2017. április 16., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 16 - VASÁRNAP - Példabeszédek 17

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 16. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 16. fejezet 644. nap

16. Akháb házának bukása

Jézabel gonosz befolyása, amelyet kezdettől fogva férjére gyakorolt, Akháb életének későbbi éveiben is érvényesült. Olyan gyalázatos és erőszakos cselekedetek következtek ebből, amelyekhez fogható ritkán fordult elő a szent történelemben. "Nem volt senki más olyan, aki annyira ráadta volna magát annak a cselekvésére, amit rossznak lát az Úr, mint Aháb, mert félrevezette a felesége, Jézabel."

Jézabel erősítette és táplálta Akháb kapzsi hajlamait. A király addig követte gonosz szívének parancsait, amíg az önzés teljesen hatalmába kerítette. Nem tudta elviselni, ha kívánságait megtagadták. Úgy érezte, joga van mindahhoz, amit megkíván.

Akhábnak ez a kirívó vonása, amely utódai uralkodása alatt oly végzetesen hatott az ország sorsára, megmutatkozik a következő eseményben is, ami még Illés idejében történt Izráelben. A jezréeli Nábótnak szőlője volt a királyi palota közvetlen közelében. Akháb pedig megkívánta azt a szőlőt. Meg akarta venni, vagy helyette másik földet adni. "Add nekem szőlődet - mondta Nábótnak -, hadd legyen az veteményeskertem, mert közel van a házamhoz! Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben megadom az árát."

Nábót nagyra értékelte szőlőjét, mert atyáié volt, és nem akart tőle megválni. "Az Úr őrizzen meg attól - mondta Ahábnak -, hogy odaadjam neked atyai örökségemet." A lévitai törvény szerint semmilyen telket nem lehetett véglegesen másra átruházni, sem eladni, sem elcserélni. "Izráel fiai közül mindenki ragaszkodjék atyái törzsének az örökségéhez" (4Móz 36:7).

Az önző uralkodót beteggé tette, hogy Nábót megtagadta kérését. "...haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezréeli Nábót adott neki... Lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította és nem evett semmit."
Jézabel csakhamar megtudta a részleteket. Felháborodott azon, hogy valaki megtagadta a király kérését. Azt bizonygatta Akhábnak, hogy nem kell szomorkodnia. "Hát nem te uralkodsz most Izráelben? - kérdezte. Kelj föl, egyél, és légy jókedvű! Majd én megszerzem neked a jezréeli Nábót szőlőjét."

Akháb nem törődött azzal, hogy felesége hogyan éri el a vágyott célt. Jézabel pedig azonnal gonosz szándéka megvalósításához fogott. Leveleket írt a király nevében, a király pecsétjével ellátva, elküldte Nábót lakóvárosa véneinek és főembereinek. Ez állt bennük: "Hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére. Vele szembe pedig ültessetek két hitvány embert, akik így tanúskodjanak ellene: Átkoztad Istent és a királyt! Azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon."

A parancsot teljesítették. "...a vének és a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan Jezábel megüzente nekik és ahogyan a nekik küldött levelekben írta." Ezután Jézabel visszament a királyhoz, és azt mondta neki, keljen fel és foglalja el a szőlőt. Akháb pedig - nem törődve a következményekkel - vakon követte Jézabel tanácsát, és lement, hogy birtokba vegye a megkívánt földet..

Mai Bibliai szakasz: Példabeszédek 17

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Van-e vajon valami köze a Példabeszédek könyve 17:22 versének a természetes ölősejtekhez? Szinte hallom a kérdést, mik azok az ölősejtek?
Az igen összetett rendszer könnyebb megértése érdekében hadd egyszerűsítsem le a magyarázatot!  Az ölősejtek a szervezet immunrendszerének rendkívül fontos elemei a sérült, vagy betolakodó sejtek ellen. A természetes ölősejtek olyan fehérvérsejtek, melyek megtámadják és elpusztítják a vírussal fertőzött sejteket, azokat, amelyek daganatképződés jeleit mutatják, és azokat is, amelyek bármi más módon sérültek, vagy elpusztultak.

Mi köze tehát a természetes ölősejteknek a Péld 17:22 verséhez? „A vidám elme…” – ez olyan közismert igevers, hogy mindnyájan be tudjuk fejezni a mondatot, „… jó orvosságul szolgál.” Egy egyetemi kutatócsoport tíz évvel ezelőtt bebizonyította, hogy a nevetés csökkenti a stresszt és erősíti a természetes ölősejteket. A kutatók nem rendelkeztek elegendő információval ahhoz, hogy bármi jóhoz, vagy rosszhoz kössék a gének és a sejtek változásait, de a rendelkezésükre álló információkból arra a következtetésre jutottak, hogy a nevetés, ha úgy tetszik a „vidám szív” okozta a változásokat.

Évekkel ezelőtt jelent meg Norman Cousins „Anatómia és betegség” című könyve, amelyben kifejtette, hogy a humor, a nevetés és a pozitív érzelmek nagyon fontos tényezők az egészség megőrzésében és a gyógyulásban. Azóta egyre több tanulmány bizonyította a nevetés-terápiáról, hogy működik. Olyan hatásos, hogy már számos egészségügyi intézményben bevett gyakorlat.

Gondoljunk csak bele, kevesebb, mint tíz szó a szent Bibliában, melyek igazságát hosszú évek kutatásai, több száz könyv és folyóiratokban megjelent cikk igazolja. Dicsőség Istennek, minden áldás forrásának!

Drága Uram! Kérlek, segíts, hogy még optimistább és vidámabb legyek, ha arra gondolok, amit megmentésemért tettél és a reményre, amit szereteted és értem hozott áldozatod nyújt nekem!  Ámen.

David A. Steen 

90. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 16. fejezetéhez (április 16-22.).

Ez a szomorú fejezet Akháb házának bukását és elpusztulását követi nyomon, amely végső soron Izrael bukásához is vezetett. Akháb éretlen, halálos dühétől és szeszélyétől, ami Nábot halálához vezet a vénekig, akik ahelyett, hogy kiállnának a jó mellett, cinkossá válnak Nábot megölésében, ez a szakasz a bűn erejére összpontosít, amivel elpusztítja a bűnöst.

Az egyetlen ragyogó pont ebben a történetben egy névtelen tiszt, aki egy újabb önző királynak, Akháziának dolgozott. Tanulván a két tiszt hibájából, akik megpróbálták elfogni Illést, a tiszt alázattal meghajolt Illés előtt és Isten kegyelmét kérte magára és az embereire. Isten elfogadja ezt, és megkíméli az életét és az emberei életét.

Izráel és Júda történelmén végighaladva Isten a könyörületességével megengedi azoknak az embereknek, akik a bűnt választják, hogy folytassák bűneik elkövetését, és nem pusztítja el őket, de minden egyes esetben eljön a fordulópont, amikor a gonosz túlságosan megsokasodik és végül igazságot szolgáltat Isten. Akháb és családja esetében ez a fordulópont Nábot halála. Bár Isten nem öli meg Akhábot a fiáért érzett bánata miatt, ítéletet hirdet a családja felett.

A figyelmeztetéssel együtt ígéretet is tartalmaz ez a fejezet. Bár úgy tűnhet, hogy a gonosz győzedelmeskedik, végső soron Isten az ellenőrzése alatt tartja a dolgokat és eljön az igazságszolgáltatás ideje. Vigasztalódhatunk Isten könyörületességében, szeretetében és igazságában, amikor úgy tűnik, az életünk darabokra hullik körülöttünk.

Heidi Campbell
AIIAS Angol központ igazgatója
Fülöp-szigetek
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése