2021. január 14., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 14 - CSÜTÖRTÖK - Ezékiel 23

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 29. fejezet 2010. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

29. fejezet (2. rész) – A család alapítói  

A házassággal járó felelősség vállalása előtt a fiatal férfiak és nők szerezzenek a gyakorlati életben olyan tapasztalatokat, amelyek felkészítik őket a házasság kötelezettségeinek és terheinek hordozására. Nem ajánlatos korán házasságot kötni. Nem szabad elhamarkodva, kellő felkészülés nélkül, a szellemi és testi képességek kifejlődése előtt olyan fontos és következményeiben messze ható kapcsolatba lépni, mint amilyen a házasság.

A házasulandók - ha nincsenek is földi javaik - legyenek egészségesek, ami sokkal nagyobb áldás, mint a vagyon. Legtöbb esetben nem jó, ha nagy korkülönbség van közöttük. E szabály elhanyagolásának következménye megmutatkozhat a fiatalabb fél megrongált egészségében, és sok esetben a gyermekek fizikai erejét és szellemi képességeit is aláássa. Az idős szülőtől nem kaphatják meg a fiatalos igényeiknek megfelelő gondoskodást és társaságot. A halál talán éppen akkor ragadja el tőlük apjukat vagy anyjukat, amikor a legnagyobb szükségük volna szerető irányításukra.

Csak Krisztusban lehet biztonságosan házasságot kötni. Az emberi szeretetet az isteni szeretet kötelékei fűzik a legszorosabbra. Csak ott lehet mély, őszinte, önzetlen ragaszkodás, ahol Krisztus uralkodik.

A szeretet becses ajándék. Jézustól kapjuk. A tiszta, szent szeretet nem érzés, hanem alapelv. Akiket őszinte szeretet fűt, azok nem ésszerűtlenek, sem nem vakok. A Szentlélektől tanítva szeretik Istent mindenekfelett, és felebarátjukat, mint önmagukat.

A házasság gondolatával foglalkozók tegyék mérlegre annak az embernek a nézeteit, akivel sorsukat össze akarják kötni. Figyeljék, hogyan formálódik jelleme.

Házasságkötésükkel kapcsolatos minden lépésüket jellemezze szerénység, egyszerűség, őszinteség és az a komoly szándék, hogy Isten tetszésére és dicsőségére éljenek. A házasság kihat a későbbi életre, mind ebben a világban, mind az elkövetkezendőben. Az őszinte keresztény nem tervez olyan dolgot, amit Isten nem hagyhat jóvá.

Ha Isten megáldott Őt félő szülőkkel, fordulj hozzájuk tanácsért! Tárd fel előttük reményeidet és terveidet; szívleld meg élettapasztalatuk tanulságait! Így sok szívfájdalomtól menekülhetsz meg. Mindenekelőtt legyen Krisztus a tanácsadód! Imádkozó szívvel tanulmányozd Igéjét!

Ilyen útmutatás mellett egy fiatal nő csak olyan embert fogadjon el élete társául, akinek tiszta, férfias jellemvonásai vannak; aki szorgalmas, törekvő és becsületes; aki szereti és féli Istent. Egy fiatalember olyan társat keressen magának, aki tudja vállalni az élet terheinek reá eső részét; akinek a befolyása nemesebbé teszi, csiszolja; és aki szeretetével boldoggá fogja tenni.

"Az Úrtól van... az értelmes feleség." "Bízik ahhoz az ő férjének lelke... Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban." "Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. Vigyáz a házanépe dolgára, és a restségnek étkét nem eszi. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt: Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat!" Aki ilyen feleséget kap, "megnyerte a jót... és vett jóakaratot az Úrtól!" (Péld 19:14; 31:11-12, 26-29; 18:22).

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 23

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2023&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2023&version=NT-HU

Jeruzsálem mint prostituált? Alig merünk még rágondolni is! Melyik, önbecsüléssel rendelkező férj akar egyáltalán belegondolni is, ahogy a felesége magát más férfiaknak adja el? Ez azonban nem az első alkalom, mikor Ezékiel így beszélt Jeruzsálemről (16. fejezet).

Most még sötétebb a kép, mivel itt a történet mellett ott áll párhuzamként a testvér, Samária esete. És arra jövünk rá, hogy e két testvér paráznasága nem új dolog. Egészen Egyiptomig nyúlik vissza.

Jahvehnak két felesége volt, akik nővérek voltak. Micsoda? Az Úr többnejűség-párti lenne? A törvényhozás már rég megértette Ráhel és Lea történetének célzását és megtiltotta a férfiaknak, hogy egyidejűleg nővéreket vegyenek el (3Móz 18:18). Nos, ez egy metafora, és amennyiben túl tudunk lépni a metaforának ezen a részén, észrevehetjük, mennyire hatásos az ábrázolt kép.

A vágy az élet és a család pusztítója. De azok az asszírok mégis olyan jól néztek ki a ragyogó egyenruhájukban, ahogy a babiloniak is, hát melyik nő tudna nekik ellenállni? Miért is fektessünk egy kapcsolatba, ha egy ilyen vonzó, gyors megoldás is kéznél van? Még ha a vágy nem is szexuális, arra a biztonságra való vágyakozás, amit ez a hadsereg képes biztosítani, igencsak csábító. Vajon mostanra feladták már a keresztény országok a hatalom utáni sóvárgásukat? Aligha.

Amnon és Támár története mégis arra emlékeztet minket, hogy a tiltott szexuális kapcsolat átfordulhat vágyból undorrá, sőt gyűlöletté (2Sám 13:15). Ha a bizalmadat a világba veted, egy napon ellened fordul és felfal, letépve rólad a ruhádat, és felfedve szemérmedet. Ha azonban Jahve áll az oldaladon, akkor a küzdelem napján nem győznek le és nem szolgáltatnak ki.

Az abszolút mélypontot elérni nem feltétlenül rossz. Akkor értem meg, hogy egyedül Isten tud felemelni. És azt a bűnöst, aki Hozzá kiált segítségért, sosem utasítja el!

Ross Cole 

284. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  28-29. fejezeteihez (január 10-17.).

Néhány ember számára talán nehéz lehet ezekkel a fejezetekkel azonosulni. Amennyiben nem boldog, egészséges és jól működő családi háttérrel vagy házassággal rendelkezel, akár úgy is érezheted, hogy ez az üzenet nem neked szól. A szerző arról ír, hogy mennyire döntő fontosságú az életre szóló társ megválasztása, és nem szabad elsietni azt. Évekbe telik a házasságot gazdag, erős, szétszakíthatatlan szövetséggé alakítani Krisztussal a középpontban. Majd ahogy a család gyarapodik, a legnagyobb befolyás, amit gyakorolni tud, az, hogy boldog otthont teremt és Jézus szeretetére neveli a gyerekeket. Sajnos én egy kis családból származom, ahol ez a gondolat ismeretlen volt, és szomorúsággal és magánnyal küzdöttem a házasságkötést követően is. Az volt az egyik vágyam, hogy nagy család és boldog otthon vegyen körül, mégis valahogy ez nem valósult meg. Mindazonáltal úgy vélem, a házasságon és a gyermeknevelésen túlmutat itt a fő mondanivaló. Ez arról szól inkább, hogy vonzzuk be az embereket és kerüljünk közel a szívükhöz. Megtanultam, hogy az otthonomat a szolgálat eszközeként használhatom, hogy örömmel fogadjam benne azokat, akik talán szintén megsebzettek. Gondolj csak azokra, akik csonka családból származnak, akik az élet értelmét keresik és nem találják meg azt a számtalan csapdával teli világban. Kapcsolódj hozzájuk, oszd meg velük az ebédedet az otthonodban és szánj időt egy velük töltött, felemelő beszélgetésre. Az igaz barátság melegsége, a szeretet, ami a szíveket köti össze, a menny örömének előízét jelenti. 

Jane Wendt

Fordította Gősi Csaba

2 megjegyzés: