2021. január 12., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 12 - KEDD - Ezékiel 21

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 28. fejezet 2007. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

28. fejezet (2. rész) – Szolgálat a családban  

"Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz - mondja Krisztus -, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat; nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék néked. Hanem amikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat: És boldog leszel; mivelhogy nem fizethetik vissza néked; mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor" (Lk 14:12-14).

Ezeknek a vendégeknek a fogadása nem jelent nagy gondot. Nem kell részükre sok munkát adó és költséges lakomáról gondoskodni. Nem kell sokat adni a külsőségekre. A szívélyes, meleg köszöntés, egy hely a kandallótok mellett, egy szék az asztalotoknál, a kiváltság, hogy osztozhatnak áhítatotok áldásaiban, olyan lesz sokuk számára, mint mennyei fénysugár.

Az együttérzésnek át kell törnie énünk korlátait és otthonunk falait. Drága alkalmak kínálkoznak azoknak, akik otthonukat áldássá akarják tenni mások számára. A közösségi élet befolyása csodálatos hatalom. Eszközül használhatjuk a körülöttünk élők megsegítésére - ha akarjuk.

Legyen otthonunk a megkísértett fiatalok menedéke. Sokan válaszút előtt állnak. Minden befolyásnak, minden benyomásnak szerepe van abban a döntésben, amely formálja mind a jelen, mind a síron túli sorsukat. A bűn hívogatja őket. Szórakozó helyeit fényesekké és vonzókká teszi. Tárt karokkal fogadnak minden érkezőt. Mindenütt vannak otthontalan fiatalok, és sokuk otthonából nem árad hasznos, felemelő befolyás. A fiatalok bűnbe sodródnak, és saját küszöbünk előtt buknak el.

E fiataloknak szükségük van megértéssel feléjük nyújtott kézre. Keresetlen kedves szavak, kis figyelmességek elsöprik a lelkük körül sűrűsödő kísértések fellegét. A mennyből származó együttérzés őszinte megnyilatkozásában olyan erő rejlik, amely megnyitja Krisztus szavainak jó illatát és Lelkének egyszerű, szerető érintését igénylők szívének ajtaját. Ha érdeklődést tanúsítanánk az ifjúság iránt, ha meghívnánk őket otthonunkba, és áradna rájuk a bátorító, segítőkész befolyás tőlünk, sokan boldogan lépnének arra az ösvényre, amely felfelé visz.

Az élet alkalmai

Időnk itt rövid. Csak egy életünk van ezen a világon; és amíg itt alant járunk, használjuk ki az életet a lehető legjobban! Az a munka, amelyre Isten elhívott bennünket, nem igényel gazdagságot, sem társadalmi rangot vagy nagy tehetséget. Kedves, önfeláldozó lelkületre és céltudatos kitartásra van szükség. Egy mécses, bármilyen kicsi is, ha állandóan égve tartjuk, eszköz lehet sok más lámpa meggyújtásához. Befolyásunk köre, ha szűknek látszik is, tehetségünk, ha kicsi is, alkalmaink, ha ritkák is, tudásunk, ha korlátozott is, csodálatos dolgokat művelhetünk a saját otthonunk kínálta lehetőségek hűséges felhasználásával. Ha szívünket és otthonunkat kitárjuk a mennyei életelvek befogadására, éltető hatalom közvetítőivé leszünk. Otthonunkból gyógyító erő árad, élővé, széppé és termővé alakítva az aszállyal sújtott terméketlen pusztaságot.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 21

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2021&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2021&version=NT-HU

Jeruzsálemre és a szent helyre kiszabadott az ítélet. És nem lesz menekvés sem az igaznak, sem a hamisnak. Mind elvesznek. A kardot már kihúzták a hüvelyéből és nem is kerül vissza addig, amíg vissza nem térnek a folyók közötti földre, ahol az ősapjuk, Ábrahám született.

Ezékiel elkezd nyögni az utcákon, és az emberek megkérdezik: „Miért?” Ekkor elmagyarázza, hogy minden szív el fog olvadni, minden térd elerőtlenedik és olyan lágy lesz, mint a víz, mikor eljön az a nap. A kard éles és minden irányba lecsap. Nincs menekvés. Jelek és jövendölések talán biztonságba ringatják majd a népet, de ezek a jelek és jövendölések hamisak. Te vagy az Jeruzsálem, akit Babilon meg fog támadni, nem pedig az ammonitákat.

„De a korona” – kiált fel a tömeg. „A korona biztosan meg fog védeni, nem ezt ígérte Jehova, hogy Dávid fia fogja Izraelt uralni örökké?” Gondoljátok, hogy a fejedelmek majd megmenekülnek a kardtól? A jogar csak egy pálca, amit a kard kettéhasít. A korona el lesz mozdítva, és nem fog uralkodni újra, míg az Egyetlen, akit igazán illet, meg nem érkezik.

Igen, a korona örökké fog létezni, de csak Dávid igaz fiának, a tökéletesnek fején, akit nagyon rosszul mutattak be azok, akik akadályozták Isten üzenetének terjedését.  Ne bízz a fejedelmekben, cserben fognak hagyni, de bízz a Messiásban, az tökéletes fiúban! Egyedül Ő, csak Ő tud megmenteni. „Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia!” (Mt 9:27).

Ross Cole 

284. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  28-29. fejezeteihez (január 10-17.).

Néhány ember számára talán nehéz lehet ezekkel a fejezetekkel azonosulni. Amennyiben nem boldog, egészséges és jól működő családi háttérrel vagy házassággal rendelkezel, akár úgy is érezheted, hogy ez az üzenet nem neked szól. A szerző arról ír, hogy mennyire döntő fontosságú az életre szóló társ megválasztása, és nem szabad elsietni azt. Évekbe telik a házasságot gazdag, erős, szétszakíthatatlan szövetséggé alakítani Krisztussal a középpontban. Majd ahogy a család gyarapodik, a legnagyobb befolyás, amit gyakorolni tud, az, hogy boldog otthont teremt és Jézus szeretetére neveli a gyerekeket. Sajnos én egy kis családból származom, ahol ez a gondolat ismeretlen volt, és szomorúsággal és magánnyal küzdöttem a házasságkötést követően is. Az volt az egyik vágyam, hogy nagy család és boldog otthon vegyen körül, mégis valahogy ez nem valósult meg. Mindazonáltal úgy vélem, a házasságon és a gyermeknevelésen túlmutat itt a fő mondanivaló. Ez arról szól inkább, hogy vonzzuk be az embereket és kerüljünk közel a szívükhöz. Megtanultam, hogy az otthonomat a szolgálat eszközeként használhatom, hogy örömmel fogadjam benne azokat, akik talán szintén megsebzettek. Gondolj csak azokra, akik csonka családból származnak, akik az élet értelmét keresik és nem találják meg azt a számtalan csapdával teli világban. Kapcsolódj hozzájuk, oszd meg velük az ebédedet az otthonodban és szánj időt egy velük töltött, felemelő beszélgetésre. Az igaz barátság melegsége, a szeretet, ami a szíveket köti össze, a menny örömének előízét jelenti. 

Jane Wendt

Fordította Gősi Csaba 

2 megjegyzés: