2017. április 6., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 6 - CSÜTÖRTÖK - Példabeszédek 7

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 14. fejezet 634. nap

Az ellenség azt gondolta, hogy hamis szombat létesítésével megváltoztathatja az időket és a törvényeket. Valóban sikerült Isten törvényét megváltoztatnia? 2Móz 31. fejezetének szavai adják meg a választ. Aki tegnap, ma és örökké ugyanaz, kijelentette a hetedik napi szombatról: "...jel ez köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre." "Örök jel ez..." (2Móz 31:13, 17). Az elfordított útjelző tábla ugyan rossz irányba mutat, de Isten nem változott. Ő ma is Izráel hatalmas Istene. "A népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben, annyit érnek, mint egy porszem a mérlegserpenyőn, a szigetek egy homokszemnek számítanak. A Libánon fája nem elég a tűzre, állata nem elég az égőáldozathoz. A népek mind semmik előtte..." (Ézsa 40:15-17). Ma éppen olyan féltve őrzi törvényét, mint ahogy Akháb és Illés korában tette.

Mégis mennyire mellőzik a törvényt! A világ nyíltan lázad Isten ellen. Ez valóban konok nemzedék: hálátlan, álszent, kétszínű, gőgös, hitehagyó. Az emberek semmibe veszik a Bibliát, és gyűlölik az igazságot. Jézus látja, hogy törvényét elvetik, szeretetét semmibe veszik, követeivel szemben közömbösek. Jótéteményei által szól hozzájuk, de ők nem vesznek tudomást róluk. Inti is őket, de nem veszik figyelembe. Az emberi lélek temploma szentségtelen kufárkodás helyévé vált. Önzés, irigység, gőg, rosszindulat - mind megtalálható benne.

Sokan attól sem riadnak vissza, hogy Isten Igéjét gúnyolják. Azokat pedig, akik hisznek az Ige minden szavában, nevetség tárgyává teszik. Egyre inkább megvetik a törvényt és a rendet. Ez Jahve világos parancsolatainak áthágásához vezethető vissza. Az engedelmesség útjának elhagyása erőszakoskodásnak és bűntetteknek nyit kaput. Figyeljük meg a bálványimádó tömegek nyomorát és szenvedését! Hasztalan keresik a boldogságot és békességet.

Figyeljük meg, szinte egyetemesen mellőzik a szombat parancsát! Figyeljük meg azoknak a vakmerő gonoszságát, akik, mialatt törvényeket hoznak a hét első napja állítólagos szentségének megvédésére, a szeszes italok forgalmazását rendeletekkel törvényesítik. Bölcsebbek akarnak lenni az írott Igénél és megpróbálják elhallgattatni a lelkiismeret szavát. Közben hozzájárulnak olyan bűn szentesítéséhez, amely lealacsonyítja és tönkreteszi az Isten képmására teremtett lényt. Az ilyen törvényhozás mögött Sátán áll. Jól tudja, hogy Isten átka utoléri azokat, akik az emberi törvényhozást a mennyei fölé emelik. Sátán mindent megtesz, ami hatalmában van, hogy embereket a széles útra vezessen, amelynek vége pusztulás.

Mai Bibliai szakasz: Példabeszédek 7

Ebben a fejezetben Salamon a szex és az erkölcstelenség kérdésével foglalkozik. Napjaink tudományos kutatóinak széles körben elterjedt véleménye szerint a szexuális vágy az egyik legnagyobb, ha nem a legerősebb emberi vágy. A minket, embereket motiváló dolgok listájának élén áll az éhségérzettel és a félelemmel együtt. A marketingesek már régóta tudják, hogy vásárlásra tudnak bírni bennünket, ha a szex, az élelmiszer, vagy a félelem megjelenik termékeik, szolgáltatásaik hirdetésében.

Kevesen vitatnák, hogy egyes élelmiszerek és a félelem tönkretehetik az életet. Ám a szex lehetséges veszélyeit gyakran figyelmen kívül hagyja az a generáció, amelynek mottója: „Ha jónak érzed, csináld!”

Salamon a szexuális erkölcstelenséget nehezen leküzdhető bűnnek mutatja be. Mivel sok felesége és ágyasa volt, Salamon tudta, hogy a vágy nagyon erős és az öröm mulandó. Tudta, hogy a szexuális erkölcstelenség ösvényén lefelé tett egyetlen lépésnek is örökkévaló következményei lehetnek.

Pál apostol ugyanerre a veszélyre figyelmeztet: „Kerüljétek a paráznaságot! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik” (1Kor 6:18 – új prot. ford.).

A Példabeszédek könyvének 7. fejezetében Salamon elmondja, hogy látott egy fiatalembert szívesen betérni egy csábító, buja asszony házába. A fiatalember talán úgy gondolta, hogy ez egy egyéjszakás kaland lesz. Talán legyőzte őt vágya, de megígérte magának, hogy ez soha többé nem fordul elő. Ám ezzel a tiltott tapasztalattal és tudással már soha nem lesz ugyanaz az ember, aki előtte volt. Salamon szerint a fiú ártatlanul erkölcsi öngyilkosságot követett el, „mint a madár, amely a kelepcébe siet, és nem tudja, hogy az életével játszik” (23. vers).

A házasság kötelékén kívül gyakorolt szexuális élet az emberek erkölcsi életébe kerül. Ezért mondja az Úr: „Ne paráználkodj!” (2Móz 20:14).

Andrew McChesney 

88. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 14. fejezetéhez (április 2-8.).

Az elmúlt években, amikor időt töltöttem a gyülekezeteimben, egy téma mindig feljött: az emberek elfoglaltak. Akiket szolgálok, elfoglaltak, stressz éri őket és reménytelenül szükségük van pihenésre. És ezt a szükséget a pihenésre az egyházon kívüliek is megérzik.

A szombatnap megtartása arról szól, hogy megtapasztaljuk az Istenben való megnyugvást. A szombat nélkül elkezdem elhinni azt a hazugságot, hogy én irányítom a dolgokat, és hogy a körülöttem lévő világ sikere attól függ, hogy mit teszek. Csak a szombat hit általi megtartása révén emlékezem, hogy Isten az, aki irányít. Csakis hit által tudok megnyugodni Krisztus elvégzett munkájában, beleértve a teremtést és a megváltást egyaránt.

Isten felnevelte a keresztények generációját, akik, csak úgy, mint Illés, szót emelnek azért, hogy ne ezen világ élettelen bálványaiba helyezzük bizalmunkat, hanem pihenjünk meg abban, aki a szombat Ura: a mindenség Teremtője. Micsoda kiváltságunk az, hogy megtapasztalhatjuk az Istenben való nyugalmat, és meghívhatunk másokat arra, hogy ők maguk tapasztalhassák meg Isten nyugalmát.

Fernando Villegas
Lelkész/Fiatal felnőttek Szolgálatának Osztálytitkára
Texico egyházterület
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése