2021. január 6., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 6 - SZERDA - Ezékiel 15

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 27. fejezet 2002. nap

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELVEK 

Az egészségügyi elvek ismerete nélkül senki sem alkalmas az élet felelősségeinek hordozására

27. fejezet (4. rész) – Alkoholkereskedelem és szesztilalom  

Az iszákos is képes volna pozitív cselekedetekre. Ő is kapott talentumokat, amelyekkel megdicsőíthetné Istent, és használhatna a világnak. De embertársai tőrt vetnek lelkének, és hasznot húznak lezülléséből. Ők fényűzően élnek, míg a szegény áldozatok, akiket ők fosztottak ki, nyomorognak és boldogtalanok. De Isten számadásra hívja azt, aki az iszákos pusztulását siettette. Aki uralkodik a mennyekben, nem téveszti szem elől az iszákosság első okát, sem végső következményét. Ő, aki még a kis verébről is gondot visel, és felruházza a mező füvét, nem fordul el azoktól, akiket a maga képmására alkotott, és saját vérén váltott meg; nem hagyja figyelmen kívül kiáltásukat. Isten feljegyzi mindazt a gonoszságot, amely a bűnt és a szenvedést tovább örökíti.

A világ és az egyház talán tiszteli azt az embert, aki mások lezüllesztése árán szerzett vagyont. Talán rá is mosolyognak arra, aki embereket lépésről lépésre egyre lejjebb visz a szégyen és a züllés útján. Ám Isten mindezt megjegyzi, és igazságosan ítélkezik. A világ talán jó kereskedőnek tartja az italárust; de az Úr ezt mondja: "Jaj annak!". Őt vádolja mindaz a csüggedtség, nyomorúság és szenvedés, amelyet az alkoholkereskedelem zúdít a világra. Felelnie kell majd éhező, ruhátlan, hajléktalan anyák és gyermekek szenvedéséért, akik minden reményt és örömet eltemettek. Felelnie kell majd azokért a lelkekért, akik őmiatta lépték át készületlenül az örökkévalóság küszöbét. Az italárus munkájának támogatói pedig osztoznak bűnösségében. Isten ezt mondja nekik: "Vérrel rakvák kezeitek" (Ésa 1:15).

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 15

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2015&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2015&version=NT-HU

Ezékiel könyve 15-17. fejezetei három példázatot tartalmaznak. A példázat egy jól megjegyezhető történetbe vagy szóképbe csomagolt igazság. Jézus legtöbb tanítását példázat formájában mondta el. Így tett néhány ószövetségi próféta, beleértve Ezékielt is. 

Ez a példázat egy szőlőtőkéről és a venyigéről szól. Mivel rendelkezik a szőlő szára, ami kiválóbbá tenné őt az erdő többi fájánál? Semmivel. A többi fa hasznos faanyagot termel, de a szőlő szára puha, törékeny, görbe és csak ritkán vastag. Néha készítenek belőle nagy akasztószöget, amire a keleti házakban különböző dolgokat akasztanak. Azonban a szőlővessző egyetlen célja az, hogy gyümölcsöt teremjen. Amikor nem terem gyümölcsöt, minden fánál értéktelenebb. Így van ez Isten népével is, amikor elveszíti megkülönböztetett célját azzal, hogy nem termi meg az igazság gyümölcsét, nem ér többet a világi embernél. Ebből a szempontból nézve, azon kívül, hogy Isten plántálta el őket, a zsidók értéktelenebbek lettek minden más nemzetnél.

A szőlővesszőre utaló héber szó egy olyan gallyat jelent, ami csak akkor hasznos, ha gyümölcsöt terem. A fája semmire sem jó csak a tűzre. Éppen ezért, amikor Izrael nem terem gyümölcsöt, Isten ítéletének tüze minden percben bekövetkezhet. Ezékiel 15:8 ezt mondja: „Pusztává teszem az országot, mivel hűtlenekké váltak - így szól az én Uram, az Úr.” Ha a szőlővessző gyümölcsöt terem, hasznos, de ha nem, akkor értéktelen és haszontalan, ezért elégetik. Ez a példázat azt mutatja, hogy Júda hogyan vált értéktelenné az Úr számára, és más célt már nem szolgál, minthogy megégesse az ítélet tüze.

Ezékiel a szőlővessző bibliai jelképét teljesen a feje tetejére állítja. Ez általában egy pozitív kép a Bibliában (János 15). Amikor negatív módon használja, csak a rossz gyümölcsöt ítéli el. Most azonban Ezékiel a szőlővessző természetét kritizálja: fájának értéktelen voltát az erdő többi fájához képest. Azt mondja, hogy Jeruzsálem népe természeténél fogva haszontalan. Ezékiel öt fejezeten belül háromszor említi a szőlővessző példázatát (15:1-8; 17:5-10; 19:10-14).

Így az ember akkor képes értékes gyümölcsöt teremni, ha szereti Istent és az embertársát; ez életének a célja, és ha kudarcot vall ebben, semmi értéke sincs, csak a megsemmisülés vár rá. Ez a példázat azoknak szól, akik teljesen figyelmen kívül hagyják Istent és az igazi vallásosságot. Ez történt Jeruzsálemmel. Ezért vigyázzunk és ne legyünk gyümölcstelenek! Jöjjünk Jézushoz, igyekezzünk benne maradni, és az Ő szavai maradjanak meg bennünk! 

Mohanraj Israel 

283. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  27. fejezetéhez (január 3-9.).

Biztos vagyok benne, hogy az Isten gondviselésének eredményeképpen kértek fel, hogy ehhez a fejezethez én írjam az olvasmányt. A családi felmenőim között sok az alkoholista, és úgy hiszem, pusztán annak köszönhetem, hogy nem követtem ezt az utat a függőség lejtőjén, hogy elfogadtam Isten kegyelmét és védelmét az életemben. Gondolj csak arra az ellopott örömre, amelyet az alkohol megvont generációk sokaságától a földi életek során. A szeszes ital többélű fegyver. Gondolj a gyártók és eladók kapzsiságára és mohóságára, a fogyasztók fájdalmára és kétségbeesésére, illetve a szeretteiknek okozott bánatra és szívfájdalomra. Gyakorta, amikor a függőségekről olvasok, sok szégyenérzetet tapasztalok azokon, akik részt vesznek ebben a pusztító körben. Ugyanakkor van egy csavar ebben a fejezetben, amely a felelősséget azokhoz a szereplőkhöz köti, akik a függőket a lefelé útra csábították. A szerző megemlíti, hogy bár a társadalom kiáll a törvények mellett, amelyek engedélykötelessé teszik e tevékenységeket, és úgy véli, hogy hasznosak az alkoholfogyasztás és az ebből származó jövedelem korlátozásában, ezek a törvények valójában lehetővé teszik a kormány számára, hogy támogassák az alkoholgyártást és- terjesztést, amennyire csak jónak látják. Mindenesetre Jézus gyengéd és együttérző azokkal, akik az ellenség markába kerültek az alkohol következtében. Még ha te magad nem is küzdesz alkoholproblémával, tartsd észben, hogy az emberiség kapcsolati hálójában valamennyiünk sorsa összefonódik. Ami az egyiket érinti, az mindannyiunkat érinti, és hamarosan meglátjuk ennek a szörnyű veszedelemnek a következményét, amit most még nem látunk teljességében. 

Jane Wendt

Fordította Gősi Csaba 

3 megjegyzés: