2017. április 4., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 4 - KEDD - Példabeszédek 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 14. fejezet 632. nap

Mielőtt a zsidók beléptek az ígéret földjére, Mózes figyelmeztette őket: vigyázzanak "a nyugalom napjá"-ra, "szentel"-jék "meg azt" (5Móz 5:12). Az Úr a zsidókat hűséges szombatünneplésük által akarta állandóan emlékeztetni arra, hogy számadással tartoznak néki, mint Teremtőjüknek és Megváltójuknak. Amíg helyes lelkülettel ünneplik a szombatot, addig nem létezhet bálványimádás. De ha mellőzik a Tízparancsolatnak ezt az előírását és nem tartják kötelezőnek, a Teremtőről elfeledkeznek, és más isteneket fognak imádni. "A nyugalom napjait is nekik adtam - nyilatkoztatta ki Isten -, annak jeléül, hogy van közünk egymáshoz, és megtudják, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem őket." De "törvényeimet megvetették, nem követték rendelkezéseimet, és a nyugalom napjait meggyalázták, mert bálványaikhoz vonzódott szívük." Amikor kérte őket, hogy térjenek vissza hozzá, újra felhívta figyelmüket a szombat megszentelésének fontosságára. "Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek! - mondta. Az én rendelkezéseimet kövessétek, az én törvényeimhez igazodjatok, és azokat teljesítsétek! Szenteljétek meg a nyugalom napjait annak jeléül, hogy közünk van egymáshoz, és megtudjátok, hogy én, az Úr, vagyok a ti Istenetek" (Ez 20:12, 16, 19-20).

Amikor az Úr felhívta Júda figyelmét azokra a bűnökre, amelyek végül is a babiloni fogsághoz vezettek, ezt is kijelentette: "a nyugalom napjait meggyaláztad." "Ezért kitöltöm rajtuk dühömet, megsemmisítem őket haragom tüzével, fejükre olvasom tetteiket! - így szól az én Uram, az Úr" (Ez 22:8, 31).

Nehémiás korában Jeruzsálem újjáépítésekor, a szombatrontók ezzel a kérdéssel találták magukat szembe: "Hiszen ugyanezt követték el őseitek, ezért hozta ránk és városunkra Istenünk ezt a sok bajt! Ti pedig még növelitek Isten haragját Izráel ellen azzal, hogy megszentségtelenítitek a nyugalom napját!" (Neh 13:18.)

Földi szolgálata idején Krisztus hangsúlyozta a szombatra vonatkozó kötelezettségeket. Minden tanításából kitűnt, hogy tiszteletben tartja azt az intézményt, amelyet maga hozott létre. Abban az időben a szombatot annyira eltorzították, hogy ünneplése inkább az önző és zsarnok ember jellemét tükrözte, s nem pedig Istenét. Krisztus eltette az útból a hamis tanításokat, amelyekkel téves színben tüntették fel Istent azok, akik azt állították, hogy ismerik Őt. A rabbik könyörtelen gyűlölete kísérte, de Ő még látszat szerint se alkalmazkodott kívánalmaikhoz, hanem ment egyenesen előre, megtartva a szombatot Isten törvénye szerint.

Mai Bibliai szakasz: Példabeszédek 5

Azt gondolhatnánk, hogy Salamonnak van mondanivalója a házasságtörés veszélyeiről. E fejezet elolvasása után azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ha Salamon újrakezdhetné az életét, erősebb lenne (vagy inkább bölcsebb?), nem venne magához annyi asszonyt, hanem megelégedne egyetlen eggyel. Fiai számára mindenképpen valami jobbat szeretne.

Ha Salamon fia eddig nem is figyelt volna, apja azt szeretné, hogy most mindenképpen hallgasson rá. Így szól: „Fiam, figyelj bölcsességemre, fordítsd füledet értelmes beszédemre!” (1. vers) „Most azért fiaim, hallgassatok rám, és ne térjetek el számnak beszédétől!” (7. vers)

„Saját kutadból igyál vizet!” – tanácsolja, utalva arra, hogy a monogám kapcsolat előnyei messze felülmúlják a többi lehetőséget. Salamon azt kívánja fiának, hogy ne ismételje meg az ő hibáit, hanem fegyelmezettebb életet éljen, és mindig örvendezzen ifjúsága feleségének (18. vers).

A fejezet végén Salamon szégyenkezve és megbánással ismeri el, hogy minden, amit tett az Úr szemei előtt történt, és hogy saját könnyelműsége és az önfegyelem hiánya vezette tévútra.

Mi az, ami a fegyelem hiánya miatt ma tévútra vezet téged? Add át Istennek, mielőtt még túl késő lenne! 

Jackie Ordelheide Smith 

88. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 14. fejezetéhez (április 2-8.).

Az elmúlt években, amikor időt töltöttem a gyülekezeteimben, egy téma mindig feljött: az emberek elfoglaltak. Akiket szolgálok, elfoglaltak, stressz éri őket és reménytelenül szükségük van pihenésre. És ezt a szükséget a pihenésre az egyházon kívüliek is megérzik.

A szombatnap megtartása arról szól, hogy megtapasztaljuk az Istenben való megnyugvást. A szombat nélkül elkezdem elhinni azt a hazugságot, hogy én irányítom a dolgokat, és hogy a körülöttem lévő világ sikere attól függ, hogy mit teszek. Csak a szombat hit általi megtartása révén emlékezem, hogy Isten az, aki irányít. Csakis hit által tudok megnyugodni Krisztus elvégzett munkájában, beleértve a teremtést és a megváltást egyaránt.

Isten felnevelte a keresztények generációját, akik, csak úgy, mint Illés, szót emelnek azért, hogy ne ezen világ élettelen bálványaiba helyezzük bizalmunkat, hanem pihenjünk meg abban, aki a szombat Ura: a mindenség Teremtője. Micsoda kiváltságunk az, hogy megtapasztalhatjuk az Istenben való nyugalmat, és meghívhatunk másokat arra, hogy ők maguk tapasztalhassák meg Isten nyugalmát.

Fernando Villegas
Lelkész/Fiatal felnőttek Szolgálatának Osztálytitkára
Texico egyházterület
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése