2021. január 4., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 4 - HÉTFŐ - Ezékiel 13

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 27. fejezet 2000. nap

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELVEK 

Az egészségügyi elvek ismerete nélkül senki sem alkalmas az élet felelősségeinek hordozására

27. fejezet (2. rész) – Alkoholkereskedelem és szesztilalom  

A nyilvánosházak, bűnbarlangok, bűnügyi törvényszékek, börtönök, menhelyek, elmegyógyintézetek, kórházak - nagyrészt az italkereskedő tevékenysége miatt telnek meg. Mint a Jelenések könyvének titkos Babilonja, a kocsmáros is "rabokkal" és "emberek lelkeivel" kereskedik. Az italárus mögött ott áll a nagy lélekrontó, és minden tudását - amit a földön vagy pokolban ki tudnak gondolni - latba veti, hogy az embereket hatalmába kerítse. Városban és vidéken, vonatokon, hajókon, hivatali helyiségekben, szórakozóhelyeken, a gyógyszertárban, sőt még a templom szent úrvacsorai asztalán is elhelyezte csapdáit. Minden lehetőséget kiaknáz a szeszes italok utáni vágy felkeltésére és táplálására. Szinte minden sarkon nyilvános ház áll pompás fényeivel és csalogató vidámságával, tárt karokkal fogadva a dolgozó embert, a vagyonos naplopót és a gyanútlan ifjúságot.

Privát vendéglőkben és elegáns szórakozóhelyeken a hölgyeknek tetszetős nevű közkedvelt italokat szolgálnak fel, amelyek valójában részegítő italok. A beteg és elcsigázott emberek számára agyonreklámozott, jórészt alkoholt tartalmazó "gyomorkeserűk" is kaphatók.

Édességekbe kevert alkohollal próbálják kisgyermekekkel megkívántatni a szeszt, és ezeket a cikkeket boltokban árulják. Az ilyen cukorkák ajándékozásával a szeszkereskedő gyermekeket csábít szórakozóhelyeire.

Napról napra, hónapról hónapra, évről évre folyik ez a munka. Apák, férjek és fivérek: a nemzet pillérei, reménységei és büszkeségei rendszeresen felkeresik az italboltot, és nyomorult roncsokként térnek onnan vissza.

De ennél is borzasztóbb az, ha az iszákosság átka a család "szívét" sújtja. Egyre több nő lesz a szeszes ital rabja. Sok családban a kicsi gyermekeket, sőt az ártatlan és tehetetlen csecsemőket is naponta veszély fenyegeti, mert ittasságtól lealjasodott anyjuk elhanyagolja és bántalmazza őket. Sok gyermek e rettenetes bűn árnyékában nő fel. Vajon mi mást várhatnak a jövőtől, mint azt, hogy még szüleiknél is mélyebbre süllyednek.

Az úgynevezett keresztény országok ezt az átkot átszármaztatták a bálványimádók közé is. A szegény, tudatlan barbárokat is rászoktatták az ivásra. De még a pogányok között is vannak értelmes emberek, akik felismerték az alkohol halálos mérgét, és tiltakoznak ellene. Hasztalan igyekeznek azonban megvédeni országukat az alkohol okozta rontástól. A civilizált népek rákényszerítik a pogány nemzetekre a dohányt, a szeszes italt és az ópiumot. A primitív embert italtól felkorbácsolt, féktelen indulatai a lealjasodás azelőtt ismeretlen mélységeibe taszítják; úgyhogy szinte reménytelen vállalkozás ezekbe az országokba misszionáriusokat küldeni.

Azokkal a népekkel való kapcsolatukon keresztül, akiknek hivatásuk lett volna Istent velük megismertetni, a pogányok egész törzsek és népfajok pusztulását okozó bűnökbe sodródtak. Emiatt a föld elmaradott területeinek lakói gyűlölik a civilizált népeket.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 13

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2013&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2013&version=NT-HU

Isten népe küzdelmes helyzetbe kerül, amikor Ezékiel próféta átadja nekik Isten üzenetét, és még hamis próféták is támadnak, akik elfordítják lelküket az igazságtól. Láthatjuk, ahogy Isten könyörög népének, hogy hagyják el a hamisságot és hazugságaikat, amivel azt állítják, hogy Isten üzenetét szólják, pedig sohasem szólnak arról, hogy jót kell cselekedni, a résekhez állni és felépíteni Jeruzsálem falait, hogy megvédje őket az ütközet napján.

A hamis próféták könnyen felismerhetők békét hirdető üzenetükről, miközben mindenütt háború és gond van körülöttük. Izrael tetszését igyekeznek elnyerni felépített falaik bemeszelésével, s ezzel a hamis biztonság illúziójába ringatják a népet. Csupán hamis biztonságot nyújtottak, mert a széltől leomlottak a meszelt falak. A hamis próféták nemcsak becsapják az embereket, hanem az igaz prófétákat is megpróbálják lejáratni. Isten haragja és büntetése biztosan utoléri őket.

A hamis próféták és prófétanők hatásos vonzerővel bírnak, mint a mágikus zenekarok, elfátyolozott fej, hogy mások elhiggyék hazugságaikat. Lesben állnak, mint pusztító oroszlánok, keresve, kit nyelhetnek el. Isten azt mondja, ki fogja őket szakítani, nem folytathatják tovább a megtévesztést és megszabadítja gyermekeit, akiket csapdájukba csaltak. Nem tűri tovább a helytelenül cselekvőket és a hamis tanítókat, hanem megbünteti őket, amiért félrevezették Isten népét. A hamis próféták nem lehetnek Isten országának polgárai.

Ezek az izraeli állapotok az utolsó időkre emlékeztetnek minket, amikor a modern Izrael Sátán világának fogságában él. Ahogy Isten figyelmeztető üzeneteket küldött nekünk az utolsó napokra, úgy az ellenség is elküldi hamis prófétáit és tanítóit, hogy megtévessze Isten népét, még a választottakat is. Ez az üzenet arra is felhívja a figyelmet, hogy amikor a hamis próféták vonzó üzeneteikkel megjelennek, csak azok lesznek képesek ellenállni, akik szeretik Istent, és meg tudnak állni az igazságban a megtévesztéssel szemben. Isten üzenete azzal a bizonyossággal zárul, hogy Ő majd kiszabadítja népét a hamis próféták kezéből (13:23).

Roy Jemison Injety 

283. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  27. fejezetéhez (január 3-9.).

Biztos vagyok benne, hogy az Isten gondviselésének eredményeképpen kértek fel, hogy ehhez a fejezethez én írjam az olvasmányt. A családi felmenőim között sok az alkoholista, és úgy hiszem, pusztán annak köszönhetem, hogy nem követtem ezt az utat a függőség lejtőjén, hogy elfogadtam Isten kegyelmét és védelmét az életemben. Gondolj csak arra az ellopott örömre, amelyet az alkohol megvont generációk sokaságától a földi életek során. A szeszes ital többélű fegyver. Gondolj a gyártók és eladók kapzsiságára és mohóságára, a fogyasztók fájdalmára és kétségbeesésére, illetve a szeretteiknek okozott bánatra és szívfájdalomra. Gyakorta, amikor a függőségekről olvasok, sok szégyenérzetet tapasztalok azokon, akik részt vesznek ebben a pusztító körben. Ugyanakkor van egy csavar ebben a fejezetben, amely a felelősséget azokhoz a szereplőkhöz köti, akik a függőket a lefelé útra csábították. A szerző megemlíti, hogy bár a társadalom kiáll a törvények mellett, amelyek engedélykötelessé teszik e tevékenységeket, és úgy véli, hogy hasznosak az alkoholfogyasztás és az ebből származó jövedelem korlátozásában, ezek a törvények valójában lehetővé teszik a kormány számára, hogy támogassák az alkoholgyártást és- terjesztést, amennyire csak jónak látják. Mindenesetre Jézus gyengéd és együttérző azokkal, akik az ellenség markába kerültek az alkohol következtében. Még ha te magad nem is küzdesz alkoholproblémával, tartsd észben, hogy az emberiség kapcsolati hálójában valamennyiünk sorsa összefonódik. Ami az egyiket érinti, az mindannyiunkat érinti, és hamarosan meglátjuk ennek a szörnyű veszedelemnek a következményét, amit most még nem látunk teljességében. 

Jane Wendt

Fordította Gősi Csaba

2 megjegyzés: