat. Társas összejöveteleinket, vendéglátásainkat ne a világ szokásai irányítsák, hanem Krisztus Lelke és Isten Igéjének tanításai! A zsidók minden ünnepükbe bevonták a szegényt, az idegent, valamint a lévitát is, aki egyrészt segített a papnak a szentélyben, másrészt vallási tanító és misszionárius volt. Mindezeket a nép vendégeinek tekintették, akikkel minden társadalmi és vallási örvendezéskor megosztották vendégszeretetüket, és gyengéden gondoskodtak róluk a betegség és a szükség idején. Ők azok, akiket szívesen kell látnunk otthonunkban. Ez a meleg fogadtatás sokat tehet a misszionárius ápoló vagy tanító, a gonddal terhelt, dolgos anya vagy az oly sok hajléktalan, szegénységgel és csüggedéssel küzdő gyenge és idős ember megvidámítására és bátorítására.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 20

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2020&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2020&version=NT-HU

Ezékiel könyvének 20. fejezete azzal a képpel nyit, hogy Júda vezetői Ezékieltől érdeklődnek Isten felől, azonban Isten ezt megtagadja tőlük, mivel a vezetők szándékosan elutasítják, hogy az Úr útjain járjanak (1-4. vers). Isten ahelyett, hogy megválaszolta volna a feltett kérdést, melyért a vezetők felkeresték, egy olyan üzenetet adott nekik, melyen a fejezet hátralevő része alapul (5-44. vers).

Az üzenet első fele ismétlés Izrael történelméből Egyiptomtól az ígéret földjének elfoglalásáig; közben kiemeli Izrael népének lázadó hajlamát és Isten hűségét és jóságát Izrael elfordulásainak ellenére is (5-31. vers). A történet négy részből áll: (1) Egyiptomban (5-9. vers), (2) felnőtt generáció a pusztában (10-17. vers), (3) második generáció a pusztában (18-26. vers) és (4) Kánaánban (27-29. vers). Izrael, mint nemzet egyre előrébb haladva folyamatosan lázadozott Isten ellen. Két bűn emelkedik ki a többi közül: a bálványimádás és Isten szombatjának meggyalázása. Izrael hűtlen volt, bálványokkal szennyezte magát ahelyett, hogy teljesen odaszentelte volna magát Istennek. Megszentségtelenítette Isten szombatját, mivel nem értette meg, hogy a szombat megszentelése jelzi Istenhez való tartozását.

Az üzenet második fele Izrael hitehagyásáról szól Ezékiel idejéből, mely magába foglalja a megtisztítást és helyreállítást (30-44. vers). Isten népe nem volt kevésbé bálványimádó, mint amilyenek az elődeik voltak, hiszen ugyanazokat a bűnöket ismételték meg, beleértve azt is, hogy „átvitték fiaikat a tűzön” (lásd 31. vers). De Isten kiszabadítja őket a fogságból és könyörögni fog nekik szemtől szemben úgy, ahogyan már korábban is szembesítette dolgaikkal Izrael ősapáit a pusztában. Meg fogja tisztítani a bálványimádó és lázadozó népet, és megújítja szövetségét a megmaradtakkal (32-38. vers). A büntetések és tisztulás időszaka után Isten visszahozza a népet a különböző országokból – ahova szétszóródtak – arra a visszaállított földre, ahol igaz imádat lesz, és nem lesz újra bálványimádás (40-44. vers).

Izrael múltbéli és jelenbeli ismétlődő hitehagyásainak ellenére Isten még mindig hűséges hozzá. Sőt, nagyszerű tervei vannak a helyreállításra. Isten hosszú béketűrése és türelme az emberek felé jól látható abban, ahogy Isten viszonyult a lázadozó Izraelhez. Isten nem úgy fordul hozzánk, ahogyan megérdemelnénk, hanem szeretettel, mivel Ő maga a szeretet.

Chawngdinpuii  Chawngthu 

284. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  28-29. fejezeteihez (január 10-17.).

Néhány ember számára talán nehéz lehet ezekkel a fejezetekkel azonosulni. Amennyiben nem boldog, egészséges és jól működő családi háttérrel vagy házassággal rendelkezel, akár úgy is érezheted, hogy ez az üzenet nem neked szól. A szerző arról ír, hogy mennyire döntő fontosságú az életre szóló társ megválasztása, és nem szabad elsietni azt. Évekbe telik a házasságot gazdag, erős, szétszakíthatatlan szövetséggé alakítani Krisztussal a középpontban. Majd ahogy a család gyarapodik, a legnagyobb befolyás, amit gyakorolni tud, az, hogy boldog otthont teremt és Jézus szeretetére neveli a gyerekeket. Sajnos én egy kis családból származom, ahol ez a gondolat ismeretlen volt, és szomorúsággal és magánnyal küzdöttem a házasságkötést követően is. Az volt az egyik vágyam, hogy nagy család és boldog otthon vegyen körül, mégis valahogy ez nem valósult meg. Mindazonáltal úgy vélem, a házasságon és a gyermeknevelésen túlmutat itt a fő mondanivaló. Ez arról szól inkább, hogy vonzzuk be az embereket és kerüljünk közel a szívükhöz. Megtanultam, hogy az otthonomat a szolgálat eszközeként használhatom, hogy örömmel fogadjam benne azokat, akik talán szintén megsebzettek. Gondolj csak azokra, akik csonka családból származnak, akik az élet értelmét keresik és nem találják meg azt a számtalan csapdával teli világban. Kapcsolódj hozzájuk, oszd meg velük az ebédedet az otthonodban és szánj időt egy velük töltött, felemelő beszélgetésre. Az igaz barátság melegsége, a szeretet, ami a szíveket köti össze, a menny örömének előízét jelenti. 

Jane Wendt

Fordította Gősi Csaba

2 megjegyzés: