2017. április 7., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 7 - PÉNTEK - Példabeszédek 8

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 14. fejezet 635. nap

Az emberek oly sokáig imádták az emberi véleményeket és az emberi intézményeket, hogy majdnem az egész világ a bálványokat követi. Aki megkísérelte Isten törvényét megváltoztatni, a csalás minden fortélyát felhasználja, hogy az embereket felsorakoztassa Isten és az igazak ismertetőjele ellen. Az Úr azonban nem fogja mindig eltűrni, hogy törvényét büntetlenül áthágják és semmibe vegyék. Eljön az idő, amikor "megalázza a kevély tekintetű embert, a halandók nagyságát porba hajtja. Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon" (Ézsa 2:11). A kétkedő tréfálkozhat, gúnyolódhat Isten törvényén, és kétségbe vonhatja azt. A világias lelkület megfertőzhet tömegeket és befolyásolhat egyéneket. Isten ügyét csak nagy erőfeszítéssel és folytonos áldozatokkal lehet felszínen tartani. Végül mégis az igazság arat dicső győzelmet.

Isten földi műve záró szakaszában újra felmagasztalják a törvény értékét. Lehet túlsúlyban a hamis vallás, burjánozhat a gonoszság, sok emberben meghidegülhet a szeretet, szem elől téveszthetik a Golgota keresztjét, gyászlepelként terülhet el a világon a sötétség, az igazság ellen fordulhat a közhangulat, ármánykodhatnak minduntalan, hogy megsemmisítsék Isten népét, de a legválságosabb órában Illés Istene emberi eszközöket támaszt, hogy hirdessék az üzenetet, amelyet nem lehet elhallgattatni. A föld népes városaiban és azokon a helyeken, ahol a legvakmerőbben beszélnek a magasságos Isten ellen, szigorú dorgálás hangja hallatszik majd. Isten által elhívott emberek bátran elítélik az egyház és világ egyesülését. Nyomatékosan felszólítanak mindenkit, hogy az emberi rendelkezés helyett az igazi szombatot tartsák meg. "Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget - hirdetik majd minden népnek -, mert eljött ítéletének órája; imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait! ...Ha valaki imádja a fenevadat és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából..." (Jel 14:7-10).

Isten nem töri meg szövetségét és nem változtatja meg kijelentéseit. Szava örökké megáll. Olyan változhatatlan, mint trónja. Az ítéletkor az Isten ujjával írt, tisztán érthető szövetség lesz a mérce. A világnak a Végtelen Igazság ítélőszéke elé kell állnia.

Ma is, mint Illés korában, tisztán meglátszik a határvonal az Isten parancsolatát megtartó nép és a hamis istenek imádói között. "Meddig sántikáltok kétfelé? - kiáltotta Illés. Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig a Baal, akkor őt kövessétek" (1Kir 18:21). A ma emberéhez pedig ezt az üzenetet küldi Isten: "Elesett, elesett a nagy Babilon... Menjetek ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket; mert bűnei felhalmozódtak az égig, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól" (Jel 18:2, 4-5).

Mai Bibliai szakasz: Példabeszédek 8

A közönséges viselkedés és beszéd nagyon zavar.

Tiszteletlen ifjúkorom „színes” kifejezései beleivódtak emlékezetembe, de mára már nagyon szeretném kitörölni mindezt az elmémből. Hamar rájöttem, nem sokat tehetek az ellen, hogy egyes emberek a jelenlétemben káromkodjanak. Viszont tehetek lépéseket annak érdekében, hogy szabályozzam, mi jut be a fülembe az internet és a hírportálok világából. Ez a kérdés személyes ügy lett számomra, amikor a hírügynökségnél, ahol dolgoztam Oroszországban, a közönségesség kiszűrését szolgáló szabályzat megfogalmazásával és felügyeletével bíztak meg.

Nagyon sok hírportálnak semmi gondot sem okoz trágár megjegyzéseket leközölni, akár egyes szám első személyben idézve is. Néhány újság az ocsmány kifejezések első betűjét változtatás nélkül nyomtatja ki, amit a többi betűt „helyettesítő” jelek, szimbólumok (Pl. @&+#*) követnek, de mindenki tudja, hogy mi a szó valójában.

Annak a hírügynökségnek, ahol dolgoztam, semmilyen szabályzata sem volt a trágárság ellen. De hamar rájöttem, hogy nem voltam az egyetlen, aki azon volt, hogy Salamon szavai szerint éljen: „Számnak minden beszéde igazság szerint való, semmi sincs ezekben tisztességtelen, vagy romlott dolog.” (Péld. 8:8 – fordítás a King James angol Bibla alapján). A The Washington Post című napilap szabályzatát hívtam segítségül, amely megtiltotta a napi újságcikkekben a vulgáris szavak használatát, és nem engedte meg a trágár szavak használatát közvetlen idézetekben sem, még egyes betűk jelekkel való helyettesítésének módszerével sem.

Eleinte nem volt könnyű a szabályzatot betartatni. Néhány újságíró azt állította, hogy cikkeik sokat veszítenek megrázó hatásukból, ha kimaradnak a csúnya szavak. De én nem tágítottam. Aztán az Orosz Kormány is közbelépett. A gyermekek védelmében tettek erőfeszítéseket, és egy olyan törvényi szabályozást bocsátottak ki, amely előírta, hogy a média köteles korhatárok szerint szabályozni a megosztott tartalmat. Olyan besorolást kaptunk, ami megkönnyítette annak elérését, hogy törvénytelen legyen obszcén szavakat közzétenni.

Sajnos nem is olyan nehéz megfeledkeznünk arról, hogy minden közönséges szó, pletyka, és sikamlós tréfa a gonosztól származik. Salamon így figyelmeztet bennünket: „Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm” (Péld. 8:13). Az Isten iránti szeretet a gonosz szavaktól való megundorodást is jelenti.

Jó tudni, hogy még az orosz állam kormánya is egyetért az én szigorúbb közönségesség ellenes szabályzatommal. De még ennél is jobb ugyanazon az oldalon állni, ahol Isten áll.

Andrew McChesney 

88. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 14. fejezetéhez (április 2-8.).

Az elmúlt években, amikor időt töltöttem a gyülekezeteimben, egy téma mindig feljött: az emberek elfoglaltak. Akiket szolgálok, elfoglaltak, stressz éri őket és reménytelenül szükségük van pihenésre. És ezt a szükséget a pihenésre az egyházon kívüliek is megérzik.

A szombatnap megtartása arról szól, hogy megtapasztaljuk az Istenben való megnyugvást. A szombat nélkül elkezdem elhinni azt a hazugságot, hogy én irányítom a dolgokat, és hogy a körülöttem lévő világ sikere attól függ, hogy mit teszek. Csak a szombat hit általi megtartása révén emlékezem, hogy Isten az, aki irányít. Csakis hit által tudok megnyugodni Krisztus elvégzett munkájában, beleértve a teremtést és a megváltást egyaránt.

Isten felnevelte a keresztények generációját, akik, csak úgy, mint Illés, szót emelnek azért, hogy ne ezen világ élettelen bálványaiba helyezzük bizalmunkat, hanem pihenjünk meg abban, aki a szombat Ura: a mindenség Teremtője. Micsoda kiváltságunk az, hogy megtapasztalhatjuk az Istenben való nyugalmat, és meghívhatunk másokat arra, hogy ők maguk tapasztalhassák meg Isten nyugalmát.

Fernando Villegas
Lelkész/Fiatal felnőttek Szolgálatának Osztálytitkára
Texico egyházterület
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése