2017. április 11., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 11 - KEDD - Példabeszédek 12

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 15. fejezet 639. nap

Josafátnak kétségei voltak. Biztosan akarta tudni Isten akaratát. "Nincs itt az Úrnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk?" (2Krón 18:6.) "Van még egy ember, aki által megkérdezhetjük az Urat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem prófétál nekem jót, hanem csak rosszat. Míkájehú, Jimlá fia az" (1Kir 22:8). Josafát ragaszkodott ahhoz, hogy hívják oda Isten emberét. Amikor megjelent előttük, és Akháb felszólította, "...hogy csak igazat mondj nekem az Úr nevében", Mikeás ezt mondta: "Láttam az egész Izráelt szétszóródva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Az Úr pedig ezt mondta: Nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével!" (1Kir 22:16-17).

A prófétai kijelentés nyomán a királyoknak be kellett volna látniuk, hogy a menny nem helyesli tervüket. De egyikük sem volt hajlandó elfogadni a figyelmeztetést. Akháb kitűzte a célt, és nem akart attól eltérni. Josafát pedig becsületszavát adta, hogy népével együtt Akhábbal tart a harcban (2Krón 18:3). Ilyen ígéret után nem akarta visszatartani seregét. "Azután fölvonult Izráel királya és Jósáfát, Júda királya Rámót-Gileád ellen" (1Kir 22:29).

A csatában Akháb nyíl által megsebesült és alkonyatkor meghalt. "Napnyugtakor ez a kiáltás szaladt végig a táboron: Mindenki a városába! Mindenki a hazájába!" (1Kir 22:36) Így teljesedett be a próféta kijelentése.
Ebből a végzetes ütközetből Josafát visszatért Jeruzsálembe. Amikor a város felé közeledett, Jéhu próféta ezzel a dorgálással ment elé: "A bűnöst kellett segítened, és az Úr gyűlölőit szeretned? Ezért szállt rád az Úr haragja. Bár volt benned valami jó is, mert kiirtottad az országból a szent fákat, és állhatatos szívvel kerested az Istent" (2Krón 19:2-3).

Josafát uralkodásának későbbi éveit jórészt Júda nemzeti és lelki bástyái megerősítésével töltötte. "...kiment a nép közé, Beérsebától fogva egészen Efraim hegyvidékéig, és megtérítette őket őseik Istenéhez, az Úrhoz" (2Krón 19:4).

A király egyik fontos intézkedése a hatékony bíróság létesítése és fenntartása volt. "Bírákat nevezett ki az országban, Júda minden megerősített városában, városról városra", és nekik adott megbízásában ezt hangsúlyozta: "Nézzétek meg jól, mit tesztek, mert nem emberek, hanem az Úr megbízásából ítélkeztek, és ő lesz veletek az ítélethozatalban. Most azért rettegjetek az Úrtól, és vigyázzatok, hogy mit tesztek, mert Istenünk, az Úr nem tűri a hamisságot, a személyválogatást és a vesztegetés elfogadását!" (2Krón 19:5-7).

Továbbfejlesztette az igazságszolgáltatási rendszert a jeruzsálemi fellebbviteli bíróság létrehozásával "nevezett ki Jósafát lévitákat, papokat és izráeli családfőket az Úrra tartozó ügyeknek és a jeruzsálemi lakosok pöreinek az intézésére" (2Krón 19:8).

Mai Bibliai szakasz: Példabeszédek 12

Van egy régi mondás, ami így szól: „Bárcsak újra fiatal lehetnék! Akkor még mindenre tudtam a választ.” Emlékszem arra az időszakra, amikor még tinédzser voltam, és mindenről volt véleményem, amit meg is akartam osztani mindenkivel. De ahogy öregszem, egyre inkább a hallgatás híve vagyok.

Néhány órával azelőtt, hogy elkezdtem a Példabeszédek 12 kommentárjának írását, kaptam egy levelet egy orosz kolléganőtől, aki olyan kérést tett felém, amely teljesen kizökkentett az egyensúlyomból. Olyan információkat kért a dolgaimról, amelyek abszolút nem az ő hatáskörébe tartoztak. Miközben remegve elolvastam a kérést, úgy döntöttem, hogy egy illetlenül dühös válasz helyett, inkább utánanézek a kért információknak. És örülök, hogy így tettem.

Néhány perccel később egy másik kollégám írt, hogy az információk, amelyeket a hölgy kért, nem neki kellenek személyesen, hanem az osztálynak, aminek minden joga megvolt, hogy hozzáférhessen azokhoz az információkhoz.

Azok az emberek, akik nem tudják uralni az érzéseiket, könnyen kínos helyzetben találhatják magukat, és szégyenkezhetnek eleget. „Aki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot” (16. vers).

Talán azt gondolod az iménti történetről, hogy ez a multikulturális munkaterületek velejárója. De ez nem igaz. Az emberek gyakran félreértik egymást, és én csodálkozom, hogy eddig nem tört ki még több háború a földön. A jó kommunikációs készséget nehéz elsajátítani, és a legtöbbünkből hiányzik.

Ezért éri meg hallgatni. Mielőtt megengednénk, hogy bosszús hangulat legyen úrrá rajtunk egy semmiség miatt, inkább nézzünk utána a dolgok forrásának! Amikor valaki egy panasszal vagy tanáccsal fordul hozzánk, nézzünk utána mindennek, aminek lehet, és ismételjük el, amit hallottunk, hogy biztosak legyünk abban, hogy jól mértük fel a helyzetet!

Őszintén szólva nem is kell mindig válaszolnunk. Az emberek gyakran csak megértésre vágynak, és egyszerű meghallgatással lehetőséged van arra, hogy tanulj és növekedj.

És valóban, „az eszes ember elfedezi a tudományt; a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot” (23. vers).

Ezentúl tudatosan törekedjünk arra, hogy többet hallgassunk, és kevesebbet beszéljünk!

Andrew McChesney 

89. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 15. fejezetéhez (április 9-15.).

Szeretnéd tudni, hogyan építhetsz egyénileg erős jellemet? És családként, vállalkozásként vagy akár nemzetként? Jósafát tapasztalata egyértelmű útbaigazítást tartalmaz arra nézve, hogy hogyan érhető el.

Tedd a Bibliát mindennek a sarokkövévé, amit csak teszel. Jósafát arra törekedett, hogy ismerje az Írást, és engedelmeskedjen neki. Amikor Isten szava a vezérelv az életünkben, az önzőség, a kapzsiság, a büszkeség és a jellemvonások sora, amelyek meghatározzák a mai nemzedéket, elkerülhetetlenül hátramaradnak.

Olyan életet élj, mely tele van hálával és dicsőítéssel. Jósafát és a népe még a legelkeserítőbb helyzetben is a zenét választotta a zúgolódás helyett, az örömöt a szomorkodás helyett és az éneklést a sóhajtozás helyett. A dicsőítéssel és hálával teli hozzáállás messzire vezet: fellelkesít és felbátorít, amikor nehéz helyzetek jönnek.

Bízz Istenben mindenek felett! Jósafátnak hatalmas serege volt. Megerősített városai voltak. Éveken keresztül dolgozott rajtuk. Mégis, amikor eljött az ideje, ő úgy döntött, hogy egyedül Istenben bízik, és nem az emberi erőben. Hasonlóképpen, nincs abban semmi rossz (hanem épphogy sok jó van benne), ha keményen megdolgozunk a jó oktatásért, szilárd pénzügyi lábakon állásért és a tartós, jó hírnévért. Azonban amikor kihívásokkal kerülünk szembe, abban az Istenben bízzunk, aki megengedte a nehézségeket, hogy életünkbe jöjjön. Ő a mi erőnk valódi forrása.

Andy R. Espinoza
Lelkész, Közép-Dubai Hetednapi Adventista Egyház
Egyesült Arab Emírségek
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése